Ideológiák (Kép, zene, szöveg)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
44849
típus NI
Vezető kutató Szegedy-Maszák Mihály
magyar cím Ideológiák (Kép, zene, szöveg)
Angol cím Ideologies (Image, music, text)
zsűri Irodalom
Kutatóhely Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 49.865
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A huszonegyedik század elejére az irodalomtudomány határai elveszítették határozott körvonalukat. A jelenkorban a kölcsönhatás rendkívüli módon fölerősödött az irodalom és a szellemi élet más területei között. A pályázatot lezáró tanulmánykötet (A kultúra átváltozásai. Kép, zene, szöveg) tanulmányai azt sugallják, hogy az irodalom értelmezése része lett annak, amit a művelődéssel foglalkozó tudományként (cultural studies) lehet jellemezni. Írás és kép, kitaláltság (fikció) és történelem, művészet és eszmeiség (ideológia) elválaszthatatlan egymástól. Az egykor öntörvényűnek vélt irodalomról bebizonyosodott, hogy ki van szolgáltatva eszmei s politikai irányzatoknak, ideológiai alakzatoknak. Magától értetődik, hogy a szigorú értelemben véve nem irodalmi összefüggésrendszerből kiinduló tudományközi (interdiszciplináris) vizsgálódásoknak lehetnek kockázatai, de senki nem vonhatja kétségbe a fiatal tudósoknak a jogát ahhoz, hogy szerteágazó s kényesnek hitt kérdéskörök tanulmányozására vállakozzanak. Valószínűsíthető, hogy a pályázatot záró kötet szerzői tovább fogják mérlegelni azokat a jelenségeket, amelyekkel eddig foglalkoztak, miként az is, hogy a kutatócsoport együtt marad.
kutatási eredmények (angolul)
By the beginning of the 21st century literary theory has lost its solid borderlines. There is a growing interdisciplinary influence and interdependence between the divergent fields of the humanities. The studies of the present monography (The Transformations of Culture: Image, Music, Text), which was issued within the framework of our project, reinforce this observation: they suggest that the interpretation of literature became an indispensable part of the so called Cultural Studies. Writing and image, fiction and history, art and ideology are inseparably intertwined within the cultural field. The idea of the self-substantial and self-supporting literary field turned out to be a fallacious one, since the literary is subjected to political–ideological flows and changes. Suffice to say that there are risks in such an interdisciplinary research which transgresses the frameworks of the literary in the examination of primarily literary phenomena, but the right to such transgression cannot be put into doubt, even if the questions thereby raised are unusually divergent or they touch on delicate matters. It is most certain that the young researchers of the project will work on these problems and therefore they will develop and refine their presented ideas in an oncoming research project in the future.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1250/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Varga Tünde: Olvasás vagy szövegszerkesztés? András Sándor: \"nem adnám semmiért ezt a zimankós szabadságot...\", Magyar Műhely, 2004/1, 89-92., 2004
Boka László: A befogadás rétegei, Kolozsvár, Komp-Press, Korunk Baráti Társaság, 2004
Boka László: Tallózás az éjszaka küszöbén, Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Álló- és mozgóképek. Vázlat az erdélyi főnemességről. Kolozsvár: Korunk, 2004
Hites Sándor: A múltnak kútja. Tanulmányok a történelmi elbeszélés köréből, Budapest, Jak-Ulpius Ház, 2004., 2004
Jeney Éva: Le Touzé, Philippe: A vallásosság nyomai a mai francia irodalomban (fordítás), Mérleg, 2004
Lajosi Krisztina: Wolfgang Iser: Az értelmezés világa. Ford. Lajosi Krisztina, Budapest, Gondolat, 2004
Lajosi Krisztina: Perfectie zoeken in stilte, Ablak/Prospekt, 2004
Nemes Péter: Dekonstrukció és romantika, Budapest, Kijárat, 2004
Nemes Péter: Ernst Jünger: A márványszirteken. Fordította Nemes Péter, Budapest, Európa, 2004
Nemes Péter: Harold Bloom: Manifesztum egy Antitetikus Kritikáért. Fordította Nemes Péter, Kalligram, 2004/december, 2004
Varga Tünde: Bolla, Peter de: The Education of the Eye. The Anachronist, Magyar Műhely, 2004/1., 2004
Zákány-Tóth Péter: Vajda Péter művei. Sajtó alá rendezte,jegyzetelte és az utószót írta: Mudra Viktória és Zákány-Tóth Péter. A válogatás és a textológiai áttekintés Zákány Tóth Péter munkája, Budapest, Kortárs, 2004
Szegedy-Maszák Mihály: Irodalomtörténeti elképzelések a New Literary History című folyóiratban, Veres András (szerk.): Az irodalomtörténet esélye. Budapest, Gondolat, 215-231., 2004
Arany Zsuzsanna, Boka László, Hites Sándor, Jeney Éva, Lajosi Krisztina, Nemes Péter, Szegedy-Maszák Mihály, Varga Tünde, Zákány-Tóth Péter: (Tév)eszmék bűvölete, (Tév)eszmék bűvölete. (szerk.): Jeney Éva-Szegedy-Maszák Mihály. Budapest, Akadémiai Kiadó, 291 oldal, 2004
Lajosi Krisztina: Nineteenth-Century Nationalistic Discourses and the National Opera, közlésre elfogadva: Neohelicon, 2005
Jeney Éva: A végtelen vers nyomában. (Húsz év múlva), Látókörök metszése. Írások Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Szerk. Zemplényi Ferenc, Kulcsár Szabó Ernő, Józan Ildikó, Jeney Éva, Bónus Tibor, 2003
Jeney Éva: LACOCQUE, André – RICOEUR, Paul: Bibliai gondolkodás. Fordította Jeney Éva, Budapest: Európa, 2003
Jeney Éva: Izvoarele româneºti ale Cantatei profane, közlésre elfogadva: Buletin ºtiinþific, Fascicula Filologie, seria A, vol. 15/2005. Universitatea de Nord, Baia Mare, Facultatea de litere, 2005
Arany Zsuzsanna, Benkő Krisztián, Boka László, Hites Sándor, Imre Zoltán,Jeney Éva, Lajosi Krisztina, Nemes Péter, Peremiczky Szilvia, Szegedy-Maszák Mihály, Varga Tünde: A kultúra átváltozásai. Kép, zene, szöveg, A kultúra átváltozásai. Kép, zene, szöveg, szerk. Jeney Éva- Szegedy-Maszák Mihály, 2006
Varga Tünde: 19th century mass medium in the formation of cultural stereotypes, közlésre elfogadva: Neohelicon, 2005
vissza »