Európai Graduális Kollégium  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
45172
Type ND
Principal investigator Virosztek, Attila
Title in Hungarian Európai Graduális Kollégium
Panel Natural Sciences large proposals
Department or equivalent Department of Physics (Budapest University of Technology and Economics)
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 24.500
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatási támogatást a Budapest-Marburg nemzetközi doktori iskola két magyar PhD hallgatójának ösztöndíjára fordítottuk. A hallgatók személye a futamidő alatt tanévenként változott, így a beszámolásköteles tevékenység a doktori iskola több témáját is érinti. Az ''Elektron spin rezonancia szilárdtestekben'' című témakörben kifejlesztettünk két, speciális feladatok elvégzésére alkalmas ESR spektrométert, melyeknek kiváló tulajdonságait antiferromágneses, szupravezető és fullerid polimer anyagokon végzett mérésekkel demonstráltuk. A ''Waveletek és változó felbontású analízis'' című kutatási program keretében olyan elektronszerkezet számítási eljárást dolgoztunk ki, melynek erőforrás igénye kvantumkémiai problémák esetén az elektronszámnak csupán a logaritmusával skálázódik. Az ''Amorf félvezetők növekedési modelljei'' című témakör keretén belül molekuladinamikai szimulációkkal sikeresen értelmeztük a különböző beesési szögek alatt növesztett szelén vékonyrétegek eltérő viselkedését a fény hatására bekövetkező térfogatváltozást illetően. A ''Nemkonvencionális sűrűséghullámok'' című kutatási irány keretén belül elméleti eredményeinket kísérletekkel összevetve meggyőzően demonstráltuk szamos anyag (egyes magashőmérsékletű szupravezetők, töltésátviteli sók és nehézfermionos anyagok) esetében, hogy anomális viselkedésük (pszeudogap, termomágneses transzport) hátterében a fázisdiagrammjuk egyes tartományaiban megjelenő nemkonvencionális kondenzátum áll.
Results in English
The grant support was used to finance the fellowships of two hungarian PhD students of the Budapest-Marburg international graduate school. During the grant period the persons supported by the fellowships changed from schoolyear to schoolyear, therefore the present report touches upon several projects of the graduate school. Within the framework of the project ''Electron spin resonance in solids'' we have developed two ESR spectrometers able to perform special tasks. The exceptional qualities of these devices were demonstrated by measurements on antiferromagnetic, superconducting and fullerid polymer materials. Work on the project ''Wavelets and multiresolution analysis'' led to a procedure for quantum chemical electron structure calculations, which requires resources proportional only to the logarithm of the number of electrons. We have performed molecular dynamics simulations within the topic ''Growth models of amorphous semiconductors''. Our research explained the different photoinduced volume changes in chalcogenid glasses, depending on the angle of deposition. While working on the project ''Unconventional density waves'', we compared our theoretical results with experiments, and convincingly demonstrated that a number of materials (certain high temperature superconductors, charge transfer salts and heavy fermion materials) owe their anomalous behavior (pseudogap, thermomagnetic transport) to unconventional condensates in regions of their phase diagrams.
Full text http://real.mtak.hu/1252/
Decision
Yes

 

List of publications

 
B. Dóra, K. Maki and A. Virosztek: Recent advances in unconventional density waves, Mod. Phys. Lett. B 18, 327-344, 2004
B. Dóra, K. Maki, A. Ványolos and A. Virosztek: Magnetothermopower and Nernst effect in unconventional charge density waves, Phys. Rev. B 68, 241102(R)-4, 2003
B. Dóra, K. Maki, A. Ványolos and A. Virosztek: Magnetothermopower in unconventional density waves, Synth. Metals 141, 103-107, 2004
B. Dóra, K. Maki, A. Virosztek and A. Ványolos: Magnetothermopower in unconventional charge density wave ground state of alpha-(BEDT-TTF)KHg(SCN), J. Physique IV 114, 301-303, 2004
F. Muranyi, F. Simon, F. Fulop and A. Janossy: A longitudinally detected high-field ESR spectrometer for the measurement of spin-lattice relaxation times, J. Magn. Resonance 167, 221-227, 2004
A. Ványolos and A. Virosztek: Electronic Raman scattering in density waves, AIP Conf. Proc. 715, p. 245-254, 2004
B. Dóra, K. Maki, A. Ványolos and A. Virosztek: Unconventional spin density wave in Bechgaard salt (TMTSF)2PF6, Europhys. Lett. 67, 1024-1030, 2004
K. Maki, B. Dóra, A. Virosztek and A. Ványolos: Giant Nernst effect in the pseudogap phase of high-Tc superconductors, Current Applied Physics 4, 693-695, 2004
B. Dóra, K. Maki, A. Virosztek and A. Ványolos: Unconventional density wave in CeCoIn5?, Phys. Rev. B 71, 172502-4, 2005
B. Dóra, K. Maki, A. Virosztek and A. Ványolos: Unconventional density wave as possible explanation of the Nernst signal in CeCoIn5, physica status solidi (b) 242, 404-408, 2005
B. Dóra, A. Ványolos, K. Maki and A. Virosztek: Gapped optical excitations from gapless phases: imperfect nesting in unconventional density waves, Phys. Rev. B 71, 245101-8, 2005
A. Ványolos and A. Virosztek: Electronic Raman scattering in unconventional density waves, Phys. Rev. B 72, 115119-8, 2005
F. Simon and F. Muranyi: ESR spectrometer with a loop-gap resonator for cw and time resolved studies in a superconducting magnet, J. Magn. Resonance 173, 288-295, 2005
J. Pipek and Sz. Nagy: Adaptive local refinement of the electon density, one-particle density matrices and electron orbitals by hierarchical wavelet decomposition, J. Chem. Phys. 123, 144107, 2005
Sz. Nagy: Wavelet based density matrices, electron density and energy functionals, PhD dolgozat, BME Elméleti Fizika Tanszék, 2005
A. Ványolos and A. Virosztek: Unconventional charge density wave in coupled electron-phonon system, J. Phys. IV 131, 347-348, 2005
B. Dóra, A. Ványolos and A. Virosztek: Pseudogap phase in (TaSe4)2I: Mean-field calculation, Phys. Rev. B 73, 125110-6, 2006
A. Ványolos, B. Dóra and A. Virosztek: Unconventional charge density wave driven by electron-phonon coupling, Phys. Rev. B 73, 165127-10, 2006
L. Mihály, B. Dóra, A. Ványolos, H. Berger and L. Forró: Spin-lattice interaction in the quasi-one-dimensional helimagnet LiCu2O2, Phys. Rev. Lett. 97, 067206-4, 2006
J. Pipek and Sz. Nagy: Refinement trajectory and determination of eigenstates by a wavelet based adaptive method, J. Chem. Phys. 125, 174107-6, 2006
S. Kugler, J. Hegedűs and R. Lukács: On photoinduced volume changes in chalcogenide glasses, J. Optoel. Adv. Mat. 9, 37-42, 2007
B. Dóra, K. Maki, A. Virosztek and A. Ványolos: Pseudogap enhancement due to magnetic impurities in d-density waves, Phys. Rev. B, elfogadva, 2007
A. Ványolos, B. Dóra, K. Maki and A. Virosztek: Impuritiy scattering in unconventional density waves: non-crossing approximation for arbitrary scattering rate, New J. Phys., benyújtva, 2007
B. Dóra, K. Maki, A. Virosztek and A. Ványolos: Effect of doping on the pseudogap enhancement due to magnetic impurities in d-density waves, physica status solidi (b), elfogadva, 2007
A. Ványolos, B. Dóra and A. Virosztek: Local density of states and Friedel oscillations around a non-magnetic impurity in unconventional density wave, Phys. Rev. B, benyújtva, 2007
A. Ványolos, B. Dóra and A. Virosztek: Unconventional charge density wave arising from electron-phonon interaction, J. Supercond., elfogadva, 2007
Back »