Elektroszorpciós vizsgálatok: híd az elektrokémiai, elektrokatalitikus korróziós és kolloidkémiai kutatások között. (Szintézis és témalezárás)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
45888
típus K
Vezető kutató Lengyel Béla
magyar cím Elektroszorpciós vizsgálatok: híd az elektrokémiai, elektrokatalitikus korróziós és kolloidkémiai kutatások között. (Szintézis és témalezárás)
Angol cím Study of elektrosorption: a bridge between the investigations in elektrochemistry, elektrocatalysis, corrosion and colloid chemistry.
zsűri Kémia 1
Kutatóhely Anyag- és Környezetkémiai Intézet (Természettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Láng Győző
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-06-30
aktuális összeg (MFt) 9.607
FTE (kutatóév egyenérték) 2.28
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A jelen projekt legfontosabb célkitűzése a Dr. Horányi György által az elmúlt évtizedekben folytatott elektrokémiai, elektrokatalízissel kapcsolatos, elektroszorpciós, korróziós és kolloidkémiai kutatások eredményeinek összefoglalása, szintézise, és a megmaradt, leginkább az elmélet terén mutatkozó hiányosságok bemutatása (és felszámolása) volt. A munka során különös figyelmet fordítottunk a különféle tudományterületeken elért eredmények összhangba hozására is. Komoly előrehaladást sikerült elérni a specifikus anionadszorpció, az oxid/elektrolitoldat határfelületeken lejátszódó adszorpció, és a perklorátionok különféle fémeken bekövetkező elektrokémiai redukciójának vizsgálata terén. Rámutattunk arra, hogy a perklorátionok redukciójával kapcsolatos eredmények környezetvédelmi szempontból is érdeklődésre tarthatnak számot. Számos közleményben foglalkoztunk a specifikus adszorpcióval, felületi többletkoncentrációval, a felületi energiával, a „részleges töltésátlépéssel” , az „elektroszorpciós vegyértékkel”, az adszorbeált molekulák között lejátszódó töltésátlépési folyamatokkal, továbbá a korróziós vizsgálatok szempontjából fontos elektrokémiai reakciók (pl. Zn, Ni, anódos oldódásának) mechanizmusával kapcsolatos egyes ellentmondásos irodalmi nézetek kritikai elemzésével.
kutatási eredmények (angolul)
The main objectives of this project were to provide a synthesis of the results obtained by Dr. G. Horányi in the last decades in a variety of fields, including electrochemistry, electrochemical adsorption, electrocatalysis, corrosion science, and colloid chemistry, and also a clear presentation (and elimination) of existing controversies and shortcomings in the theoretical background. Special attention was paid to bridging gaps among the results obtained in different research areas. Considerable progress has been made in both theory and practice associated with the investigation of specific adsorption of anions, adsorption processes at the oxide/electrolyte solution interface, and the electrochemical reduction of perchlorate ions on different metals. It has been shown that the results concerning the electrochemical reduction of perchlorates may be of interest also for the protection of the environment. Controversial views published in the literature on some fundamental notions related to electrified interfaces (e.g. specific adsorption, surface excess, surface energy, “partial charge transfer”, “electrosorption valency”), as well as on the mechanisms of electrochemical reactions (e.g. on the anodic dissolution of Zn and Ni) have been critically reviewed in several publications.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1253/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Horányi G: Historical background, In: Horányi G (ed.) Radiotracer Studies of Interfaces, Amsterdam, Elsevier, 2004, pp. 1-4, 2004
Láng G.G., Rokob T.A., Horányi G.: Comments on ''obsevation of the surface stress induced in microcantilevers by electrochemical redox processes by F. Tian et al., Ultramicroscopy 104 330-332, 2005
Horányi G: Study of liquid/fluid interfaces, In: Horányi G (ed.) Radiotracer Studies of Interfaces, Amsterdam, Elsevier, 2004, pp. 141-161, 2004
Horányi G: Study of liquid/fluid interfaces, In: Horányi G (ed.) Radiotracer Studies of Interfaces, Amsterdam, Elsevier, 2004, pp. 141-161, 2004
Láng G., Inzelt G., Vrabecz A.,Horányi G.: Electrochemical aspects of some specific features connected with the behavior of iron group metals in aqueous perchloric/perchlorate media, Journal of Electroanalytical Chemistry 582 249-257, 2005
Horányi Gy,: A fémorganikus vegyületek, In: Fodorné Csanyi P., Horányi Gy., Kiss T. Simándy L., Szervetlen kémiai nevezéktan A IUPAC 2005. évi szabályai, 10. fej., Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, pp. 219-257, 2008
Horányi G: Advantages of the radiotracer technique, In: Horányi G (ed.) Radiotracer Studies of Interfaces, Amsterdam, Elsevier, 2004, pp- 5-8, 2004
Lengyel Béla, Horányi György: Környezeti elektrokémia, Korróziós Figyelő 46, 81-84, 2006
Sas N., Ujvári M., Láng G.G.: Perklorátionok Elektrokémiai Redukciója, Electrochemical reduction of the perchlorate ions, XII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 12th International Conference of Chemistry Csíkszerereda, October 3-8, 2006. Book of Abstract, Szekcióelőadások 58. old., 2006
Láng G.G., Rokob T.A., Ujvári M., Horányi G.: Electrochemical Aspects of the Behavior of Perchlorate Ions in the Presence of Iron Group Metals, Passivation of Metals and Semiconductors, and Properties of Thin Oxide Layers, pp 101-107, Eds. P Marcus and V Maurice, Elsevier, Amsterdam, ISBN-13: 978-0-444-52224-5, 2006
Láng G.G., Horányi G: Comment on the paper “Kinetic calculations of Ni anodic dissolution from EIS” [J. solid State Electrochemistry (2005) 9:83], Journal of Solid State Electrochemistry, 11, 439-443, 2007
Láng G.G., Horányi G.: Remarks on the simulation of Cl electrosorption on Ag(1 0 0), Electrochimica Acta, 52 1117–1119, 2006
Inzelt G., Horányi G.: Nitrogén oxides and oxydations, Encyclopedia of Electrochemistry, Vol.7, Inorganic Chemistry pp. 241-252, Wiley-VCH Weinheim 2006, 2006
Láng G.G., Horányi G: Reply to ‘‘Comments on the paper entitled ‘The formulation and modelling of the anodic dissolution of zinc through adsorbed intermediates’ ’’ by C. Cachet et al., Journal of Electroanalytical Chemistry, 600, 372-374, 2007
Bóbics L., Sziráki L., Láng G.G.: The impedance related to the electrochemical hydrogen insertion into WO3 films – On the applicability of the diffusion-trapping model, Electrochemistry Communications, 10, 283–287, 2008
Láng Gyozo G., Ujvári M., Martinusz K.: In Situ Monitoring of the Electrochemical Degradation of Poly(3,4-Ethylenedioxythiophene) on Gold using the Bending Beam Method, 58th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, The Banff Centre, Banff, Canada, Symposium 5, Book of Abstract, S05-P-020, 2007
Kiss László, Láng Győző: Elektrokémia, ELTE TTK jegyzet, Eötvös Kiadó, Budapest, 2008
Láng G.G., Sas N.S., Vesztergom S.: Experimental Determination Of Surface Stress Changes In Electrochemical Systems – Possibilities And Pitfalls, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, (accepted, várható megjelenés:), 2008
Láng G.G.: Application of the Koesters Interferometer in Electrochemistry, In: Interferometers: Research, Technology and Applications, Nova Science Publishers Inc., Hauppauge, NY (accepted, várható megjelenés:), 2009
Horányi G.: Entries in Electrochemical Dictionary (összesen 9), In: Electrochemical Dictionary, eds. A.J. Bard, G. Inzelt, F. Scholz, Springer-Verlag, Berlin, 2008
Láng G.G.: Entries in Electrochemical Dictionary (összesen 5), In: Electrochemical Dictionary, eds. A.J. Bard, G. Inzelt, F. Scholz, Springer-Verlag, Berlin, 2008
Horányi Gy,: A homoatomos, a binér és egyéb más típusú egyszerű molekulák, ionok, vegyületek, gyökök és szubsztituenscsoportok nevei, 9. táblázat, In: Fodorné Csanyi P., Horányi Gy., Kiss T. Simándy L., Szervetlen kémiai nevezéktan A IUPAC 2005. évi szabályai, 10. fej., Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, pp. 311-381, 2008
Horányi G: Studies of electrified solid/liquid interfaces, In: Horányi G (ed.) Radiotracer Studies of Interfaces, Amsterdam, Elsevier, 2004, pp. 39-97, 2004
Horányi Gy., Láng Gy.: Perklorátszennyezés, In: Csákvári B. (ed.) A kémia újabb eredményei 93., 2004, pp. 185-234, 2004
Horányi G.: Radiotracer study of embedding of SO4 and CL ions into the surface film of Mn in perchlorate solution, Corrosion Science 47 507-514, 2005
Horányi G., Kálmán E.: Recent developments in the application of radiotracer methods in corrosion studies, In: Marcus P., Mansfeld F.(eds) Analytical Methods in Corrosion Science and Technology, Boca Raton, CRC Press, 2005, pp.283-333, 2005, 2005
Láng G.G., Horányi G: The formulation and modeling of the anodic dissolution of zinc through adsorbed intermediates, J. Electroanal. Chem. 583 148-154, 2005
Horányi G, Láng G.G.: Feature article: Double-layer phenomena in electrochemistry: Controversial views on some fundamental notions related to electrified interfaces, Journal of Colloid and Interface Science, 296, 1–8 (2006), 2006
Inzelt G., Horányi G.: The nickel group (nickel, palladium, and platinum), Encyclopedia of Electrochemistry, Vol.7, Inorganic Chemistry pp. 497-528, Wiley-VCH Weinheim, 2006
Láng G.G., Horányi G.: Comment on “Role of the Anion in the Underpot. Deposition of Cadmium on a Rh(111) Electrode: Probed by Voltammetry and in Situ Scanning Tunneling Microscopy”, Journal of Physical Chemistry B, 110, 3444-3446, 2006
Láng G.G. , Horanyi G.: A Crucial Problem of Interfacial Electrochemistry: The Charged State of Adsorbed Species and the Charge Transfer Processes Occurring with Them, In: M. Nunez (ed.) Trends in Electrochemistry Research, Chapter 8, Nova Science Publishers Inc., Hauppauge, NY, 2007, pp. 219-245, 2007
Láng G.G., Sas N.S., Ujvári M., Horányi G.: The kinetics of the electrochemical reduction of perchlorate ions on rhodium, Electrochimica Acta, 53, 7436–7444, 2008
vissza »