Molekuláris biológiai vizsgálatok halparazita nyálkaspórás (Myxosporea) fajokon különös tekintettel a Myxobolus és Sphaerospora genusok tagjaira  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
45908
típus F
Vezető kutató Eszterbauer Edit
magyar cím Molekuláris biológiai vizsgálatok halparazita nyálkaspórás (Myxosporea) fajokon különös tekintettel a Myxobolus és Sphaerospora genusok tagjaira
Angol cím Molecular biological studies on fish-parasitic myxosporeans (Myxosporea) with regard to the members of genus Myxobolus and Sphaerospora
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézete
résztvevők Marton Szilvia
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.988
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 3 éves kutatási projekt alatt halélősködő nyálkaspórások fejlődését és rokonsági viszonyait vizsgáltunk. Elsőként tisztáztuk a Henneguya nuesslini és az újonnan leírt Myxobolus parviformis fejlődési ciklusát kísérleti körülmények között. Filogenetikai elemzéseket végeztünk a Henneguya, Myxobolus és Sphaerospora genusok tagjain. A 18S rDNS szekvenciák alapján készített filogenetikai fák polifiletikus eredetet mutattak a jellemzően cölozoikus Sphaerospora fajok esetében, hasonlóan a Henneguya genus tagjaihoz. Utóbbinál a vizsgált fajok két eltérő származási vonalat képviseltek, mely a morfológiai különbségekben is megnyilvánult. Körülbelül 25 Myxobolus fajt vizsgáltunk morfológiai és molekuláris szinten, melyek közül 5 új fajnak bizonyult. Az azonos halfajban fejlődő vagy azonos lokalizációban előforduló paraziták rokonsági viszonyainak vizsgálatával világossá vált, hogy mind a spóra morfológia mind a szöveti lokalizáció fontos szerepet játszik a Myxobolus fajok közötti rokonsági viszonyokban, ezért ezek nélkülözhetetlen tulajdonságok a fajok pontos azonosításához. Ezenkívül a ponty úszóhólyag-gyulladását okozó Sphaerospora renicola halon belüli fejlődésének vizsgálatára faj-specifikus in situ hibridizációs módszert dolgoztunk ki, mellyel a parazita fejlődési útvonala nyomon követhető volt.
kutatási eredmények (angolul)
In the course of the three-year research project, we studied the development and genetic relationships of fish parasitic myxozoans. The life cycles of Henneguya nuesslini and the newly described Myxobolus parviformis were clarified under experimental conditions for the first time. We performed phylogenetic analyses on the members of the genera Henneguya, Myxobolus and Sphaerospora. The phylogenetic trees based on the 18S rDNA sequences revealed the polyphyletic origin of the typically coelozoic Sphaerospora species, similarly to the members of the genus Henneguya. For the latter one, the studied species represented two separate lineages, that was also reflected in the morphological differences. Approximately 25 Myxobolus species were studied at morphological and molecular level, 5 of which were proved to be novel species. Due to the examinations of the genetic relationships among parasites developing in the same fish species or having identical site preference, it became clear that both tissue tropism and spore morphology play important role in the genetic relationships among Myxobolus species. Therefore, they are necessary characters for the precise identification of a species. Furthermore, for the examination of the intrapiscine development of Sphaerospora renicola, the causative agent of swim bladder inflammation in common carp, a species-specific in situ hybridization assay was developed, by means of which the developmental pathway of the parasite could be followed.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1256/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Eszterbauer E., Székely Cs.: Molecular phylogeny of the kidney-parasitic Sphaerospora renicola from common carp (Cyprinus carpio) and Sphaerospora sp. from goldfish (Carassius auratus auratus), Acta Veterinaria Hungarica 52:469-478, 2004
Kallert, D. M., Eszterbauer, E., Erséus, C., Haas, W., El-Matbouli, M.: Life cycle studies of Myxobolus parviformis sp. n. (Myxozoa, Myxobolidae) from bream, Diseases of Aquatic Organisms 66:233-243., 2005
Eszterbauer, E., Kallert, D.M., Székely, Cs. and Molnár, K.: The phylogeny of the genus Henneguya (Myxosporea: Bivalvulida) on the basis of 18S rDNA sequences., 12th EAFP International Conference on ‘Diseases of Fish and Shellfish’, 11th – 16th September 2005, Copenhagen, Denmark., 2005
Kallert, D. M., Eszterbauer, E., El-Matbouli, M., Erséus, C. & Haas, W.: The life cycle of Henneguya nuesslini Schuberg & Schröder 1905 (Myxozoa) involves a triactinomyxon-type actinospore., J. Fish Dis. 28:71-79., 2005
Molnár, K., Marton, Sz., Eszterbauer, E., Székely, Cs.: Comparative morphological and molecular studies on Myxobolus spp. infecting chub from the River Danube, Hungary, and description of Myxobolus muellericus sp. n., Diseases of Aquatic Organisms 73:49-61., 2006
Molnár, K., Marton, Sz., Eszterbauer, E., Székely, Cs.: Description of Myxobolus gayerae sp. n. and re-description of Myxobolus leuciscini infecting the European chub from the Hungarian stretch of the river Danube., Diseases of Aquatic Organisms 78:147-153., 2007
Marton, Sz., Eszterbauer, E., Székely, Cs., Molnár, K.: Pontyfélék kopoltyú-élősködő Myxobolus fajainak összehasonlító vizsgálata., Akadémiai Beszámolók, 2008. január 23., Budapest, 2008
Tarján Zoltán László: Hazai halfajok úszóin élősködő nyálkaspórások (Myxosporea: Myxobolidae) összehasonlító molekuláris biológiai vizsgálata, Szakdolgozat. ELTE TTK, Budapest., 2006
vissza »