Paleofluidum fejlődés tér-és időbeli sajátosságai a Szeghalom-Dóm és a környező metamorf hátak példáján  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
45921
típus PD
Vezető kutató Schubert Félix
magyar cím Paleofluidum fejlődés tér-és időbeli sajátosságai a Szeghalom-Dóm és a környező metamorf hátak példáján
Angol cím Temporal and spatial comparison of the paleofluid evolution in the Szeghalom dome and in the neighbrouring metamorphic highs
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-09-30
aktuális összeg (MFt) 19.639
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Konfokális lézer szkenning mikroszkóppal (CLSM) alkalmazásával a szénhidrogén zárványok folyadék-gáz arányának meghatározása mellett - a fluoreszcens szín és homogenizációs hőmérséklet értékek ismeretében -, jellemezhetővé váltak a homogén bezáródású olajzárvány együttesek. A szénhidrogén zárványok CLSM képalkotás révén történő térfogatarány-meghatározásának pontosítása érdekében két lépcsős, standardizálási folyamatot végeztünk. Ehhez kvarcban, magas nyomású vizes-, ill. KH2PO4-ben, fluoreszcein-tartalmú szintetikus zárványokat hoztunk létre. Szénhidrogén-zárványok Raman mikrospektroszkópiás felvételeinek új megközelítésben történő értelmezésével jellemeztem a Szeghalom- (SzD) és Furta-dómok kvarc anyagú repedéskitöltéseiben megjelenő, kondenzátum típusú fluidumok bezáródási körülményeit, és elkülönítettem egymástól a heterogén fluidum állapot ill. az utólagos rekrisztallizáció létrehozta azonos szöveti bélyegeket. Kémiai- és biológiai marker vizsgálatok alkalmazásával bizonyítottuk, hogy a SzD-on jelenleg termelt kőolaj megegyezik a repedésekben kivált kvarc kristályokban csapdázódott szénhidrogénnel; anyakőzetük közös, krétánál fiatalabb korú. A repedéskitöltések komplex vizsgálata kimutatta, hogy a furtai terület repedésrendszerének cementációja a szeghalmi területen kivált, késői kvarc fázisra jellemző fluidumok jelenlétében játszódott le. Később a Furta-dóm repedésrendszere – helyenként napjainkig – egy szén-dioxid domináns fluidum hatása alá került.
kutatási eredmények (angolul)
The petroleum inclusions assemblages were unambiguously characterized using confocale laser scanning microscopy (CLSM), in view of fluorescence colour and temperature of homogenization To improve the accuracy of volume fraction estimation using CLSM imaging on hydrocarbon inclusions, standardization process was done in two main steps. Two-phase, aqueous inclusions in quartz at high confining pressure as well as fluorescein-bearing aqueous inclusion in KH2PO4 crystals at room conditions were synthesized. Applying a new approach during the interpretation of Raman spectra obtained on petroleum inclusions of the Szeghalom (SzD) and Furta domes, it is possible to determine the physical conditions of trapping. I was able to divide whether the similar textural features were produced by heterogeneous trapping or post-entrapment modification (e.g. necking down). By chemical and biological marker analysis, I proved that the live oil and the inclusion oil of the SzD have a common, post-Cretaceous source rock. The sequence of the fracture cement phases of the Szeghalom and Furta domes are similar. However, the parent fluid of the quartz cement in the Furta dome shows similarities in chemical and physical properties at the time of trapping only to the late stage fluid of the SzD. After termination of the fracture cementation and a new brittle event, a unique carbon dioxide-bearing fluid migrated in the fracture network of the Furta dome.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1257/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
M. Tóth, T., Kedves, M., Schubert, F.: Az Alföld metamorf aljzatának exhumációja a Szeghalom-dóm területén: Palinológiai bizonyítékok., Földtani Közlöny, 2003
Schubert, F., M. Tóth, T.: Successive, isothermal hydrocarbon migration events recorded by fluid inclusions in fracture-filling quartz of the Szeghalom dome (SE Hungary)., Acta Mineralogica-Petrographica, 2003
M. Tóth, T. Hollós, Cs., Szűcs, É., Schubert, F.: Conceptual fracture network model of the crystalline basement of the Szeghalom Dome (Pannonian Basin, SE Hungary), Acta Geol. Hung., 2004
Schubert, F., M. Tóth, T.: Traces of hydrocarbon migration recorded by petroleum inclusions in fracture filling minerals of a fractured source rock (Madbi Formation, Yemen), XVIII. European Current Research on Fluid Inclusions (Abstracts), 2005
M Tóth T., Kovács G., Schubert F., Dályay V.: Az Ófalui “migmatit” eredete és deformációtörténete, Földtani Közlöny, 2005
Schubert, F., Milota, K., M. Tóth, T: Rétegvíz sótartalmának meghatározása fluidum-zárvány vizsgálatok alapján., MTA Osztály, szerves-geokémiai albizottság ülése, 2004
Schubert, F.: Kőolaj-migráció nyomainak rekonstrukciója az Alföld aljzatában, Magyary Zoltán és az OTKA Posztdoktori Ösztöndíjasok alálkozója, Debrecen, 2004
M. Tóth T., Vass, I., Schubert, F.: Repedéshálózat szimuláció és paleofluidum rekonstrukció szerepe kommunikáló törésrendszerek vizsgálatában, Mérnökgeológia-Kőzetmechanika, 2006
vissza »