Synthesis of glycomimetics from anhydro-aldimines  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
45927
Type PD
Principal investigator Vágvölgyiné dr. Tóth, Marietta
Title in Hungarian Glikomimetrikumok előállítása anhidro-aldiminekből
Title in English Synthesis of glycomimetics from anhydro-aldimines
Panel Chemistry 2
Department or equivalent Department of Organic Chemistry (University of Debrecen)
Starting date 2003-01-01
Closing date 2008-09-30
Funding (in million HUF) 18.589
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Célkitűzésünk potenciális glikoenzim (glikozil-transzferáz, glikozidáz vagy glikogén foszforiláz) inhibitorok előállítása volt, melyek szerepet játszhatnak a működésmód felderítésben, illetve szerepük lehet például a rák, diabetes, egyes lizoszomális tárolási betegségek (Gaucher and Tay-Sachs kór), kardiovaszkuláris iszkémia, valamint az AIDS gyógyításában. Glikozil-transzferázok gátlására N-Glikozil-N”-(5’-uridil) biureteket és 5’-uridil N-glikozil-allofanátokat állítottunk elő. In silico vizsgálatok alapján várhatóan glikogén foszforiláz gátló N-β-D-glükopiranozil-N”-β-D-glikopiranozil biureteket és N-glükopiranozil-N’-glikopiranozil-karbonil-karbamidokat állítottunk elő. C-glikozil α- és β-aminosav származékok előállításához prekurzorokat készítettünk, anhidro-aldóz-benzoilhidrazonok nukleofil addíciós reakcióival. Anhidro-aldóz-benzoilhidrazonok oxidatív gyűrűzárásával potenciális glikogén foszforiláz inhibitorokat, 2-(D-glikopiranozil)-5-szubsztituált-1,3,4-oxadiazolokat állítottunk elő.
Results in English
The goal of our work was the synthesis of potential glycoenzyme (glycosyl-transferase, glycosidase or glycogen phosphorylase) inhibitors. These molecules can play a role in understanding the mechanism of action of these enzymes, and in treatment of cancer, diabetes, lysosomal storage disease (Gaucher and Tay-Sachs syndromes), cardiovascular ischemia, and AIDS. N-Glycosyl-N”-(5’-uridyl) biurets and 5’-uridyl N-glycosylallophanates were synthesized for glycosyl transferase inhibition. On the basis of in silico studies N-β-D-glucopyranosyl-N”-β-D-glycopyranosyl biurets and N-glucopyranosyl-N’-glycopyranosylcarbonyl ureas were prepared as potential glycogen phosphorylase inhibitors. Precursors towards C-glycosylated α- and β-amino acid derivatives were synthesized by addition of nucleophiles to anhydro-aldose-benzoylhydrazones. Potential glycogen phosphorylase inhibitors, 2-(D-glycopyranosyl)-5-substituted-1,3,4-oxadiazoles were synthesized by the oxidative ring clousure of anhydro-aldose-benzoylhydrazones.
Full text http://real.mtak.hu/1259/
Decision
Yes

 

List of publications

 
N. G. Oikonomakos, E. D. Chrysina, K. M. Alexacou, D. D. Leonidas, S. E. Zographos, K. Czifrák, M. Tóth, É. Bokor, L. Somsák: New inhibitors of glycogen phosphorylase as potental antidiabetic agents, Curr. Med. Chem., 2008
M. Tóth, D. Mucs, I. Tvaroška, L. Somsák: Testing new structures as potential inhibitors of glycoenzymes, Eurocarb 14, Lübeck, Germany, September 2-7, 2007, PO-067, p 255, 2007
M. Tóth, D. Mucs, I. Tvaroška, L. Somsák: New stuctures as potential glycoenzyme inhibitors, MTA Szénhidrátkémiai Munkabizottság előadóülése, Mátrafüred, 2007. május 23-25., előadás, 2007
M. Tóth, D. Mucs, N. Felföldi, I. Tvaroška, L. Somsák: Potential glycoenzyme inhibitors predicted by in silico studies, Third German-Hungarian Workshop – Synthesis, Isolation, and Biological Activity of Natural Products, Paderborn, Germany, May 15-17, előadás, 2008
É. Bokor, S. Kun, M. Tóth, L. Somsák: New heterocyclic derivatives of D-glucose as inhibitors of glycogene phophorylase, MTA Szénhidrátkémiai Munkabizottság előadóülése, Mátrafüred, 2008. május 29-30., előadás, 2008
Tóth M., Felföldi N., Somsák L.: N-Glikozil-N”-szubsztituált biuret származékok és analógjaik előállítása, Vegyészkonferencia, Hajdúszoboszló, 2008. június 19-21., P-55, poszter, 2008
M. Tóth, N. Felföldi, L. Somsák: Synthesis of potential glycoenzyme inhibitors, 24th Internatrional Carbohydrate Symposium, Oslo, Norway, Jul 27–Aug 1, 2008. A- P038, poszter, 2008
Bokor. É., Kun S., Vágvölgyiné Tóth M., Czecze L., Somsák L.: 2-(-D-Glükopiranozil)-1,3,4-oxadiazol származékok, mint glikogén foszforiláz inhibítorok előállítása, Vegyészkonferencia, Hajdúszoboszló, 2008. június 19-21., P-7, poszter, 2008
27. É. Bokor, S. Kun, M. Tóth, T. Docsa, P. Gergely, N. G. Oikonomakos, L. Somsák: C- and N-glucopyranosyl heterocycles as inhibitors of glycogen phosphorylase, 4th Central European Conference: Chemistry towards Biology, Dobogókő, Hungary, Sep 8-11, 2008, Book of Abstracts, p. 69, poszter, 2008
É. Bokor, S. Kun, M. Tóth, T. Docsa, P. Gergely, N. G. Oikonomakos, L. Somsák: Nitrogen-heterocyclic derivatives of D-glucose as inhibitors of glycogen phosphorylase, Third German-Hungarian Workshop – Synthesis, Isolation, and Biological Activity of Natural Products, Paderborn, Germany, May 15-17, 2008., előadás, 2008
M. Tóth, N. Felföldi, L. Somsák: Preparation of glycosyl biuret and allophanate derivatives, MTA Szénhidrátkémiai Munkabizottság előadóülése, Mátrafüred, 2008. május 29-30., előadás, 2008
Back »