Genetic risk and meternal behaviour in the development disorganized attachment in infancy  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
45940
Type PD
Principal investigator Lakatos, Krisztina
Title in Hungarian Genetikai rizikó és szülői gondozás a dezorganizált kötődés hátterében
Title in English Genetic risk and meternal behaviour in the development disorganized attachment in infancy
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute for Psychology, HAS
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 19.639
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A korai kötődés az utód és a gondozó(k) között kialakuló tartós, személyspecifikus kapcsolat. Alacsony társadalmi rizikó esetén 1 éves csecsemők 15-20 százaléka a normális kötődési viselkedés összeomlását, dezorganizált (D) kötődést mutat stressz helyzetben az anya jelenlétében. A D kötődés összefügg későbbi viselkedési problémákkal, pszichopatológia kialakulásával. E kötődési típus hátterében mind a gondozói viselkedés, mind az újszülöttkori temperamentum hatását kimutatták. Munkacsoportunk elsőként genetikai rizikófaktort, a D4 dopamin receptor gén két polimorfizmusát azonosította. A jelen kutatásban újabb genetikai hatást (a katekol-O-metiltranszferáz génjének polimorfizmusát) tártunk fel. Sikeresen meghonosítottuk az atipikus anyai viselkedés azonosítására szolgáló AMBIANCE kódrendszert, és kapcsolatot mutattunk ki az atipikusság valamint a csecsemőkori D kötődés között. A kötődés szempontjából rizikó allélek jelenléte az anyai genotípusban az anyai atipikussággal függött össze. A D kötődést az anyai atipikusság és a csecsemő genotípus additív módon prediktálta. Természetes gondozási helyzetben és oltás során megfigyelt anyai viselkedés nem mutatott kapcsolatot a csecsemőkori D kötődéssel, az anya genotípusának hatását azonban ezeknél a viselkedéseknél is megfigyeltük. Sikeresen bővítettük a dezorganizált kötődést prediktáló tényezőket részben a korábban kimutatott kapcsolatok replikálásával, részben tudomásunk szerint elsőként azonosított összefüggések feltárásával.
Results in English
Early mother-infant attachment is an enduring person-specific relationship. In low social risk samples, 15-20 percent of 12-month-old infants show disorganized (D) attachment, a collapse of the normal attachment behaviour under stress in the presence of the mother. D-attachment is related to later childhood and adolescent behaviour problems, psychopathology. Both caregiver behaviour and neonatal temperament has been linked to the development of D attachment. Our team has first identified a genetic risk factor, 2 polymorphisms in the D4 dopamine receptor gene. In the current project, we showed the influence of yet another genetic factor, a polymorphism in the catechol-O-methyltransferase gene. The AMBIANCE coding scheme was successfully introduced in Hungary and maternal atypical behaviour was identified. The link between D-attachment and atypical maternal behaviour was replicated in our sample. The presence of the alleles conferring risk for D-attachment in the maternal genotype was linked to maternal atypicality. D attachment was significantly predicted by atypical behaviour and infant genotype in an additive fashion. Maternal behaviour in a naturalistic setting and during inoculation was not related to infant D. However, maternal genotype seems to influence these behaviours as well. Our previous model predicting D-attachment was successfully expanded also by factors which -to our knowledge- are novel to the field.
Full text http://real.mtak.hu/1263/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Danis, I., Lakatos, K., Nemoda, Z., Toth, I., Gervai, J.: Genetic and environmental contribution to the quality of attachment in infancy., International Conference on Infant Studies, 2004
Lakatos, K., Tóth, I., Nemoda, Z., Ney, K., Gervai, J.: DRD4 genotype and temperament in predicting attachment disorganization., International Conference on Infant Studies, 2004
Birkas, E., Lakatos, K., Toth, I., Nemoda, Z., Gervai, J.: The role of D4 dopamine receptor gene, gender, early attachment in later social adjustment, International Conference on Infant Studies, 2004
Lakatos, K., Gervai J., Toth, I., Nemoda, Z., Ronai, Z., Sasvari-Szekely, M.: Parental genetic data confirm the link between dopamine receptor gene polymorphisms and infant attachment., International Conference on Infant Studies, 2004
Gervai, J., Lakatos, K.: Comment on “No association of dopamine D4 receptor (DRD4) and –521 C/T promoter polymorphisms with infant attachment disorganization” by M.J. Bakermans-Kranenburg and M.H. van IJzendoorn, Attachment and Human Development, 2004
Lakatos, K., Birkas, E., Nemoda, Z., Gervai, J.: Fewer behaviour problems associated with the T.7 DRD4 haplotype at 6 years., Am J Medical Genetics, Neyuropsychiatric Genetics, Part B, 2004
J Gervai, Z Nemoda, K Lakatos, I Toth, Z Ronai, K Ney and M Sasvari-Szekely: TDT confirms the link between DRD4 gene polymorphism and infant attachment, Am J Medical Genetics, Neyuropsychiatric Genetics, Part B, 2005
Lakatos, K, Gervai, J.: Applying molecular genetics in developmental psychology: the example of attachment behaviour, Tagung der Fachgruppe Entwicklungspsychologie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, 2005
Novák, A., Lakatos, K: Atipikus anyai viselkedés elemzése: az AMBIANCE kódrendszer, Alkalmazott Pszichológia, 2005
Gervai, J., Toth, I., Birkas, E., Szollosi, A., Danis, I., Nemoda Z., Sasvari-Szekely, M., Lakatos, K.: DRD4 gene polymorphism and children’s attachment to their mother at 1 and 6 years of age, Am J Medical Genetics, Neyuropsychiatric Genetics, Part B, 2005
Lakatos, K., Toth, I., Birkas, E., Danis, I., Ney, K., Novak, A., Szollosi, AN., Nemoda, Z., Gervai, J: Stability of attachment and developmental correlates at age 6: Sex and genetic effects, ISSBD conference, 2006
Gervai, J., Novak, A., Lakatos, K., Toth, I., Danis, I., Ronai, Zs., Nemoda, Zs., Sasvari-Szekely, M., Bureau, JF., Bronfman E. , Lyons-Ruth, K: Infant Genotype May Moderate Sensitivity to Maternal Affective Communications: Attachment Disorganization, Quality of Care, and the DRD4 Polymorphism., Social Neuroscience, közlésre elfogadva, 2007
Back »