Monitoring the quality at different places of the chain by rapid physical methods  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
45953
Type PD
Principal investigator Seregély, Zsolt
Title in Hungarian A minőség nyomonkövetése az élelmiszerlánc különböző pontjaiban gyors fizikai módszerekkel
Title in English Monitoring the quality at different places of the chain by rapid physical methods
Panel Chemistry 2
Department or equivalent Department of Refrigeration and Livestock Products' Technology (Corvinus University of Budapest)
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-09-30
Funding (in million HUF) 18.885
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Napraforgó étolajjal különböző arányban kevert és higított extra szűz olívaolaj minták NIR spektroszkópiás (NIRS) és elektronikus orral (Enose) történő vizsgálata, a hamisítás felismerése és fokának meghatározása. Sütőolajok és panírtermékek Enose és NIRS elővizsgálata, a sütőolajok hőstabilitásának vizsgálata az olaj hőterhelésekor, illetve a fenti panírtermékek sütése közben bekövetkező változások nyomonkövetése. Panírtermékek NIRS vizsgálata, a különböző vizsgált műszerek (eltérő felépítés, hullámhossztartomány, detektor, stb.) elemezése, az adott szempontból optimális paraméterek és mérési elvek meghatározása. Csomagolóanyagként alkalmazott polimer minták NIRS vizsgálata, NIRS azonosíthatóságának ellenőrzése. Különböző termőhelyen termett, különböző évjáratú pezsgő- és borminták Enose műszerrel végzett elővizsgálata, a szőlőfajták, a termőhely és az évjárathatás a minták detektálható illékony komponenseinek összetételére gyakorolt hatásának kimutatása. Nagy biológiai értékű bogyósgyümölcs minták Enose műszerrel végzett elővizsgálata a minták detektálható illékony komponensei és érzékszervi bírálati pontszámai közötti összefüggések meghatározása. Különböző hőmérsékleten tárolt sertéshús minták detektálható illékony komponensei, NIR spektrumai, valamint azok mikrobiológiai jellemezői között fennálló lineáris összefüggések elemzése. Különböző matematikai statisztikai módszerek összehasonlítása az alkalmazott nagyműszeres analitikai készülékek mérési adatsorainak kiértékelésére.
Results in English
Investigation of extra virgin olive oil mixed and diluted with sunflower oil in different proportion using near infrared spectroscopy (NIRS) and electronic nose (Enose). Recognition of adulteration and determination of the degree of the adulteration. Investigation of frying oils and crumb products using Enose and NIRS. Investigation of the heat stability of frying oil, monitoring the changes during frying of crumb products. Investigation of crumb products using NIRS. Comparison of the investigated NIR instruments (different construction, wavelength range, detectors, etc.). Determination of the optimal parameters related to the given application. Investigation of polymer samples applied as food packaging material using NIRS for the identification of the above materials. Investigation of champagne and wine samples of different harvest years and territories using Enose. Demonstration of the effect of grape varieties, territories and harvest years on the detectable volatile compounds (DVC). Investigation of berry fruits with high biological value using Enose. Determination of the interaction between the DVC of the samples and the scores given by the human organoleptic panel Investigation of the linear relationship between the DVC, the NIR spectra and the microbial properties of pork cutlets stored on different temperature. Comparison of different methods of mathematical statistics to the evaluation of the data measured on the applied analytical instruments.
Full text http://real.mtak.hu/1265/
Decision
Yes

 

List of publications

 
M. VRANIÆ, M. KNE®EVIÆ, ZS.SEREGÉLY, K. BO©NJAK, J. LETO, G. PERÈULIJA,: Prediction of dry matter and crude protein content in fresh grass silage by near infrared spectroscopy (NIRS) using and comparing MLR, PCR and PLS evaluation methods, Progress in Agricultural Engineering Sciences, Vol. 1. p. 57-75, 2005
Zs. SEREGÉLY, J. FARKAS, E. TUBOLY, I. DALMADI and K. KAFFKA: Monitoring the properties of egg white pasteurized by high hydrostatic pressure and gamma irradiation by evaluating their NIR spectra and chemosensor array sensor signal responses using different methods of qualitative Analysis,, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, Elsevier, Vol. 82. 1-2, 115-121, 2006
É. ANDRÁSSY, J. FARKAS, ZS. SEREGÉLY, I. DALMADI, E. TUBOLY AND V. LEBOVICS: Changes of hen eggs and their components caused by non-thermal pasteurizing treatments. II. Some non-microbiological effects of gamma irradiation or hydrostatic pressure processing on liquid egg white and egg yolk, Acta Alimentaria, Vol. 35 (3) p305-318, 2006
ZS. SEREGELY, I. DALMADI, J. FARKAS: : Monitoring the Effect of the High Hydrostatic Pressure Technology on Livestock Products by NIR Spectroscopy and Chemosensor Array, 44th EHPRG (European High Pressure Research Group) International Conference, Prague September 4-8, Book of Abstract p 65, 2006
ZS. SEREGÉLY, A. J. EILERT, G. E. TOTH AND K.J. KAFFKA: Classifying herb varieties utilizing NIR spectra, 13th International Diffuse Reflectance Conference (IDRC 2006) August 4-11, Chambersburg, 2006
ZS. SEREGÉLY, A. J. EILERT, G. E. TOTH AND K.J. KAFFKA: Classifying Polymers utilizing NIR spectra, 13th International Diffuse Reflectance Conference (IDRC 2006) August 4-11, Chambersburg, 2006
I. DALMADI, ZS. SEREGÉLY, K. HORVÁTH, CS. BALLA: Monitoring the effect of crumb on sunflower oil during frying by NIR spectroscopy and chemosensor array, 3rd Central European Congress on Food (CEFood 2006), 22-24 May 2006, Sofia (Bulgaria), Book of Abstracts, p. 125, 2006
J. FARKAS, ZS. SEREGÉLY, I. DALMADI, K. HORVÁTH, É. ANDRASSY, L. FRIEDRICH: Chemometric evaluation of electronic nose measurements for bacteriological spoilage assessment of refrigerated pork meat, FoodMicro 2006, Bologna, Italy, 29 August – 2 September, Book of Abstracts, p. 653, 2006
J. FARKAS, É. ANDRÁSSY, V. LEBOVICS, L. MÉSZÁROS, E. TUBOLY, I. DALMADI, ZS. SEREGÉLY: Tyúktojás és komponensei változásai nem termikus pasztőröző kezelések hatására, Lippay János-Ormos Imre-Vas Károly Tudományos Űlésszak, 2005 október 19-21, Konferencia kiadvány, p 64-65, 2006
K. HORVÁTH, I. DALMADI, M. KORBÁSZ, ZS. SEREGÉLY, É. ANDRÁSSY, J. FARKAS: Application of rapid instrumental methods for monitoring bacteriological spoilage of meat, Magyar Mikrobiológiai Társaság 2006 évi Nagygyűlés, Keszthely, 2006. 10. 17-19., 2006
ZS. SEREGÉLY, M. KORBÁSZ, J. BECZNER, K. J. KAFFKA, I. VILLÁNYI, T. NÉMETH, B. BIRÓ: Talajok szennyvíziszap-terhelésének kimutatása NIR spektroszkópos eljárással modellkísérletben, Talajtan és Agrokémia (közlésre leadva), 2006
ZS., Seregély, T. Deák, Gy. Bisztray,: Distinguishing melon genotypes using NIR Specroscopy,, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, Elsevier, Vol 72,2, 195-205, 2004
ZS. Seregély, I. NOVÁK, J. BERNÁTH: Evaluation of the signal vector of the electronic nose measured on selected oregano (Origanum vulgare L. subsp. hirtum Ietswaart) and lovage (Levisticum officinale Koch.) samples using different methods of multivariate analysis, Acta Almentaria, Vol 34 (2) 131-140, 2005
K.H. NORRIS, ZS. SEREGÉLY AND K.J. KAFFKA: Evaluation of derivative ratio and polar qualification system for data analysis using transmittance data from pharmaceutical tablets, Near Infrared Spectroscopy: Proceedings of the 11th International Conference., Eds. A.M.C. Davies and A. Garrido-Varo, NIR Pulications, Chichester, UK. P 241-246, 2004
T. DEÁK, ZS. SEREGÉLY, K.J. KAFFKA, E. BÁBA, A V. ZARKA AND GY.D. BISZTRAY: Distinction of melon genotypes using NIR spectroscopy, Near Infrared Spectroscopy: Proceedings of the 11th International Conference., Eds. A.M.C. Davies and A. Garrido-Varo, NIR Pulications, Chichester, UK. P 385-388, 2004
ZS. SEREGÉLY, K.J. KAFFKA AND GABRIELLA KISKÓ: The assessment of the mycological quality of dry food ingredients using near infrared spectroscopy, Near Infrared Spectroscopy: Proceedings of the 11th International Conference., Eds. A.M.C. Davies and A. Garrido-Varo, NIR Pulications, Chichester, UK. P 385-388, 2004
I. MURRAY, K.J. KAFFKA AND ZS. SEREGÉLY: PQS detects adulteration of fishmeal with meat and bone meal—a contribution to help eradicate “Mad Cow Disease”, Near Infrared Spectroscopy: Proceedings of the 11th International Conference., Eds. A.M.C. Davies and A. Garrido-Varo, NIR Pulications, Chichester, UK. P 641-645, 2004
Zsolt SEREGÉLY*, József FARKAS, Eszter TUBOLY, István DALMADI and Károly KAFFKA: Monitoring the Properties of egg white pasteurised by high hydrostatic pressure and gamma irradiation by evaluating their NIR spectra and chemosensor array sensor signal responses using different methods of qualitative Analysis, International Conference on Chemometrics and Bioinformatics in Asia (CCBA2004), Shanghai 2004, Abstract Book p108, 2004
Zsolt SEREGÉLY*, Károly KAFFKA, Tamás DEÁK, György BISZTRAY: Comparison of qualitative mathematical statistical methods used for distinguishing melon genotypes based on their NIR spectra, International Conference on Chemometrics and Bioinformatics in Asia (CCBA2004), Shanghai 2004, Abstract Book p64, 2004
Back »