Studying the possibility of selection and heritabilty of some behaviour forms on geese  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
45963
Type PD
Principal investigator Molnár, Marcell
Title in Hungarian Egyes viselkedésformák öröklődhetőségének és a szelekció lehetőségének vizsgálata lúd fajban
Title in English Studying the possibility of selection and heritabilty of some behaviour forms on geese
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Department of Poultry and Pet Animal Breeding (Kaposvár University)
Starting date 2003-10-01
Closing date 2006-09-30
Funding (in million HUF) 19.639
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás során négy, a szelektáltság különböző fokán álló genotípus magatartásának vizsgálatát végeztem el. Megállapítottam, hogy viselkedésük szignifikáns módon eltér. A parlagi típusú, fodrostollú magyar lúd nem, a modern hibridek mindegyike alkalmas az intenzív körülmények között való termelésre. Viselkedésükben kismértékben térnek el egymástól, és ezt az eltérést csak a táplálkozás és ivás viselkedésformák esetében tudhatjuk be a genetikai háttérnek (h2 =0.25-0.3). Ezek esetében az örökölhetőségi érték alapot ad a szelekciós munkára. A kapott örökölhetőségi értékek segítségével a család- és a tömegszelekció mellett a TÉB-et és ki tudtam próbálni az állomány szelektálása során. Ezzel a módszerrel kétirányú szelekciót folytattam a táplálkozásra fordított időre. A táplálkozás megjelenési gyakoriságára történő szelekció lehetséges, és már az első utódgenerációban is eredményre vezethet. Végül egy, a gyakorlatban jobban alkalmazható szelekciós technikát próbáltam ki. A ludak felfedező hajlamánál az egyedi különbségek kimutathatóak, és ezek a táplálkozásra fordított idővel összefüggést mutatnak. A felfedező viselkedés segítségével tehát valószínűleg könnyebbé lehet tenni a táplálkozási időre folytatott szelekciós munkát is. Ennek az igazolására azonban további kísérletek szükségesek.
Results in English
The behaviour of four genotypes existing on different levels of the selection was examined in the project. Based on my results it could be stated that the behaviour of the four genotypes differs significantly. All of the modern hybrids are adaptable to the intensive conditions however, the free-range type, curled feather Hungarian goose was inadequate to this purpose. The behaviour of the modern genotypes differs only marginally; and the differences has a genetic background (h2=0.25-0.3) only in case of the drinking and feeding behaviour. However, this heritability value gives a base for the selection. Both the family and mass selection and also the breeding value estimation were tested during the experiments: a two-way selection was carried out based on the feeding time. The selection on the appearing frequency of the feeding behaviour is accomplishable, and gave a positive result already in the first generation. Finally, a more practical selection technique was tested. The explorative behaviour of the goose shows high individual variability, and a correlation with the feeding time could be detected. This means that the selection on the explorative behaviour could result a more practical selection on the feeding time. However the confirmation of this theory needs further investigation.
Full text http://real.mtak.hu/1268/
Decision
Yes

 

List of publications

 
M. Molnár, T. Molnár, F. Bogenfürst: Comparative study on the behaviour of two goose genotypes selected for cramming during the preconditioning for laying., Proceedings of 12th International Symposium "Animal Science Days” Bled, 2004
M. Molnár, T. Molnár, F. Bogenfürst: Ludak viselkedése intenzív körülmények között, a termelésre való felkészülés időszakában., Baromfi ágazat IV. 4. 44-46 pp., 2004
M. Molnár, I. Nagy, T. Molnár, K. Tisza, F. Bogenfürst: Comparative study on the behaviour of four goose genotypes during the preconditioning for laying., Proceedings of EAAP annual meeting in Uppsala, Sweden, 5 - 8 June 2005, 2005
Molnár M.: Egyes viselkedésformák megjelenésének és örökölhetőségének vizsgálata ludaknál., Proceedings of Magyary Zoltán és Otka Posztdoktori Ösztöndíjasok találkozója, Kaposvár, 2005. november 17-18., 2005
M. Molnár, I. Nagy, T. Molnár, F. Bogenfürst: Animal welfare aspects of goose liver production without force feeding: selection possibilities for behaviour forms., Proceedings of 14th International Symposium “Animal Science Days” Lillafüred in Acta Agraria Kaposváriensis Vol. 10. No 2, 223-227., 2006
Back »