Taqxonomical studies of some plant species with vegetation historical interest of the Hungarian flora  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
45973
Type PD
Principal investigator Barabás, Sándor
Title in Hungarian A hazai növényvilág flóra- és vegetációtörténeti szempontból érdekes fajainak taxonómiai vizsgálata
Title in English Taqxonomical studies of some plant species with vegetation historical interest of the Hungarian flora
Panel Ecology and evolution
Department or equivalent Department of Landscape and Restoration Ecology (HAS Institute of Ecology and Botany)
Starting date 2003-10-01
Closing date 2006-09-30
Funding (in million HUF) 19.639
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat keretében folytatott kutatások a következő új tudományos eredményekhez vezettek. Kromoszómaszám adatokat szolgáltattak a ternye (Alyssum L.) nemzetség haza fajainak populációiból. Megkérdőjelezték az eddig megkülönböztetett hegyi ternye (Alyssum montanum) alfajok elkülöníthetőségét. Megállapításra került a homoki nőszirom (Iris arenaria W. & K.) kromoszómaszáma és kromoszóma szerelvénye. Ez alapján megerősítést nyert a faj pannon endemizmus státusza. Ugyancsak ismerté vált a fokozottan védett magyar kikerics (Colchicum hungaricum Janka) kromoszómaszáma és kariogramja. A magyarföldi husáng (Ferula sadleriana Ledeb.) populációinak citogenetikai jellemzői megállapításra kerültek. A faj populációinak genetikai diverzitásáról molekuláris módszerekkel szerzett információk a faj védelmi programjában és a Kárpát-medence flóra- és vegetációtörténetének megismerésében is hasznosak lehetnek.
Results in English
The research funded by the OTKA grant gave the following new results. Chromosome count data was collected from populations of the genus Alyssum L. in Hungary. The separability of the 3 supspecies of Alyssum montanum L. was queried. Chromosome count and chromosome set of Iris arenaria W. & K. was determined. This information proved the pannonian endemic status of the taxon. Karyological information of the protected Colchicum hungaricum Janka also became known. All populations of Ferula sadleriana Ledeb. was sampled for chromosome number and set too. Genetic diversity of the populations was estimated with molecular methods.This information could be useful in the protection program of the species and also for the examination of the history of the flora and vegetation in the Carpathian Basin.
Full text http://real.mtak.hu/1270/
Decision
No

 

List of publications

 
Barabás Sándor: Kariológiai vizsgálat az Iris arenaria W. et K. (Iridaceae) három populációjában., Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VII. 2006.02.24-26. Debrecen. Kitaibelia 11(1). p.41., 2006
Barabás, S.: A problematic species in the Hungarian flora: Alyssum montanum L., 8th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions. Ni¹ 20-24.06.2005. Abstracts. p. 33., 2005
Barabás Sándor: A magyar kikerics (Colchicum hungaricum) Janka (Colchicaeae) kariológiai jellemzői., Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VII. 2006.02.24-26. Debrecen. Kitaibelia 11(1). p.41., 2006
Barabas, S.: Karyological investigation of Iris arenaria (Iridaceae) populations., Book of abstracts. IV. Balkan Botanical Congress, 20-26.06.2006. Sofia p.162., 2006
Barabas, S.: Karyology of the population of Colchicum hungaricum (Colchicaceae) in Hungary., Book of abstracts. IV. Balkan Botanical Congress, 20-26.06.2006. Sofia p.162., 2006
Back »