Perturbációs módszerek fejlesztése és alkalmazása az anyagszerkezetkutatásban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
45983
típus PD
Vezető kutató Szabados Ágnes
magyar cím Perturbációs módszerek fejlesztése és alkalmazása az anyagszerkezetkutatásban
Angol cím Perturbation methods - development and application in material science
zsűri Kémia 1
Kutatóhely Kémiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-09-30
aktuális összeg (MFt) 19.639
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Foglalkoztunk szén nanoszerkezetek kölcsönhatását leíró Hückel típusú modell Hamilton operátorral. Megoldottuk a modell hatékony numerikus számítását több ezer atomból álló klaszterekre, a perturbációs közelítés második rendjében. Nanocső párosok kölcsönhatási energia felületét vizsgálva megállapítottuk, hogy az energetikailag legstabilabb párok azonos felcsavarási indexű csövekből állíthatók össze, ellentétes kiralitású csöveket helyezve egymás mellé. Számításaink azt mutatják, hogy az ilyen csőpárosokban a ''fogaskerék'' forgatás (azaz a pár két tagjának ellentétes irányú forgatása) extrém kis energia befektetés mellett megvalósítható. A perturbációs metodikák témakörében megoldottuk a másodredű korrekció méretkonzisztenciájának problémáját a multikonfigurációs perturbációszámítás keretei között. Javasoltunk egy általános módszert a perturbációs partíció újradefiniálására amely javítja a kiindulási partíció konvergenciáját. Megmutattuk, hogy a másodrendű Moller-Plesset formula Grimme-féle skálázása a Feenberg-skálázás kétparaméteres általánosításának tekinthető. Ezenkívül vizsgáltuk a cluster amplitúdók momentumok módszerével való meghatározását a CCSD közelítés keretein belül. Végül javasoltunk egy uj, az idempotenciat megőrző iterációs formulát redukált egyrészecskés sűrűségmátrix előállítására.
kutatási eredmények (angolul)
We have investigated a Hückel-type Hamiltonian that describes the weak interaction of carbon nanostructures. An efficient algorithm has been developed to facilitate efficient solution of the model at second order in perturbation theory (PT). Currently we can compute the interaction energy of systems composed of several thousand carbon atoms in few minutes. The interaction energy of aligned nanotube pairs have been investigated. We have found that identical tube pairs built of opposite chirality tubes are the most stable energetically. The results indicate a distinguished, cogwheel-type rotation of such tube pairs, which requires an exteremely small energy input. The size inconsistency problem of the second order correction formula has been solved in the framework of the so-called multiconfiguration PT. We have suggested a general method for redefining the partitioning of a Hamiltonian in PT to enhance convergence of the PT series. It has been shown that the empirical scaling suggested by Grimme to improve the well-known second order Moller-Plesset formula, can be interpreted as a two-parameter generalization of Feenberg's scaling. We have investigated the non-trivial version of the method of moments to determine cluster amplitudes of the CCSD wavefunction. Finally a new, idempotency-conserving iteration formula has been suggested to obtain reduced one-particle density matrices.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1272/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
P. R. Surján, Z. Rolik, Á. Szabados, D. Kőhalmi: Partitioning in multiconfiguration perturbation theory, Annalen der Physik 13 194-200, 2004
P. R. Surján, A. Lázár, Á. Szabados: Laplace-transformed denominators in perturbation theory: Linear-scaling second order treatment of weakly interacting nanostructures, Physical Review A 68 062503, 2003
P. R. Surján, Á. Szabados: Convergence enhancement in perturbation theory, Collection of Czechoslovak Chemical Communications 69 105-120, 2004
P. R. Surján, Á. Szabados: Appendix to ''Studies in Perturbation Theory'': the problem of partitioning, Fundamental World of Quantum Chemistry: A Tribute to the Memory of Per-Olov Löwdin, eds: E. J. Brandas and E.S. Kryachko, Kluwer, Dordrecht, III 129-185, 2004
Á. Szabados, P. R. Surján: On the size-dependence of Feenberg scaling, International Journal of Quantum Chemistry 101 287-190, 2005
R.K. Chaudhuri, K. Freed, G. Hose, P. Piecuch, K. Kowalski, M. Wloch, S. Chattopadhyay, D. Mukherjee, Z. Rolik, Á. Szabados, G. Tóth, P.R. Surján: Comparison of low-order multireference many-body perturbation theories, Journal of Chemical Physics 122 134105, 2005
Á. Szabados, Z. Rolik, G. Tóth, P. R. Surján: Multiconfiguration perturbation theory: size consistency at second order, Journal of Chemical Physics 122 114104, 2005
Kőhalmi D., Lázár A., Szabados Á., Surján P.R.: Szén nanocsövek közötti kölcsönhatások, Magyar Kémiai Folyóirat 111 12-17, 2005
D. Kőhalmi, Á. Szabados, P.R. Surján: Idempotency-conserving iteration scheme for the one-electron density matrix, Physical Review Letters 95 013002, 2005
Á. Szabados, L.P. Biró, P.R. Surján: Intertube interactions in carbon nanotube bundles, Physical Review B 73 195404, 2006
Á. Szabados: Theoretical interpretation of Grimme's spin-component-scaled second order Moller-Plesset theory, Journal of Chemical Physics 125 214105, 2006
Z. Rolik, Á. Szabados, D. Kőhalmi, P. R. Surján: Coupled-cluster theory and the method of moments, Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 768 17--23, 2006
vissza »