Multikulturalizmus a közép-európai irodalmakban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
45985
típus PD
Vezető kutató Kelemen Zoltán Béla
magyar cím Multikulturalizmus a közép-európai irodalmakban
Angol cím Multiculturalism in the middle-european literatures
zsűri Irodalom
Kutatóhely Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-09-30
aktuális összeg (MFt) 19.639
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Témavezető a kutatás időtartama alatt elkészítette a tervezett hat dolgozatot: „Az istenek technikája” (Az elbeszélés rituáléi Mészöly Miklós Közép-Európa – prózájában).; A Jóisten ablakmosói (Milan Kundera kisregényeinek iróniájáról).; Szélkönyvek (A hiány poétikája Darvasi László A könnymutatványosok legendája és Milorad Paviæ Kazár szótár című regényeiben.); Mint madarak (A magyarországi roma irodalom hagyományozódása és gyökerei.); Kegyetlen önarckép (Őrület és műalkotás Bohumil Hrabal regényeiben).; Mauzóleum, avagy a praktikus könyvtár (Emlékezés és imagináció Danilo Ki¹ prózadokumentumaiban). A dolgozatok a Szélkönyvek című, teljes egészében az OTKA által támogatott kötetben látnak napvilágot 2007 januárjában, kivéve „Az istenek technikája” és a Szélkönyvek címűeket, mivel előbbi az Irodalomtörténeti Közlemények 2006. 5. számában, utóbbi a Tiszatáj 2007. januári számában látott napvilágot. A kutatás ideje alatt témavezető a következő tudományos munkáival szerepelt konferencián: Remarks about the fragments of a novel. Litterature et medias. Újvidék 2003. 09. 25-27. Jó étvágyat kívánok! A nyíri pajkos. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata emlékülése. 2003. 10. 17-19. Meséről mesére. J. R. R. Tolkien: Nyelv, hagyomány, értelmezés. Pécs. 2004. 04. 23-25. Journey as metaphor in two American novels. Travel – Real and Imaginary. IVth international workshop on interculturalism. Szeged, 2004. 09. 17-19.
kutatási eredmények (angolul)
The supervisor has completed the six papers planned for the duration of the research period. These are as follows: “The technique of gods”: The rituals of narration in Miklós Mészöly’s Central Europ prose works.; The Good Lord’s window cleaners: Irony in Milan Kundera’s short novels.; Wind books: The poetics of shortage in the novels The Legend of Tear Artists by László Darvasi and Khazar Dictionary by Milorad Paviæ; Like birds: The traditions and origins of Roma literature in Hungary; Ruthless self-portrait: Madness and artistic creation in Bohumil Hrabal’s novels; Mausoleum, or a practical library: Remembrance and imagination in Danilo Ki¹’s prose documents. With the exception of “The technique of gods” and Wind books, the papers are being published in the volume Wind Books, whose publication is supported fully by OTKA grant funds. The paper titled “The technique of gods” was published in issue 5 of the 2006 volume of the periodical Irodalomtörténeti Közlemények, and the paper Wind books in the January 2007 issue of the journal Tiszatáj.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1273/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kelemen Zoltán: Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben. , 2005. 295 lap., Argumentum Kiadó Irodalomtörténeti füzetek 155. Budapest, 2005
Kelemen Zoltán: Superstitions, Mysticism, Psychoanalysis? (Questions about an unfinished Krúdy novel.), Borders – Nations – Contacts. Cultures in Europe and the Americas. Edited by Bremer and Kürtösi. Szeged, 41-44., 2003
Kelemen Zoltán: „Az istenek technikája” (Az elbeszélés rituáléi Mészöly Miklós Közép-Európa – prózájában)., Irodalomtörténeti Közlemények 2006. 5. 539-557., 2006
Kelemen Zoltán: Mitikus átváltozások. (Multikulturalizmus a közép-európai irodalmakban.), Lazi Könyvkiadó Szeged, 2004
Kelemen Zoltán: Pokoli riport. 85-90., Ferenczi László köszöntése 65. születésnapja alkalmából. A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Doktori Iskola. 85-90., 2003
Kelemen Zoltán: Az utazás mint metafora két amerikai regényben., Serta Pacifica. Tanulmányok Fried István 70. születésnapjára. Pompeji Alapítvány Szeged, 111-117., 2004
Kelemen Zoltán: Ez disznóság. (Disznómítoszok és disznókultuszok a mitológiákban és a szépirodalomban.), Elmélet / Irodalom / Történet. (A komparatív megértés lehetőségei). Tiszatáj Kiadó Szeged 117-127., 2004
Kelemen Zoltán: Pokoli riport., Új Forrás 2003. 1., 58-65., 2003
Kelemen Zoltán: A gúny, mint a meghatározás formája., Új Forrás 2003. 5. 25-30., 2003
Kelemen Zoltán: Szindbád és a többiek. Forrás 2003., Forrás 2003. október 50-54., 2003
Kelemen Zoltán: Jó étvágyat kívánok!, Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2003. 478-484., 2003
Kelemen Zoltán: A befejezhetetlen remekmű., Thalassa (Budapest) 2004/1. 80-107., 125. (angol nyelvű resümé)., 2004
Kelemen Zoltán: A Midász-csapás. (Gausz András Nietzsche-könyvéről), Bárka 2004/2. 68-73., 2004
Kelemen Zoltán: „Így rendezték ők a lovas Hektór temetését.” (Tolkienről), Új Forrás 2004. 4. 66-74., 2004
Kelemen Zoltán: Meséről mesére., Szőrös Kő 2004. 2. 70-72., 2004
Kelemen Zoltán: „Mondd, nem félsz, hogy megírlak?” (Faludy György 1956-os emlékezete.), Új Forrás. 2006. 9. 76-88., 2006
Kelemen Zoltán: Szélkönyvek (A hiány poétikája Darvasi László A könnymutatványosok legendája és Milorad Paviæ Kazár szótár című regényeiben.), Tiszatáj. 2007. 1. 68-96., 2007
Kelemen Zoltán: Valami Blues…, Déltenger 2006. I. 2., 2006
Kelemen Zoltán: A családregény kockázata a lehetséges közép-európai beszédhelyzetben. (Vajkai Miklós könyvéről)., Szőrös Kő 2003/3. 62-63., 2003
Kelemen Zoltán: A megszólalás kísérletének nehézségei. (Vajkai Miklós kötetéről)., Szőrös Kő 2003/5. 66-67., 2003
Kelemen Zoltán: Kinn a bárány, benn a farkas., Szőrös Kő 2004. 2. 76-78., 2004
Kelemen Zoltán: Könnyek Árkádiáért (Weiner Sennyei Tibor: A természettel való kapcsolat újragondolása című verseskötetéről)., Új Forrás. 2006. 1. 46-49., 2006
Kelemen Zoltán: Ridicule as a Form of Ethnic Definition., Codifications et symboles des cultures nationales. Université Masaryk de Brno, 2003. Editor: doc. PhDr. Petr Kyolu¹ek, CSc. 31-35., 2003
Kelemen Zoltán: Dream-Book and The Interpretation of Dreams. The Influence of Psychoanalysis on the Work of Gyula Krúdy. 69-76., Borders – Nations – Contacts. Cultures in Europe and the Americas. Edited by Thomas Bremer and Katalin Kürtösi. Szeged, 2003
Kelemen Zoltán: Traveling as a metaphor in two American novels., Serta Musarum. Essays in Honor of István Fried. Edited by Thomas Bremer and Katalin Kürtösi. Szeged 151-156., 2006
vissza »