A modern magyar ipar térszerkezeti összefüggései  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46014
típus K
Vezető kutató Kiss Edit Éva
magyar cím A modern magyar ipar térszerkezeti összefüggései
Angol cím Spatial structural connections of the modern Hungarian industry
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely MTA Földrajztudományi Kutatóintézet
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.990
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A magyar ipar területi struktúrájában az 1990-es évek elején radikális változások vették kezdetüket. Az új térstruktúra kibontakozásában döntő szerepet játszottak a külföldi tőkebefektetések. A korábbi ÉK-DNy-i ipari, energetikai tengelyt felváltotta a posztfordi ÉNy-DK-i ipari tengely, amely lényegében a Dunántúl északi fele. Ez az ipari termelés hazai fellegvára. Az 1990-es évtized közepére kialakult új ipari térszerkezetben nem következett be jelentős változás, annak ellenére, hogy az utóbbi években felerősödött a relokáció. Az új ipari területi struktúra kialakulásában a különböző iparágak eltérő mértékben vettek részt. Lokális szinten a főváros tradicionális ipari területeinek feltérképezése igazolta a korábban megkezdődött folyamatok folytatódását. Tovább zsugorodtak az ipari területek, és felgyorsult az ipari területek fogyása a főváros DK-i felében is. Feltárultak az ipari területek nagyság- és funkcióbeli változásának területi különbségei. Az ipari területeket hasznosításuk alapján tipizáltuk. A budapesti tapasztalatok sok rokon vonást mutattak a lengyel fővárosban megfigyelt folyamatokkal.
kutatási eredmények (angolul)
Since the beginning of the 1990s radical changes have started in the spatial pattern of Hungarian industry. Foreign direct investment has played a decisive role in the shaping of the new spatial structure. The former NE-SW industrial axis has been replaced by the postfordist NW-SE industrial axis, which, in fact, means the northern part of Transdanubia. This is the citadel of the industrial production. In the new industrial spatial pattern, which has been shaped by the middle of the 1990s, there have not been any relevant changes, although the relocation in industry has been accelerated lately. The different branches of industry have taken part in the shaping of the new spatial pattern of industry to a different degree. On local level the latest survey of the traditional industrial areas of Budapest has proven the continuation of the process started earlier. The size of industrial areas has further decreased, and the decrease of industrial areas has been accelerated in the south-eastern part of the city too. The regional differences in the size and function of the industrial areas have been also revealed. Industrial areas have been typified by their utilisation. The Budapest experiences have shown lots of common features with the processes observed in the Polish capital.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1275/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kiss É.: Külföldi tőkebefektetések és külföldi tőkeáthelyezések az iparban, In Kiss É. szerk: A népességtől a természeti erőforrásig. NYME KTK.Sopron. pp.113-129., 2006
Kiss É.: Külföldi tőkeáramlások és az ipar területi struktúrája, Gazdaság és Társadalom. 16.évf.2. pp.78-95., 2005
Kiss É.: A külföldi tőkebefektetések térszerkezeti vonatkozásai., In.Barton G. és trsai szerk. A magyar földrajzi konferencia CD kiadványa. SZE, Szeged, 2004
Kiss É.: FDI, relocation and Hungarian industry, AAG Annual Conference CD kiadványa, San Francisco., 2007
Kiss É.: Relocation: experiences in Hungarian industry., Regional Symbiosis. Vol.15.pp.83-103., 2007
Kiss É.: FDI and post-communist Hungarian industrial development., Regions. Summer.No.266. pp.22-24., 2007
Kiss É.: Az 1989 utáni magyar ipar területi szempontú megközelítésben (területi szerkezet, térformáló erők, ipari területek), MTA Doktori Értekezés, Budapest. 292p., 2007
Kiss É.: A külföldi tőkebefektetések térszerkezeti vonatkozásai., In.Barton G. és trsai szerk. A magyar földrajzi konferencia. Absztrakt kötet.SZE, Szeged. pp.118., 2004
Kiss É.: Industrial estates in Hungary:characteristics and prospects., In AAG Centennial Meeting CD kiadványa. Philadelhia, 2004
Kiss, E: The role of natural resources in the industrialization of Hungary with particular regard to the period after 1989, In: Dingh, M.B.ed. Sustainable management of natural resources. Tara Book Agency Varanasi,, 2005
Kiss É.: Relokáció a magyar iparban, Földrajzi értesítő. LV.3-4.pp287-305., 2006
Kiss É.: Foreign Direct Investment in Hungary. industry and its spatial effects., Eastern European Economics. Vol.45. 1. pp.6-29., 2007
Kiss É.: Traditional industrial areas of large cities in the post-socialist era, the case of Budapest and Warsaw, In: Kovács, A. ed. Regionality and/or locality. Discussion papers. MTA RKK. Pécs. pp.143-156., 2007
Kiss É.: The evolution of industrial areas in Budapest after 1989, In: Stanilov, K. ed.The post-socialist city. Springer Publishers.Dordrecht, pp. 147-173., 2007
vissza »