Héber források Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez - 18. század: források feltárása és tudományos kiadása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46040
típus PD
Vezető kutató Bányai Viktória
magyar cím Héber források Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez - 18. század: források feltárása és tudományos kiadása
Angol cím Hebrew sources relating to the history of Hungary and the Hungarian Jewry - 18th century
zsűri Történelem
Kutatóhely Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet Judaisztik (MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet)
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 19.639
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Posztdoktori kutatásom feladata az MTA Judaisztikai Kutatóközpont hosszú távú kutatási programjának részeként a Magyarország és a magyarországi zsidóság történetére vonatkozó 18. századi nyomtatott héber források feltárása, valamint feldolgozásuk megkezdése volt. A munkát egy izraeli kutatóval, Dr. Shlomo Spitzerrel (Bar-Ilan University, Izrael) együttműködésben végeztem. Munkám első lépése a források jegyzékének összeállítása, vagyis a történeti, művelődéstörténeti szempontból releváns héber szerzők, szövegek gyűjtése, válogatása volt. A feltárt forrásanyag feldolgozását és közreadását nagyobb szerzői, kronologikus illetve tematikai egységekben gondolkodva kezdtem el. Az első két év munkája eredményeként elkészült az Ezekiel Landau prágai rabbinak magyarországi rabbikhoz írt, magyarországi eseteket tárgyaló responsumait feldolgozó kötet, kiadását most készítjük elő: Ezekiel Landau döntvényei. Magyarországra vonatkozó adatok (Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez – 18. század, 1). Ennek a kutatási egységnek az eredményeit több előadásban, illetve publikációban ismertettem. (Lásd a részletes beszámolót.) Több forrás feldolgozása, illetve a 18. századi rabbi-archontológia összeállítása az ösztöndíjas időszak alatt csak részben készült el, ezeket a feladatokat a Judaisztikai Kutatóközpont munkatársaként lesz lehetőségem folytatni.
kutatási eredmények (angolul)
My postdoctoral research was part of a long-term project of the Center of Jewish Studies at the Hungarian Academy of Sciences, study and publication of Hebrew sources relating to the history of Hungary and the Hungarian Jewry in the 18th century. I worked together with an Israeli professor, Dr. Shlomo Spitzer (Bar-Ilan University, Israel). The first phase of my work was creating a catalogue of the sources, that is collecting and selecting Hebrew texts that have historical relevancy. I started to study and translate the sources, and to prepare their critical edition according to authors or chronological and thematic units. In the first two years I studied the responsa of Ezekiel Landau the chief-rabbi of Prague with Hungarian rabbis of that period, this material (with introduction, bibliography and remarks) constitutes our first volume: Responsa of Ezekiel Landau relating to Hungary (Hebrew sources relating to the history of Hungary and the Hungarian Jewry – 18th c., 1). This volume is going to be published in 2007.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1277/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bányai Viktória: „A responzum-irodalomból nyerhető történeti adalékok – néhány 18. századi példa”, Kovács Nóra – Osváth Anna – Szarka László, szerk., Etnikai identitás, politikai lojalitás (Tér és Terep, 4) Balassi Kiadó: Budapest, 2005. pp. 317-330., 2005
Bányai Viktória: Ezekiel Landau döntvényei. Magyarországra vonatkozó adatok, Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez – 18. század, 1. A kötetet az MTA Judaisztikai Kutatóközpont fogja megjelentetni 2007-ben., 2007
Bányai Viktória (fordítóként): Ezekiel Landau döntvényei (no. 68, 71, 72), Dov ben Bolechow emlékirata (részlet, no. 79), Komoróczy Géza, Források és dokumentumok a zsidók történetéhez Magyarországon (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatóközpont, 2007) Elérhető: www. hebraisztika.hu/site/szovgy, 2007
vissza »