Hebrew sources relating to the history of Hungary and the Hungarian Jewry - 18th century  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46040
Type PD
Principal investigator Bányai, Viktória
Title in Hungarian Héber források Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez - 18. század: források feltárása és tudományos kiadása
Title in English Hebrew sources relating to the history of Hungary and the Hungarian Jewry - 18th century
Panel History
Department or equivalent Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet Judaisztik (Ethnic and National Minority Studies Institute of the HAS)
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 19.639
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Posztdoktori kutatásom feladata az MTA Judaisztikai Kutatóközpont hosszú távú kutatási programjának részeként a Magyarország és a magyarországi zsidóság történetére vonatkozó 18. századi nyomtatott héber források feltárása, valamint feldolgozásuk megkezdése volt. A munkát egy izraeli kutatóval, Dr. Shlomo Spitzerrel (Bar-Ilan University, Izrael) együttműködésben végeztem. Munkám első lépése a források jegyzékének összeállítása, vagyis a történeti, művelődéstörténeti szempontból releváns héber szerzők, szövegek gyűjtése, válogatása volt. A feltárt forrásanyag feldolgozását és közreadását nagyobb szerzői, kronologikus illetve tematikai egységekben gondolkodva kezdtem el. Az első két év munkája eredményeként elkészült az Ezekiel Landau prágai rabbinak magyarországi rabbikhoz írt, magyarországi eseteket tárgyaló responsumait feldolgozó kötet, kiadását most készítjük elő: Ezekiel Landau döntvényei. Magyarországra vonatkozó adatok (Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez – 18. század, 1). Ennek a kutatási egységnek az eredményeit több előadásban, illetve publikációban ismertettem. (Lásd a részletes beszámolót.) Több forrás feldolgozása, illetve a 18. századi rabbi-archontológia összeállítása az ösztöndíjas időszak alatt csak részben készült el, ezeket a feladatokat a Judaisztikai Kutatóközpont munkatársaként lesz lehetőségem folytatni.
Results in English
My postdoctoral research was part of a long-term project of the Center of Jewish Studies at the Hungarian Academy of Sciences, study and publication of Hebrew sources relating to the history of Hungary and the Hungarian Jewry in the 18th century. I worked together with an Israeli professor, Dr. Shlomo Spitzer (Bar-Ilan University, Israel). The first phase of my work was creating a catalogue of the sources, that is collecting and selecting Hebrew texts that have historical relevancy. I started to study and translate the sources, and to prepare their critical edition according to authors or chronological and thematic units. In the first two years I studied the responsa of Ezekiel Landau the chief-rabbi of Prague with Hungarian rabbis of that period, this material (with introduction, bibliography and remarks) constitutes our first volume: Responsa of Ezekiel Landau relating to Hungary (Hebrew sources relating to the history of Hungary and the Hungarian Jewry – 18th c., 1). This volume is going to be published in 2007.
Full text http://real.mtak.hu/1277/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bányai Viktória: „A responzum-irodalomból nyerhető történeti adalékok – néhány 18. századi példa”, Kovács Nóra – Osváth Anna – Szarka László, szerk., Etnikai identitás, politikai lojalitás (Tér és Terep, 4) Balassi Kiadó: Budapest, 2005. pp. 317-330., 2005
Bányai Viktória: Ezekiel Landau döntvényei. Magyarországra vonatkozó adatok, Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez – 18. század, 1. A kötetet az MTA Judaisztikai Kutatóközpont fogja megjelentetni 2007-ben., 2007
Bányai Viktória (fordítóként): Ezekiel Landau döntvényei (no. 68, 71, 72), Dov ben Bolechow emlékirata (részlet, no. 79), Komoróczy Géza, Források és dokumentumok a zsidók történetéhez Magyarországon (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatóközpont, 2007) Elérhető: www. hebraisztika.hu/site/szovgy, 2007
Back »