Mohaökológiai és erdőökológiai vizsgálatok  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46045
típus PD
Vezető kutató Ódor Péter
magyar cím Mohaökológiai és erdőökológiai vizsgálatok
Angol cím Bryophyte ecological and forest ecological investigations
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2003-10-01
projekt vége 2006-09-30
aktuális összeg (MFt) 19.639
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A holtfa biológiai hatására vonatkozó kutatásaink során megállapítottuk, hogy (1) a különböző mohafajok hogyan preferálják az eltérő korhadási állapotokat és a fák méretét, (2) európai léptékben milyen faji és funkcionális összetétel és diverzitás jellemzi a természetközeli bükkösök holtfán megjelenő moha- és gombaközösségeit, (3) tisztáztuk a korhadási fázisok és a fák méretének hatását e két közösségre, (4) hosszú távú vizsgálatok alapján jellemeztük a szukcesszió mechanizmusait a holtfán élő mohaközösségekben. Összehasonlítottuk a magyarországi élőhelyek mohaközösségeit faji- és funkcionális szempontból, jellemeztük egyes mohaközösségek dinamikáját (természetes időbeni változásait). Egy kvantitatív felmérés alapján jellemeztük a magyarországi erdők természetességét, megállapítottuk, hogy szerkezeti jellemzők (elsősorban a holtfa) szempontjából viszonylag alacsony természetességet mutatnak őshonos erdeink is. Az őrségi régióra vonatkozóan egy kiterjedt terepi mintavétel alapján vizsgáltuk a faállomány hatását különböző élőlénycsoportok diverzitására, mennyiségére, faji- és funkcionális összetételére. Megállapítottuk a faállomány kulcsfaktorait a madárközösségek (vertikális szerkezet, nagyméretű fák, holtfa, luc elegyarány), a lágyszárúak (fenyő és tölgy elegyarány, fényviszonyok, földrajzi pozíció) és a talajszint mohaközössége (holtfa, nagyméretű fák, erdeifenyő elegyarány) esetében.
kutatási eredmények (angolul)
Major results of our study concerning the biological effects of dead wood are the following: (1) preference of bryophyte species for decay stages and size of dead trees were ascertained, (2) diversity, species and functional composition of dead wood inhabiting bryophyte and fungi assemblages were described at the European scale, (3) the effect of decay stages and tree size were analyzed on these assemblages, (4) the mechanisms of succession were characterized based on long term studies on dead wood inhabiting bryophyte communities. Species and functional composition of bryophyte communities of different Hungarian habitats were compared, and their dynamics were partly characterized. Naturalness of Hungarian forest stands were characterized based on a quantitative assessment. The naturalness of stand structure, especially dead wood, is relatively low even in the stands composed of native tree species. Based on an extensive field inventory in the Őrség region we studied the effects of tree species composition and stand structure on the species and functional type diversity of different organism groups. The key factors of forest stands were ascertained for bird communities (vertical structure, large trees, dead wood, spruce proportion), for herbs (mixing ratio of conifers and oaks, light conditions, geographical position) and for bryophytes of forest floor (dead wood, large trees, mixing ratio of pine).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1279/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ódor, P., van Dort, K.: Dead wood inhabiting bryophyte vegetation in two Slovenian beech forest reserve., Zbornik Gozdarstva in Lesarstva 69: 155-169, 2003
Kutnar, L., Ódor, P., van Dort, K.: Vascular plants on dead wood in two Slovenian beech forest reserve., Zbornik Gozdarstva in Lesarstva 69: 135-153, 2003
Szurdoki, E., Ódor, P.: Distribution and expansion of Sphagnum fimbriatum Wils. in Hungary., Lindbergia 29: 136-142, 2004
Bartha, D., Bölöni,J., Ódor, P., Standovár, T., Szmorad, F., Tímár, G.: A magyarországi erdők természetességének vizsgálata, Erdészeti Lapok 138(3): 73-75, 2003
Ódor, P., van Hees, A.F.M.: Preferences of dead wood inhabiting bryophytes for decay stage, log size and habitat types in Hungarian beech forests., Journal of Bryology 26: 79-95, 2004
Kröel-Dulay, Gy., Ódor, P., Peters, D.P., Hochstrasser, T.: Distribution of plant species at a transition zone between the shortgrass steppe and the Chihuahuan desert grassland., Journal of Vegetation Science 15: 531-538, 2004
Christensen, M., Hahn, K., Mountford, E.P., Ódor, P., Standovár, T., Rozenbergar, D., Diaci, J., Wijdeven, S., Meyer, P., Winter, S., Vrska, T.: Dead wood in European beech (Fagus sylvatica) forest reserves., Forest Ecology and Management 210: 267-282, 2005
Ódor, P., van Dort , K.W., Aude, E., Heilmann-Clausen, J., Christensen, M.: Diversity and composition of dead wood inhabiting bryophyte communities in European beech forests., Boletín de la Sociedad Española de Briología 26-27: 85-102, 2005
Papp, B., Ódor, P., Szurdoki, E.: Methodological overview and a case study of the Hungarian Bryophyte Monitoring Program., Boletín de la Sociedad Española de Briología 26-27: 23-32, 2005
Bölöni, J., Bartha, D., Standovár, T., Ódor, P., Kenderes, K., Aszalós, R., Bodonczi, L., Szmorad, F., Tímár, G.: A magyarországi erdők természetességének vizsgálata I. Kutatási előzmények és mintavételezés., Erdészeti Lapok 140(5): 152-154, 2005
Bölöni, J., Bartha, D., Standovár, T., Ódor, P., Kenderes, K., Aszalós, R., Bodonczi, L., Szmorad, F., Tímár, G.: A magyarországi erdők természetességének vizsgálata II. Az erdők természetességének elemzése tájak és erdőtársulások szerint., Erdészeti Lapok 140(6): 198-201, 2005
Ódor, P., Bölöni, J., Bartha, D., Kenderes, K., Szmorad, F., Tímár, G., Standovár, T., Aszalós, R., Bodonczi, L.: A magyarországi erdők természetességének vizsgálata III. A faállomány és a holtfa természetességének értékelése., Erdészeti Lapok 140(7-8): 226-229, 2005
Kenderes, K., Tímár, G., Aszalós, R., Bartha, D., Bodonczi, L., Bölöni, J., Ódor, P., Standovár, T., Szmorad, F.: A magyarországi erdők természetességének vizsgálata IV. Az erdőgazdálkodás hatása a természetességre., Erdészeti Lapok 140(9): 259-261, 2005
Standovár, T., Aszalós, R., Bartha, D., Bodonczi, L., Bölöni, J., Kenderes, K., Ódor, P., Szmorad, F., Tímár, G.: A magyarországi erdők természetességének vizsgálata V. Miért kell, s hogyan érdemes az erdők természetességével foglalkozni., Erdészeti Lapok 140(10): 286-289, 2005
Ódor, P., Heilmann-Clausen, J., Christensen, M., Aude, E., van Dort, K.W., Piltaver, A., Siller, I., Veerkamp, M.T., Walleyn, R., Standovár, T., van Hees, A.F.M., Kosec, J., Matoèec, N., Kraigher, H.: Diversity of dead wood inhabiting fungi and bryophytes in semi-natural beech forests in Europe., Biological Conservation 131: 58-71, 2006
Bartha, D., Ódor, P., Horváth, T., Tímár, G., Kenderes, K., Standovár, T., Bölöni, J., Szmorad, F., Bodonczi, L., Aszalós, R.: Relationship of tree stand heterogeneity and forest naturalness., Acta Silvatica et Lignaria Hungarica 2: 7-22., 2006
Standovár, T., Ódor, P., Aszalós, R., Gálhidy, L.: Sensitivity of ground layer vegetation diversity descriptors in indicating forest naturalness., Community Ecology 7: 199-209, 2006
Papp. B., Ódor, P., Szurdoki, E.: A mohák monitorozásának eredményei., Török, K. and Fodor, L. (eds.), A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer eredményei. KvVM, Budapest. pp. 99-151., 2006
Ódor, P.: Kidőlt fákon megjelenő mohavegetáció szukcessziója a korhadás során., Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében. VI. Országos Konferencia. Összefoglalók. Keszthely. p. 109., 2004
Ódor, P., Mészáros, Sz.: Dynamics of dead wood inhabiting bryophyte vegetation in beech forests., The State of Bryophyte Ecology. Bryoplanet Conference. Abstracts. Kéked, Hungary. p. 16., 2005
Papp, B., Ódor, P., Szurdoki, E.: Gyeptársulások mohavegetációjának dinamikai vizsgálata., III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia. Összefoglalók. Eger. p. 185., 2005
Mészáros, Sz., Ódor, P.: Mohaközösségek dinamikája. Kolonizáció, eltűnés és túlélés holtfán élő mohaközösségekben., Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében, VII. Konferencia, Debrecen. Kitaibelia 11(1), p. 66., 2006
Mag, Zs., Mazál, I., Márialigeti, S., Németh, B., Tinya, F., Ódor, P.: A faállomány hatása a madárközösségekre az őrségi erdőkben., 7. Magyar Ökológus Kongresszus. Összefoglalók. Budapest. p. 136., 2006
Ódor, P., Mészáros, Sz.: Korhadó fán megjelenő mohaközösségek dinamikája., 7. Magyar Ökológus Kongresszus. Összefoglalók. Budapest. p. 163., 2006
Tinya, F., Mihók, B., Márialigeti, S., Németh, B., Mazál, I., Mag, Zs., Ódor, P.: Indirekt fénymérési módszerek vizsgálata őrségi erdőkben., 7. Magyar Ökológus Kongresszus. Összefoglalók. Budapest. p. 205., 2006
vissza »