Kalixarén alapú receptorok szintézise  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46055
típus K
Vezető kutató Bitter István
magyar cím Kalixarén alapú receptorok szintézise
Angol cím Synthesis of calixarene based receptors
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Szerves Kémia és Technológia Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Csókai Viktor
Grün Alajos
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.772
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A szelektív Mitsunobu O-alkilezési/gyűrűzárási reakcióval a teljes kalixaréncsaládban preparatív célra használható regioszelektivitást nem értünk el, viszont számos új tiakalix[4](aza/tiakorona-5/6)étert szintetizáltunk [1]. Dietilénglikolokkal intermolekuláris reakcióban elsőként állítottunk elő tiakalix[4]dimereket [2]. Megállapítottuk, hogy tiakalix[4]arén-1,3-bisz(N-hidroxialkil-amidok) Mitsunobu ciklizációja kemoszeletíven kétszeresen áthidalt, inherens kiralitású makrociklusos karboxamidokhoz vezet [3]. Elsőként vizsgáltuk funkcionalizált oxakalix[4]arén diolok alkilezési reakcióját és szintetizáltunk oxakalix[4]koronaétereket [4]. Fotokrom indikátor csoportokkal ellátott 1,1’-binafto-és kalix[4]koronaétereket állítottunk elő és fémionokra adott optikai válaszukat tanulmányoztuk [5,6]. Tiakalix[4]arén-mono-és bisz(korona-6) éterekből kiváló potenciometriás Cs2+ szelektivitású PVC membránelektródokat készítettünk [7]. Ezüstionok szelektív komplexálására alkalmas, lineáris/gyűrűs donor csoportokat tartalmazó kalix-és tiakalix[4]aréneket terveztünk és állítottunk elő [8,9]. Elsőként állítottunk elő BODIPY jelzőcsoportot tartalmazó tiakalix[4](aza/tia-korona-5)étert, amely oldatban fluoreszcens Cu2+-, míg PVC membránban potenciometriás Ag+ -szelektivitást mutat [10]. Ionizálható azofenol kromofort tartalmazó mono-és bisz(binaftokorona)étereket szintetizáltunk és aminok hatására fellépő színváltozásukat tanulmányoztuk [11].
kutatási eredmények (angolul)
With our selective Mitsunobu O-alkylation/cyclization practically useful regioselectivities were not attained in the whole calixarene family, in turn a number of novel thiacalix[4](aza/thia-crown-5/6)ethers were synthesized[1]. Novel tiacalix[4]dimers were obtained in the intermolecular Mitsunobu alkylation with diethylene glycols [2]. The intramolecular Mitsunobu cyclization of thiacalix[4]arene-1,3-bis(N-hydroxyalkyl-amides) resulted in doubly bridged, inherently chiral macrocycles with high chemoselectivity[3]. The O-alkylation of oxacalix[4]arene diols was studied and distal oxacalix[4]crown ethers were synthesized for the first time [4]. 1,1’-Binaphtho-and calix[4]azacrown ethers supplied with photochromic indicator groups were synthesized and their optical responses towards metal ions were studied [5,6]. Potentiometric PVC membrane electrodes fabricated from thiacalix[4]mono-and bis(crown-6)ethers exhibited significant selectivity toward Cs+[7]. Calix[4]arene derivatives containing linear-and cyclic chelating sites were designed and synthesized for the selective recognition of Ag+ [8,9]. A thiacalix[4](aza/thiacrown-5)ether-BODIPY conjugate was synthesized, which exhibited Cu2+ ( solution)- and a distinct Ag+ selectivity (PVC membrane)[10]. Mono-and bis(binaphthocrown)ethers supplied with proton-ionisable azophenol signalling group were prepared and their complexation-induced coloration effected by amines was studied [11].
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1280/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kőszegi, É.; Grün, A. Bitter, I.: Synthesis of chiral phenolic 1,1’-binaphthocrown ethers and some proton-ionisable chromogenic derivatives, Supramol. Chem. 20 (közlésre elfogadva), 2008
Csokai V., Bitter I.: Unprecedented cyclisations of calix[4]arenes with glycols under the Mitsunobu protocol, Part 4. An expedient route to thiacalix[4](aza-and thia)crowns, Supramol. Chem. 16, 611-619, 2004
Csokai V., Balázs B., Tóth G., Horváth Gy., Bitter I.: Unprecedented cyclisations of calix[4]arenes with glycols under the Mitsunobu protocol, Part 3. Thiacalix[4]crowns versus dimers, Tetrahedron 60, 12059-12066, 2004
Csokai V., Simon A., Balázs B., Tóth G., Bitter István: Chemoselective ring closure of thiacalix[4]arene 1,3-bis(N-ω-hydroxyalkylamides) via Mitsunobu reaction, Tetrahedron 62, 2850-2856, 2006
Csokai V., Kulik B., Bitter I.: The first synthesis of functionalized oxacalix[4]crown ethers, Supramol. Chem. 18, 111-115, 2006
Kőszegi É., Grün A., Bitter I.: 1,1’-Binaphtho(aza)crowns carrying photochromic signalling unit, I. :Synthesis, characterization and cation recognition properties, Supramol. Chem. 18, 66-76, 2006
Grün, A.; Kerekes, P.; Bitter, I.: Synthesis, characterization and cation-induced isomerization of photochromic calix[4](aza)crown-indolospiropyran conjugates, Supramol. Chem. 20 (közlésre elfogadva), 2008
Bereczki R., Csokai V., Grün A., Bitter I., Tóth K.: Crown bridged thiacalix(4)arenes as cesiumselective ionophores in solvent polymeric membrane electrodes, Anal. Chim. Acta 569, 42-48, 2006
Csokai V., Grün A., Balázs B., Simon A., Tóth G., Bitter I.: Functionalized thiacalix-and calix[4]arene-based Ag+ ionophores: synthesis and comprehensive NMR study, Tetrahedron 62, 10215-10222, 2006
Szigeti, Zs.; Malon, A.; Vigassy, T.; Csokai, V.; Grün, A.; Wygladacz, K.; Nan Ye, Chao Xu, Bitter, I.; Rathore, R.; Bakker, E.; Pretsch, E.: Novel potentiometric and optical Ag+-selective sensors with subnanomolar detection limit., Anal. Chim. Acta 572, 1-10, 2006
Csokai, V.; Kádár, M.; Ha Mai Diem Lan, Varga, O.; Tóth, K.; Kubinyi, M.; Bitter, I.: Synthesis, optical and electroanalytical characterization of a thiacalix[4](N-phenylazacrown-5)ether-BODIPY ionophore, Tetrahedron 64, 1058-1063, 2008
vissza »