Az esztétikai ítéletek tere  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46066
típus K
Vezető kutató Farkas András
magyar cím Az esztétikai ítéletek tere
Angol cím Space of the aesthetic judgments
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely MTA Pszichológiai Kutatóintézet
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.795
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatással a művészetpszichológia területén nemzetközi szinten általánosan tapasztalható kísérleti metodikák ökológiai validitását kívántuk ellenőrizni. 1. A Locher-féle fakszimile-akkomodációs hipotézis értelmében a személyek értékeléseinél a fakszimilék lényegében azonosak az eredetivel. Feltételezésünk szerint Locher hipotézise nem igaz, a múzeumi élmény sokkal gazdagabb, összetettebb. A két kísérleti csoporttal a két helyszínen fordított sorrendben megjelenve frappáns cáfolatát adtuk a hipotézisnek. 2. A magas művészethez tartozó alkotások és a tömegművészeti alkotások preferenciaértékeinek összevetése. A szakirodalomban többször regisztrált tény, hogy a laikusoknak jobban tetszik a tömegművészet, mint a múzeumi művészet. Hasonló adatokat kaptunk 3. általános és 1. gimnazista tanulóknál. A másik kérdésünkre a következőt kaptuk: a múzeumi művészet helye a múzeum, a tömegművészet a saját szobát, a diákklubot, a várótermet és a McDonald’s falait egyaránt díszítheti. 3. A művészetpszichológiai kísérleteket általában jellemzi, hogy kvalitásos alkotásokkal végzik. Kísérletünkben egyaránt alkalmaztunk magas művészethez tartozó, tömegművészeti, sikertelen és silány művészeti alkotásokat. Eltérő faktoranalíziseket kaptunk az egyes kategóriákra. A magas művészeti alkotások súlypontja az origóra esett, ami bizonyítja az ilyen kísérletek létjogosultságát.
kutatási eredmények (angolul)
We wish to control the ecological validity of researches on the psychology of arts in general. 1. In the sense of the Locher-type facsimile-accommodation hypothesis persons’ judgment on artworks are similar independently on the facsimile. In our supposition this hypothesis does not valid. We prove our supposition with two experimental groups who qualified paintings in two orders in the museum and the laboratory. 2. There is a fact registered in the literature that non-experts like more the mass produced art than the museum art. Similar data were gained in the case of Hungarian generally school and secondary school students. The place of museum art is the museum; the own room, the student club, waiting-hall, the walls of the McDonald’s can be decorated by mass produced art. 3. In an experiment we used museum artworks, mass produced artworks, unsuccessful artworks and artworks of inferior quality. We got different factor spaces. However in a common factor space the centre of gravity of the museum art positioned on the origin, thus the previous experiments in the literature are correct.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1285/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Farkas András: Fejlődik-e a vizuális ízlés? - Újabb adatok a tömegművészet és a múzeumi művészet összehasonlításáról, Pszichológia, 24, 165-194., 2004
Farkas András: Does the visual taste develop? Recent data about the comparison between mass-produced art and museum art, Frois, J. P., Andreade, P, Marques, F. (eds.), Art and Science, 207-210, 2004
Farkas András: Fejlődik-e a vizuális ízlés? - Újabb adatok a tömegművészet és a múzeumi művészet összehasonlításáról, Pszichológia, 24, 165-194., 2004
Farkas András: Fejlődik-e a vizuális ízlés? - Újabb adatok a tömegművészet és a múzeumi művészet összehasonlításáról, Pszichológia, 24, 165-194., 2004
Farkas András: The evaluation and categorization of mass-produced art and museum art, La Sapienza Roma, 2005
Farkas András: Extention aesthetic space to the low art, La Sapienza Roma, 2005
Farkas András: Experiment in the museum and in the laboratory, H. Gottesdiener, Jean Chrstophe Villate (eds.). Culture and Communication. Avignon, IAEA, 577-580., 2006
Farkas András: Extention of the space of aesthetic judgment to mass-produced art, the unsuccessful art, and the art of inferior quality, H. Gottesdiener, Jean Chrstophe Villate (eds.). Culture and Communication. Avignon, IAEA, 577-580., 2006
Farkas András: A fakszimilék ökológiai validitása, MPT Naggyűlése, Budapest, 141., 2006
Farkas András: Az esztétikai ítélet II. Művészetpszichológiai kísérletek., Nemzeti Tankönyvkiadó., 2007
Farkas András: Kísérletek a Szépművészeti Múzeumban - A Locher-féle fakszimile-akkomodációs hipotézis cáfolata, Pszichológia, 25, 247-266, 2005
Farkas András: Az esztétikai ítéletek terének kiterjesztése a tömegművészetre, a sikertelen művészetre és a silány művészetre, Pszichológia, 26, 77-94, 2006
Farkas András: Az esztétikai ítéletek terének kiterjesztése a tömegművészetre, a sikertelen művészetre és a silány művészetre, Pszichológia, 26, 77-94., 2006
vissza »