Egyes nucleus cochlearis neurontípusok jelentősége a hangingerek primér feldolgozásában és a hallás párhuzamos felszálló útvonalainak kialakításában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46067
típus K
Vezető kutató Szűcs Géza
magyar cím Egyes nucleus cochlearis neurontípusok jelentősége a hangingerek primér feldolgozásában és a hallás párhuzamos felszálló útvonalainak kialakításában
Angol cím Role of some neurones of the cochlear nucleus in the primary processing of the auditory information and in determining the parallel ascending pathways serving the hearing function
zsűri Idegtudományok
Kutatóhely ÁOK Élettani Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Harasztosi Csaba
Pál Balázs Zoltán
Pálné Dr. Pór Ágnes
Rusznák Zoltán
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.708
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A munka célja azon felszíni ioncsatornák, szignalizációs rendszerek és modulációs hatások tanulmányozása volt, amelyek lehetővé teszik a hallórendszer kezdeti szakaszán párhuzamosan működő neuronhálózatok kialakítását a hallási információ egyes jellemzőinek feldolgozása céljából. Mind a ganglion spirale, mind a nucleus cochlearis neuronjai expresszálják a depolarizáció-aktivált K+-áram fő komponenseiért (alacsony küszübű dendrotoxin-érzékeny, tranziens és késői egyenirányító áram) felelős Kv alegységeket, ezek megoszlása azonban jelentős sejtek közötti változékonyságot mutat. Különösen érdekes az a megállapítás, hogy nucleus cochlearis dorsalis részében található piramis- és óriásssejtek a morfológiai heterogenitás mellett valószínűleg funkcionálisan is eltérő alcsoportokat alkotnak. A cochlearis neuronok esetében jelentős eltérések mutathatók ki a citoplazmatikus kalciumkötő-fehérjék megoszlásában és mennyiségében. Megállapítottuk, hogy a nucleus cochlearis dorsalis részében levő projekciós neuronok elektromos ingerléssel kiváltott posztszinaptikus aktivitását muszkarinerg modulációs rendszerek jelentősen befolyásolhatják, többféle támadásponttal és következménnyel. Egyes muszkarinerg acetil-kolin-receptorok jelen vannak a cochlearis mag astrocytáiban is, aktiválásuk a sejtek egy részében intracelluláris Ca2+-koncentráció növekedést eredményez, aminek befolyása lehet a cochlearis neuronok közötti információátvitelre.
kutatási eredmények (angolul)
The main aim was to study those ionic channels, signalisation pathways and modulatory mechanisms that make possible the formation of parallel neuronal networks for decoding the various components of the acoustic information at the initial stages of the auditory pathway. The neurones of the spiral ganglion and the cochlear nucleus express the Kv subunits responsible for all major components of the depolarisation-activated K+ currents (low-threshold dendrotoxin-sensitive, transient and delayed rectifier currents). The distribution and amounts of these subunits, however, show cell-to-cell variability. It is especially noteworthy that the morphologically heterogeneous pyramidal and giant neurones of the dorsal cochlear nucleus seem to form functionally different subgroups. There were characteristic differences in the distribution and quantity of the cytoplasmic calcium-binding proteins in the cochlear neurones. It was found that various postsynaptic electrical phenomena could be elicited on the projection neurones of the dorsal cochlear nucleus using presynaptic electrical stimulation and these activity patterns could be influenced via muscarinergic modulatory mechanisms. Certain muscarinergic acetylcholine receptors are present in the cochelar astrocytes, too. In a fraction of these cells their activation resulted in increases of the cytoplasmic calcium concentration that might have influence on the interneuronal synaptic transmission.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1286/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szappanos H; Szigeti Gy; Pál B; Rusznák Z; Szűcs G; Rajnavölgyi É; Balla J; Balla Gy; Nagy E; Leiter É; Pócsi I; Marx F; Csernoch L: An antifungal peptide derived from Penicillium chrysogenum (PAF) with no toxic effects on mammalian tissues, Naunyn-Schmiedeberg's Arch 371: 122-132, 2005
Szappanos H; Szigeti Gy; Pál B; Rusznák Z; Szűcs G; Rajnavölgyi É; Balla J; Balla Gy; Nagy E; Leiter É; Pócsi I; Hagen S; Meyer V; Csernoch L: The antifungal protein AFP secreted by Aspergillus giganteus does not cause detrimental effects on mammalian cells, Peptides: 27, 1717-1725, 2006
Bakondi G; Pór Á; Kovács I; Szűcs G; Rusznák Z: HCN subunits expression of guinea pig spiral ganglion cells studied in a newly developed free-floating preparation, Manuscript in preparation, 2008
Papp P; Nagy D; Kőszeghy Á; Rusznák Z; Szűcs G: Heterogeneity of carbachol-induced Ca2+ signalisation in cultured cochlear nucleus astrocytes, Manuscript in preparation, 2008
Pál B; Papp P; Kőszeghy Á; Szemcsák Cs; Szűcs G; Rusznák Z: Cholinergic modulation of the principal neurones in the rat dorsal cochlear nucleus, Manuscript in preparation, 2008
Pál B; Rusznák Z; Harasztosi Cs; Szűcs G: Depolarization-activated K+ currents of the bushy neurones of the rat cochlear nucleus in a thin brain slice preparation, Acta Physiol Hung 91: 83-98, 2004
Rusznák Z; Pocsai K; Kovács I; Pór Á; Pál B; Bíró T; Szűcs G: Differential distribution of TASK-1, TASK-2 and TASK-3 immunoreactivities in the rat and human cerebellum, Cell Molec Life Sci 61: 1532-1542, 2004
Kovács I; Pocsai K; Czifra G; Sarkadi L; Szűcs G; Nemes Z; Rusznák Z: TASK-3 immunoreactivity shows differential distribution in the human gastrointestinal tract, Virchow's Archiv 446: 402-410, 2005
Pál B; Pór Á; Pocsai K; Szűcs G; Rusznák Z: Voltage-gated and background K+ channel subunits expressed by the bushy cells of the rat cochlear nucleus, Hearing Res 199: 57-70, 2005
Pór Á; Pocsai K; Rusznák Z; Szűcs G: Presence and distribution of three calcium binding proteins in projection neurones of the adult rat cochlear nucleus, Brain Res 1039: 63-74, 2005
Pocsai K; Pál B; Pap P; Bakondi G; Kosztka L; Rusznák Z; Szűcs G: Rhodamine backfilling and confocal microscopy as a tool for the unambiguous identification of neuronal cell types: a study of the neurones of the rat cochlear nucleus, Brain Res Bulletin 71: 529-538, 2007
Rusznák Z; Bakondi G; Pocsai K; Pór Á; Kosztka L; Pál B; Nagy D; Szűcs G: Voltage-gated potassium channel (Kv) subunits expressed in the rat cochlear nucleus, J Histochem Cytochem: In the Press, 2008
Bakondi G; Pór Á; Kovács I; Szűcs G; Rusznák Z: Voltage-gated K+ channel (Kv) subunits expression of guinea pig spiral ganglion cells, Brain Res: Accepted, 2008
vissza »