Ingold-féle gombák diverzitása vízi és szárazföldi ökoszisztémákban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46072
típus K
Vezető kutató Gönczöl János
magyar cím Ingold-féle gombák diverzitása vízi és szárazföldi ökoszisztémákban
Angol cím Diversity of Ingoldian fungi in aquatic and terrestrial ecosystems
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Növénytár (Magyar Természettudományi Múzeum)
résztvevők Révay Ágnes
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.042
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
25 esővízmintából 62 faj konidiumát mutattuk ki. A fajok jelentős része un. staurosporás hyphomyceta, kisebb részben pedig sigmoid konidiumú faj. Figyelemre méltó volt a Dwayaangam és Trinacrium nemzetségbe tartozó fajok nagy száma és formagazdagsága. Az azonosított fajok mellett bőven kerültek elő ismeretlen fajok konidiumai is. Elkészítettük egy új gombanemzetség leírását patakvízból gyűjtött faanyagról. A Hyalocamposporium nemzetségbe olyan fajok tartoznak, amelyek a konidiumok alakját és képződését tekintve hasonlítanak a Camposporium nemzetségbe tartozó fajokhoz, de azoktól különböznek színtelen konidiumtartóik és konidiumaik alapján. Ebbe a nemzetségbe 2 új fajt írtunk le és 2 új névkombinációt javasoltunk. Elkészítettük egy másik új gombanemzetség leírását is. A Tulipospora néven leírt nemzetség típusfajának konidiumait évek óta ismertük patakokból gyűjtött habmintákból és a nemzetközi irodalomban is több mint 50 évvel ezelőtt közöltek róla először adatot Triscelophorus sp. néven. Fejlődését eddig nem vizsgálták. Három börzsöny-hegységi patakból gyűjtöttünk olyan fa mintákat, melyeken nagy mennyiségben sporulált a gomba. Megállapítottuk, hogy bár a konidiumok hasonlítanak a Triscelophorus nemzetségbe tartozó fajok konidiumaira, de a konidiumképződés és a konidiumok szerkezete jelentősen különbözik. Az Anguillospora longissima „gyűjtőfajon” belül „longissima” és „rostrata” típusokat jellemeztünk és a két típust tiszta kultúrában is elkülönítettük.
kutatási eredmények (angolul)
Stauro- and scolecoconidia of 62 species comparable to those of aquatic hyphomycetes were recorded in rainwater from living trees. Stauroconidia occurred in much greater numbers than scolecoconidia. A rich variety of conidia of Dwayaangam and Trinacrium species were observed. A great number of unknown kinds of conidia were also found. Some of these forms had formerly been recorded in stream water or foam. A new genus, Hyalocamposporium was introduced to accommodate hyphomycetes whose characteristics were close to those of Camposporium, but differed in the lack of pigmentation of conidiophores and conidia. H. longiflagellatum and H. acutum were described. Two new combinations were also proposed. Tulipospora ingoldii gen. et sp. nov. was described from wood. It produces hyaline, multiseptate conidia consisting of a main axis and three or four arcuate branches inserted near its base. Conidia resemble those of Triscelophorus, but differ in their conidial structure and in their ontogeny. Isolations from the cylindrical, long conidia of Anguillospora longissima (“longissima”) and the short, wide, rostrate conidia (“rostrate”) yielded different cultures. The “longissima” strain produced exclusively thin, “longissima” conidia. In one of the “rostrate” strains mostly “rostrate” conidia developed. The other “rostrate” strain produced somewhat longer and thinner conidia. All of the conidia in both “rostrate” strains could be distinguished by their different degrees in taper.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1290/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gönczöl, J. & Révay, Á.: Conidia of hyphomycetes in treeholes and rainwater from living trees., Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 52: 229, 2005
MAGYAR, D., GÖNCZÖL, J., RÉVAY, Á., GRILLENZONI, F. & SEIJO-COELLO, M.D.C.: Stauro- and scolecoconidia in floral and honeydew honeys, Fungal Diversity 20:103-120, 2005
Gönczöl, J. & Révay, Á.: Species diversity of rainborne hyphomycete conidia from living trees., Fungal Diversity 22: 37-54, 2006
GÖNCZÖL, J. & RÉVAY, Á.: Studies on Anguillospora longissima: morphotypes or different species?, Mycologia Balcanica 4: 147-152, 2007
RÉVAY, Á. & GÖNCZÖL, J.: Hyalocamposporium, a new genus of hyphomycetes from submerged wood., Fungal Diversity 25: 197-207, 2007
RÉVAY, Á., GÖNCZÖL, J. & DESCALS, E.: Tulipospora ingoldii gen. et sp. nov. from submerged wood., Fungal Diversity (közlésre elküldve), 2008
vissza »