Az alföldi város és tanyarendszer átalakulása az új gazdasági környezetben (1990-2003)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46073
típus K
Vezető kutató Becsei József
magyar cím Az alföldi város és tanyarendszer átalakulása az új gazdasági környezetben (1990-2003)
Angol cím The transformation of the cities of the Great Plain and system of tanyas at the new economic conditions (1990-2003)
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.470
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási témáról készült tartalmi összefoglaló: Az Alföld több vonatkozásban is egyedi vonásokkal különült el az ország más nagytájaitól. Ezek közül témánk szempontjából két fontos tényezőt emelek ki: - A gazdaság belső szerkezete és fejlettsége különbözött: megkésett iparosítás az agrárgazdaság ide koncentrálódott az infrastrukturális fejlettség elmaradt - Települési viszonyai sajátosak: jellemző az agrárváros a tanyarendszer területe Az 1990-es években végbement pozitív változások folyamatában is a gazdaság megkésett átalakulásáról beszélhetünk. A végbemenő változások azonban nagy mértékben érintik az itt lévő települési formákat. Az agrárvárosok foglalkozási szerkezetében egy fél évszázad alatt már ez a harmadik változás, a tanyarendszer életében a birtokviszonyok változása következtében hasonlóan a harmadik gyökeres fordulat zajlik. Mindezek vizsgálata, valamint annak a társadalomnak a bemutatása, amely egyrészt ezt végrehajtja, másrészt pedig elszenvedi a tudomány fontos feladata.
kutatási eredmények (angolul)
The Great Hungarian Plain is very different in some aspect form the ohter regions of Hungary. In the context of our research we have to emphesize two major differences: The inner structure and the development of the economy is very different in the Great Hungarian Plain than in the other parts of Hungary: it means the lateness of the industrialization of the Plain the agrarian dominance the underdeveloped infrastructure The settlement structure of the Great Hungarian Plain is very special because of the agrarian towns and the tanya-system We can see a lot of positive changes in the 1990’s which are related to the late restructuring of the ecomony. The settlements of the Plain have been affected by these changes. This is the third main change in the employment structure of the agrarian towns in the last half century and even in the ownership structure of the tanya-system. To research there processes and the society who make and suffer these changes is a very important job for the geographers.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1291/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Becsei József: A munkanélküliség alakulása a „lopakodó” munkanélküliségtől napjainkig., (In.: Szerk.: Povázsay Mihály: A remény útjai: munka-erő-piac.)Mégis van remény Egyesület, Békés, pp. 24-67., 2006
Becsei József: 153. Becsei József (2005): Alföldi város – városszerkezet. ., (In.: Nagy E-Nagy: Az Európai Unió bővítésének kihívásai – réIn.: Földrajzi környezet – történeti folyamatok. Szerk.: Dr. Hanusz Árpád, Nyíregyháza, pp. 107-123, 2005
Becsei József: Alföldi város, kertes város, tanyák, (In.: Szerk.: Dövényi Z-Schweitzer F: A földrajz dimenziói. P 489.) MTA FKI, Budapest, pp. 33-58., 2005
Becsei József: A magyarországi tanyarendszer és az európai uniós tagság, Pócs gyula szerk.: Falvak, földek, főldművesek, Agroinform Kiadó, Bp. pp.17-39., 2004
Becsei József: Új vonások a tanyafejlődésben, In.: szerk. Abonyiné Palotás Jolán: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság és Társadalomföldrajz Tanszéke. Szeged, pp. 35-42., 2004
Becsei József: A tanyarendszer jellegének változásai, "A magyar városok funkcionális morfológiája", Berzsenyi Dániel Főiskola Társadalomföldrajz Tanszéke,Szombathely, pp. 16-29., 2004
Becsei József: Sajátos települési formák Magyarországon, Becsei József: Fejezetek az általános társadalmi földrajz tanulmányozásáhou. Második átdolgozott kiadás, Egyetemi jegyzet, Ipszilon Kiadó, Budapest, pp. 156-182, 2004
Becsei József: Mendöl Tibor alföldi városa, In: Blahó János-Tóth Józsaef szerk.: Tanulmányok Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára.) Orosháza-Pécs, pp. 40-57., 2006
Becsei József: A tanyarendszer életének új szakasza., (In.: Földrajzi környezet – történeti folyamatok. Szerk.: Dr. Hanusz Árpád) Nyíregyháza, pp. 107-123., 2004
Becsei József: A 125 éves szegedi városi tér szerkezete., (In.: Táj és környezet. Szerk.: Dövényi Zoltán – Schweitzer Ferenc) Budapest, pp. 331-349., 2004
Becsei József: .Becsei József (2005): Egy magyar klasszikus városszerkezeti modell. (Mendöl Tibor alföldi városmorfológiája), Földrajzi Közlemények CXXIX. (LIII.)kötet, 1-2. szám, pp. 4, 2005
Becsei József: Az iskolázottság a társadalmi lét szükségszerűsége.(Néhány oktatásföldrajzi kérdés.), (In.: Kókai Sándor szerk.: Földrajz és turizmus. NyFTFK Földrajzi Tanszék) Nyíregyház, 2006
Becsei József: Vélemények a tanya kialakulásáról, In.: Csapó Tamás-Kocsis Zsolt szerk.: A kistelepülések helyzete és településföldrajza Magyarországon. III. Településföldrajzi Konferencia, Szombathely, pp. 15-23., 2007
Becsei József: A magyarországi népesség iskolázottságának területi viszonyai., In.: Kiss A-Mezősi G-Sümeghy Z. szerk.: Táj, környezet és társadalom. Ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére.) Szeged, pp. 99-107., 2006
Becsei József: Átalakuló alföldi városok, SZTE Gazdaság és társadalomföldrajz Tanszék, Szeged, p 176., 2007
vissza »