Új prioritások a kibővülő Európa iparpolitikájában. (Közösségi és nemzeti politikák kapcsolata)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46079
típus K
Vezető kutató Dezsériné dr. Major Mária
magyar cím Új prioritások a kibővülő Európa iparpolitikájában. (Közösségi és nemzeti politikák kapcsolata)
Angol cím New Priorities of Industrial Policy in an Enlarged Europe
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Piacgazdaság Alapítvány
résztvevők Botos Balázs
Krassó Adrienn
Trönnberg Révai Adrienne
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.881
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az EU új iparpolitikája hét új – a versenyképességről, az energiaügyről és környezetvédelemről, a szellemi tulajdonjogokról, a hatékonyabb szabályozásról, az ipari kutatásról és újításról, a piacra jutásról, a szakismeretekről és a strukturális változás irányításáról szóló – kezdeményezést foglal magában. Ezek különleges ágazatokat céloznak, mint például a gyógyszeripart, a védelmi ipart és az információs és kommunikációs technológiákat. Összpontosít továbbá a szakismeretek fejlesztésébe való befektetésre és az emberek változásra való felkészítésére. Az új iparpolitika célja, hogy az alkalmazkodóképesség és a strukturális változás támogatása révén fokozza az EU feldolgozóipara versenyképességét. Terminológiailag ma már csak a szélesebb iparpolitikai értelmezést lehet használni, ami magában foglalja gyártást és a kapcsolódó szolgáltatásokat. Ebben a felfogásban a dezindusztrializáció folytatódásának kérdése nem merül fel élesen, ám a dezindusztrializációs érzést a globalizációs átrendeződés erősíti. Magyarország számára akkor marad – hosszabb távon is - illúzió a tudásiparban a kritikus tömeg hatékony fejlesztése, ha továbbra is szűken értelmezett programokkal operál, és nem képes összehangolni az oktatás-, a tudomány- és az iparpolitikát. Előzőek megvalósítása érdekében a legfontosabb a kooperációs készség növelése, a menedzsment kultúra emelése, az intenzív, kezdeményező, dinamikus iparpolitikai megközelítés és jelenlét megvalósítása.
kutatási eredmények (angolul)
Industrial policy of the EU contains 7 new initiatives about competitiveness, energy and environment protection, intellectual property, more effective regulation, industrial research and innovations, market accession, professional knowledge and managing structural changes. These initiatives aim e.g. at pharmaceuticals ,defence industries and ICT technologies. Concentrates at investing in developing professional knowledge and also preparing people for changes. Purpose of the new industrial policy is to enhance competitiveness of the EU’s manufacturing industry by promoting adopting ability and structural changes. Today one can use the notion of industrial policy only in a wider sense incl. manufacturing and the relevant services. In this sense the problematics of dezindustrialisation has not to be taken so serious however the feeling of it could be strengthen by globalisation. There is a danger in Hungary for a long run in terms of the knowledge industry: reaching the critical mass will remain an illusion in case of further narrow sense programmes and the lack of ability in relevant co-operation among education-, scientific- and industrial policies. To accomplish the before mentioned results there is a need of developing abilities for co-operation, strengthen management culture and providing intensive, dynamic approach and presence in industrial policy.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1293/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
dr. Botos Balázs: Iparpolitika az Európai Unióban, Európai Tükör, 2006
Botos Balázs - Dezsériné Major Mária: Új prioritások a kibővülő Európa iparpolitikájában., Piacgazdaság Alapítvány, kézirat., 2006
dr. Botos Balázs: Iparpolitika - ipar nélkül?, \''Gazdasági szerkezet és versenyképesség az EU csatlakozás után\'' című VIII. Ipar és Vállalatgazdasági Konferencia konferenciakötete, 9-15. oldal), 2004
Dezsériné Major Mária: Felmérés az iparpolitikákáról, Piacgazdaság Alapítvány, kézirat a műhelyvitára, 2006
vissza »