Halvány égi rádióforrások szerkezetének nagy felbontású térképezése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46097
típus K
Vezető kutató Frey Sándor
magyar cím Halvány égi rádióforrások szerkezetének nagy felbontású térképezése
Angol cím High resolution imaging of weak celestial radio sources
zsűri Fizika
Kutatóhely Kozmikus Geodéziai Obszervatórium (Földmérési és Távérzékelési Intézet)
résztvevők Mosoni László
Paragi Zsolt
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.024
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Nagyon hosszú bázisvonalú rádió-interferométeres (VLBI) csillagászati méréseket végeztünk nemzetközi antennahálózatokkal. A halvány extragalaktikus rádióforrások felmérését céló DEVOS programunkat beindítottuk. A kvazárok szerkezetét néhány ezred-ívmásodperces (mas) szöfelbontással tanulmányoztuk 5 GHz frekvencián, égi pozícióikat ~1 mas pontossággal határoztuk meg. A létrejövő minta kozmológiai, galaxisfejlődési, asztrometria célokra használható. A DEVOS-hoz újszerű VLBI megfigyelési módszert alkalmaztunk, s célpontjaink előzetes kiválasztására olyan eljárást dolgoztunk ki, amelynek alapján igen kedvező (közel 90%-os) detektálási arányt biztosíthatunk. Foglalkoztunk a DEVOS adatbázis, és a megfigyelési technika egyes alkalmazásaival. Bekapcsolódtunk egy nemzetközi programba, amelynek célja a közeljövő hatalmas optikai teleszkópjai pontos asztrometriai kalibrációjának megoldása VLBI mérések segítségével. A világegyetem legtávolabbi (z=5,77) ismert rádiókvazárját mas skálán feltérképeztük. Publikáltuk az AO 0235+164 blazárra vonatkozó űr-VLBI észleléssorozatunk eredményeit. Különösen nagy vöröseltolódású (z>3) kvazárokat kutattunk űr-VLBI technikával. Részt vettünk a nagyszámú aktív galaxismag űr-VLBI felmérését célzó programban. Foglalkoztunk a közepes tömegű fekete lyukak VLBI technikával való detektálhatóságával. Mosoni L. a futamidő alatt védte meg a DEVOS programban végzett kutatómunkájával kapcsolatban készített PhD értekezését.
kutatási eredmények (angolul)
We conducted radio interferometric astronomical experiments with Very Long Baseline Interferometry (VLBI), using international telescope networks. Our Deep Extragalactic VLBI–Optical Survey (DEVOS) aims at constructing a large sample of faint compact radio-emitting active galactic nuclei (AGNs). We imaged the radio structures of AGNs at a few milli-arcsecond (mas) angular resolution at 5 GHz. The positions of the sources are determined with mas accuracy. The sample will be invaluable for cosmological, astrophysical and astrometric studies. For DEVOS, we applied a novel observing technique and developed a target selection method thet provides nearly 90% VLBI detection rate. We studied some applications of the DEVOS data and the observing technique itself. We joined an international endeavour to prepare for the sufficiently precise astrometric calibration of next-generation large-aperture optical telescopes, with the help of VLBI. We imaged the most distant (z=5.77) radio-loud quasar known in the Universe. We published the results of our space VLBI monitoring observations of the blazar AO 0235+164. We studied quasars at extremly high redshifts (z>3) with space VLBI. We took part in the 5-GHz VSOP Survey Program. We investigated the possibility of detecting intermediate-mass black holes with the current VLBI networks. One of the participants, L. Mosoni obtained his PhD degree for his work with the DEVOS pilot study during the reported period.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1298/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Frey S; Paragi Z; Mosoni L; Gurvits LI: The highest redshift radio quasar as seen with the EVN and the VLA, In: Proc. 7th European VLBI Network Symposium, eds. Bachiller R., Colomer F., Desmurs J.F., de Vicente P., Obs. Astron. Nacional, Alcala de Henares, Spain, pp. 125-128, 2004
Frey S: Rádió-interferometria, Magyar csillagászat és űrfizika a XXI. században, Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Tudományok Osztálya közgyűlési ülése, Budapest, 2004. május 6. (előadás), 2004
Gurvits LI; Frey S; Lobanov AP; Schwartz DA: Cores and jets as seen (and sometimes - not seen) at radio and X-ray domains in extremely high redshift quasars, Multiband Approach to AGN, Bonn, Germany, 30 Sep-2 Oct 2004 (előadás), 2004
Mosoni L; Frey S: A Close Look on Thousands of Faint Radio Sources: Pilot Results from the DEVOS Survey, In: Proc. British–Hungarian N+N Workshop for Young Researchers..., eds. E. Forgács-Dajka, K. Petrovay, R. Erdélyi, PADEU, Vol. 14, pp. 79-88, 2004
Paragi Z; Garrett MA; Biggs AD: Detecting sub-mJy sources with the EVN, 5th Microquasar Workshop, Beijing, P.R. China, 6-12 June 2004 (előadás), 2004
Gurvits LI; Mosoni L; Frey S; Garrington ST; Garrett MA; Tsvetanov ZI: Deep Extragalactic VLBI-Optical Survey (DEVOS): Preliminary Pilot Results, In: Future Directions in High Resolution Astronomy: The 10th Anniversary of the VLBA, ASP Conf. Proc., Vol. 340, eds. Romney J., Reid M., ASP, San Francisco, pp. 50-54, 2005
Frey S: Rádió-interferometria Magyarországon: kik, hogyan, miért és meddig?, Csillagászati Őszi Iskola, Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csillagászati Szakcsoportja, Bakonybél-Gerencepuszta, 2005. október 1. (előadás), 2005
Paragi Z; Chakrabarti S; Pal S; Borkowski K; Cassaro P; Foley T; Hrynek G; Huang X; Kraus A; Lindqvist M; Orlati A; Xiang L; Nandi A: Radio and X-ray monitoring of SS433, In: Triggering Relativistic Jets, eds. Lee W.H., Ramirez-Ruiz E., Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica, Serie de Conferencias, Vol. 27, p. 222, 2007
Frey S; Paragi Z; Mosoni L; Gurvits LI: The most distant radio quasar as seen with the highest resolution, Relativistic Astrophysics and Cosmology - Einstein's Legacy, ESO Astrophysics Symposia, eds. Aschenbach B. et al., Springer, pp. 215-217, 2007
Mosoni L: Interferometriás programok: magyar érdekeltségek, MTA KTM CSKI szeminárium, 2006. május 25. (előadás), 2006
Mosoni L: Interferometry in radio and infrared, Publications of the Astronomy Department of the Eötvös University, Vol. 17, pp. 155-160, 2006
Frey S; Veres P; Vida K: Celestial positions in radio and optical, Publications of the Astronomy Department of the Eötvös University, Vol. 17, pp. 149-154, 2006
Frey S: VLBI surveys, Proceedings of Scienece, PoS(8thEVN)001 (http://pos.sissa.it), 2006
Frey S; Veres P; Vida K: Comparing the SDSS and VLBI quasar and galaxy positions, Proceedings of Scienece, PoS(8thEVN)072 (http://pos.sissa.it), 2006
Yang J; Gurvits L; Lobanov A; Frey S; Hong X: Dual-frequency VSOP Imaging of a High-redshift Radio Quasar PKS 1402+044, Proceedings of Scienece, PoS(8thEVN)086 (http://pos.sissa.it), 2006
Frey S; Paragi Z; Mosoni L; Gurvits LI: SDSS J0836+0054: a radio quasar at z~6 with a resolution of 40 pc, IAU 26th General Assembly, Joint Discussion 7 “The Universe at z>6”, Prague, Czech Rep., 17-18 Aug 2006 (poszter előadás), 2006
Dodson R; Horiuchi S; Scott W; Fomalont E; Paragi Z; Frey S; Wiik K; Hirabayashi H; Edwards P; Murata Y; Moellenbrock G; Gurvits L; Shen Z; Lovell J: The VSOP Survey: Final aggregate results, Black Holes: from Stars to Galaxies - across the Range of Masses, Proc. IAU Symposium 238, eds. V. Karas, G. Matt, Cambridge University Press, pp. 357-358, 2007
Platais I; Djorgovski SG; Ducourant C; Fey A; Frey S; Ivezic Z; Mighell KJ; Rest A; Wyse RFG; Zacharias N: Deep Astrometric Standards, IAU 26th GA, Joint Discussion 16 “Nomenclature, Precession and New models in Fundamental Astronomy”, Prague, Czech Rep., 22-23 Aug 2006 (poszter előadás), 2006
Paragi Z; Garrett MA; Biggs AD: Constraining IMBH black hole masses with VLBI, Proceedings of Scienece, PoS(8thEVN)016 (http://pos.sissa.it), 2006
Paragi Z: Constraining the black hole mass in M82 X-1 with VLBI, The multicoloured landscape of compact objects and their explosive origins, 11-24 June 2006, Cefalu, Italy (előadás), 2006
Paragi Z: Observing ULXs with VLBI, 6th Microquasar Workshop: Microquasars and Beyond, 18-22 September 2006, Como, Italy (előadás), 2006
Frey S: Alappontok az égen, Geodézia és Kartográfia, 59. évf., 8-9. szám, pp. 29-35, 2007
Frey S: RadioNet – fejlett rádiócsillagászat Európában, A magyar csillagászat és az EU 7. keretprogramja, Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Tudományok Osztálya közgyűlési ülése, Budapest, 2007. május 16. (előadás), 2007
Frey S: Halvány égi rádióforrások és optikai égboltfelmérések, Országos Csillagászati Szeminárium, ELTE TTK Csillagászati Tanszék, Budapest, 2007. június 6. (előadás), 2007
Frey S; Mosoni L: A csillagászat nagyfelbontású eszközei, Eötvös Loránd Fizikai Társulat Fizikus Vándorgyűlés, Eger, 2007. augusztus 22-24. (előadás), 2007
Frey S: Extragalaktikus csillagászat és kozmológia a világűrből, Az űrkorszak 50 éve a csillagászati és űrfizikai kutatások tükrében, Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Űrfizikai Bizottsága ülése, Bp., 2007. nov. 7. (előadás), 2007
Frey S; Platais I; Fey AL: Deep Astrometric Standards and the EVN, ASTRON/JIVE Lunch Talk, Dwingeloo, The Netherlands, 9 May 2007 (előadás), 2007
Frey S; Gurvits LI; Lobanov AP; Schilizzi RT; Paragi Z: High-redshift quasars at the highest angular resolution: VSOP results, Approaching Micro-Arcsecond Resolution with VSOP-2: Astrophysics and Technology, ASP Conference Series, eds. Y. Hagiwara et al. (megjelenés alatt, arXiv:0801.4864), 2008
Paragi Z: A new era in VLBI astronomy: e-VLBI, VLBI in the GLAST Era, NASA Goddard Space Fligh Center, Greenbelt, MD, USA, 23-24 April 2007 (előadás), 2007
Paragi Z: Targeting transient phenomena with e-VLBI, Bursts, Pulses and Flickering: Wide-field monitoring of the dynamic radio sky, Kerastari, Greece, 12-15 June 2007 (előadás), 2007
Frey S; Gabányi KÉ: Potential targets for ASTRO-G in-beam phase-referencing, Approaching Micro-Arcsecond Resolution with VSOP-2: Astrophysics and Technology, ASP Conference Series, eds. Y. Hagiwara et al. (megjelenés alatt, arXiv:0801.4863), 2008
Yang J; Gurvits LI; Frey S; Lobanov AP; Hong XY: VSOP imaging of the quasar PKS 1402+044 at z=3.2, Approaching Micro-Arcsecond Resolution with VSOP-2: Astrophysics and Technology, ASP Conference Series, eds. Y. Hagiwara et al. (megjelenés alatt), 2008
Frey S: Rádiótávcsövet a világűrbe?, Aeromagazin, 2007. július, pp. 49-51 (ismeretterjesztő cikk), 2007
Gabányi K: Kvazárok gyors fényességváltozásai a rádiótartományban, Eötvös Loránd Fizikai Társulat Fizikus Vándorgyűlés, Eger, 2007. augusztus 22-24. (előadás), 2007
Gabányi K: A newly discovered highly variable IDV source, Bursts, Pulses and Flickering: Wide-field monitoring of the dynamic radio sky, Kerastari, Greece, 12-15 June 2007 (előadás), 2007
Gabányi KÉ: Space VLBI Observations of the Blazar B2007+777, Approaching Micro-Arcsecond Resolution with VSOP-2: Astrophysics and Technology, ASP Conference Series, eds. Y. Hagiwara et al. (megjelenés alatt), 2008
Gabányi K: Effects of the turbulent ISM on radio observations of quasars, From Our Star to Far Stars: Variation and Variability, British-Hungarian-French N+N+N Workshop for Young Researchers, Budapest, Hungary, 15-17 Jan 2007 (előadás), 2007
Platais I; Fey AL; Frey S; Djorgovski SG; Ducourant C; Ivezić Ž; Rest A; Veillet C; Wyse RFR; Zacharias N: Deep Astrometric Standards, A Giant Step: from Milli- to Micro-arcsecond Astrometry, Proc. IAU Symposium 248, eds. W. Jin, I. Platais, M.A.C. Perryman, Cambridge University Press (megjelenés alatt), 2008
Gabányi K: VLBI observations of intraday variable sources, Japanese VLBI Workshop, Sapporo, Japan, 10-12 Dec 2007 (előadás), 2007
Dodson RG; Fomalont EB; Wiik K; et al. (incl. Paragi Z; Frey S; Mosoni L): The VSOP 5 GHz Active Galactic Nucleus Survey. V. Imaging Results for the Remaining 140 Sources, The Astrophysical Journal Supplement Series, Vol. 175, No. 2, April 2008 (megjelenés alatt, arXiv:0710.5707), 2008
Frey S: VLBI survey of weak extragalactic radio sources as a potential link between the radio and optical reference frames, In: The Three-Dimensional Universe with Gaia, eds. Turon C., O'Flaherty K.S., Perryman M.A.C., European Space Agency, ESA SP-576, pp. 683-686, 2005
Frey S; Gurvits LI; Gabuzda DC; Salter CJ; Altschuler DR; Perillat P; Aller MF; Aller HD; Hirabayashi H; Davis MM: VSOP monitoring of the compact BL Lac object AO 0235+164, Publications of the Astronomical Society of Japan, Vol. 58, No. 2, pp. 217-222, 2006
Frey S; Gurvits LI; Paragi Z; Mosoni L; Garrett MA; Garrington ST: Deep Extragalactic VLBI-Optical Survey (DEVOS) II. Efficient VLBI detection of SDSS quasars, Astronomy and Astrophysics, Vol. 477, pp. 781-787, 2008
Frey S; Paragi Z; Mosoni L; Gurvits LI: High-resolution radio imaging of the most distant radio quasar SDSS J0836+0054, Astronomy and Astrophysics, Vol. 436, pp. L13-L16, 2005
Frey S; Platais I; Fey AL: Linking Deep Astrometric Standards to the ICRF, Proc. 18th European VLBI for Geodesy and Astrometry Working Meeting, eds. J. Böhm, A. Pany, H. Schuh, Geowissenschaftliche Mitt., Heft Nr. 79, TU Wien, pp. 111-115, 2007
Mosoni L: Results of the Deep Extragalactic VLBI-Optical Survey pilot project - An astrophysical application of the VLBI technique, PhD disszertáció, ELTE, Budapest, 108 pp., 2006
Mosoni L; Frey S; Gurvits LI; Garrett MA; Garrington ST; Tsvetanov ZI: Deep Extragalactic VLBI-Optical Survey (DEVOS): First Results, Baltic Astronomy, Vol. 14, pp. 343-346, 2005
Mosoni L; Frey S; Gurvits LI; Garrett MA; Garrington ST; Tsvetanov ZI: Deep Extragalactic VLBI-Optical Survey (DEVOS). I. Pilot MERLIN and VLBI observations, Astronomy and Astrophysics, Vol. 445, pp. 413-422, 2006
Paragi Z; Vermeulen RC; Homan DC; Wardle JFC; Fejes I; Schilizzi RT; Spencer RE; Stirling AM: Probing the polarization characteristics of SS433 on mas scales, In: Proc. 7th European VLBI Network Symposium, eds. Bachiller R., Colomer F., Desmurs J.F., de Vicente P., Obs. Astron. Nacional, Alcala de Henares, Spain, pp. 221-224, 2004
vissza »