Effect of the changes of the speed at walking and running to the kinematical and kinetical parameters of the motion  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46126
Type K
Principal investigator Kocsis, László
Title in Hungarian A járás és a futás sebességváltozásának hatása a mozgás kinematikai és kinetikai paramétereire
Title in English Effect of the changes of the speed at walking and running to the kinematical and kinetical parameters of the motion
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Department of Applied Mechanics (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Jurák, Mihály
Paróczai, Róbert
Zsidai, Attila
Starting date 2004-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 4.620
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
1./ Megfelelő mérési eljárások kidolgozása a műszerezett futópadon végrehajtott járás és futásvizsgálatok kinematikai és kinetikai paramétereinek rögzítéséhez, valamint minden egyéb szokásos és szükséges paraméter meghatározásához. 2./ Mérési protokolok kidolgozása 3./ Szoftverek kidolgozása a CMS-HS rendszer mérési adatai utófeldolgozásához járásvizsgálatok esetén: • simitó, javító és utófeldolgozó eljárások • EMG jelek kezelése, utófeldolgozása • reakcióerőmérők analóg jeleinek utófeldolgozása • Mérési eredmények szétválasztása • Anatómiai szögek meghatározása a mérési adatokból • A kinematikai adatok utófeldolgozása (deriváltak, foronómiai görbék, fázisdiagrammok stb) • A csuklóponti (izületi) igénybevételek meghatározása (inverz dinamikai feladat megoldása) • A testszegmensek szögsebességének, szöggyorsulásának meghatározása a mérési adatokból • A pillanatnyi forgástengelyek szemléltetése, a mozgások utólagos vizualizálása, stb 4./ Protokolok kidolgozása a teszteredmények megjelenítéséhez, számszerűsítés, statisztika adatfeldolgozás megoldása 5./ Szükséges mérések elvégzése, kiértékelése 6. Szoftverek tesztelése, leírások elkészitése, dokumentálása
Results in English
1./ Development of measurements methods for determening the gait and running parameters using instrumented treadmill (position of markers, anatomical points, biomechanical modell, local coordinate systems etc.) 2./ Development of protocols for measurements 3./ Software packages for postprocessing of data getted from CMS-HS system • Smoothing • EMG postprocessing (anvelope curve) • Separation of measured data • Determination of anatomical angles • Kinematical parameters (motion diagrams, derivatives, phase diagrams etc) • Solution of the inverse dynamical problem • Determination of the angular velocity of a body segment 4./ Report pages 5./ Measurements and post-processing of the measured data 6./ Tests of software packages and documentation
Full text http://real.mtak.hu/1302/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Paróczai Róbert, Kocsis László: Járásanalízis ultrahang-alapú mozgásvizsgáló rendszer segítségével, BUDAMED’05 – 13. MATE, 4. MEDING Orvostechnikai Konferencia, 2005
Paróczai Róbert, Kocsis László: Ganganalyse mit der Anwendung des Ultraschal-Mess-Systems, 17. Frühlingsakademie und Expertentagungen, pp. 99-103, 2005
2006-os közlemények a mellékelt beszámoló zárójelentés dokumentum: file-jának végén találhatóak pirossal jeölve, lásd ott, 2006
Róbert Paróczai, László Kocsis: Analysis of human walking and running parameters as a function of speed, Technology and Health Care, 2005
Zsidai Attila, Kocsis László: Ultrahang-alapú gerincdiagnosztikai rendszer klinikai alkalmazási lehetőségei, BUDAMED ’05 Konferencia Orvosbiológiai és Klinikai Mérnököknek (44-49.), 2005
Zsidai Attila, Dr. Kocsis László: Gyermekkori gerincdeformitások diagnosztizálását segítő adatfeldolgozó és kiértékelő program ultrahangbázisú gerincvizsgálatokhoz, Orvos- és Kórháztechnika, XLIII. (2): 35-39., 2005
Dr. Illyés Árpád, Dr. Bejek Zoltán, Dr. Knoll Zsolt, Paróczai Róbert, Dr. Kocsis László, Dr. Kiss Rita: Gait analysis of patients with osteoarthritis of the hip joint, Journal of Computational and Applied Mechanics, 2005
Zsidai Attila, Kocsis László: Study of the motion characteristics of the cervical spine section, FUDoM 05. Finno-Ugric International Conference of Mechanics with ESI Group Symposium, 2005
Kocsis L., Kiss R.M., Kocsis L., Knoll Zs: Biomechanical models and measuring techniques for ultrasound-based measuring system during gait., Periodica Politechnica Ser. Mech. Eng. 48 pp. 41-54., 2004
Kocsis L., Kiss R.M., Kocsis M: Application of biomechanics in military sciences., Academic and Applied Research in Military Science (Miklós Zrinyi National Defence University) 3. (4) pp. 483-488., 2004
Zsidai A., Kocsis L: Development trends and results in spinal tests, Periodica Politechnica, Mechanical Engineering, Vol. (1), 2004
Knoll Zs., Kiss R.M., Kocsis L: Gait adaptation in ACL deficient patients before and after anterior cruciate ligament reconstruction surgery, Journal of Electromyography and Kinesiology 14 pp.287-297., 2004
Kiss, R. M., Kocsis, L., Knoll, Zs.: Joint kinematics and spatial temporal parameters of gait measured by an ultrasound-based system, Medical Engineering and Physics 26 (2pp.611-620, 2004
Paróczai, R., Kocsis, L: Analysis of human gait and running parameters, Applied Mechanics 2004 március 22-25, Koèovce., 2004
Knoll, Zs., Kiss, R. M., Kocsis, L.: Kinematics and muscle activity of professional fensers, Proceedings of Fourth Conference on Mechanical Engineering, Budapest, pp.754-758, 2004
Jurák, M., Kocsis, L: Algorithms for the automatic calculation of the gait reaction force parameters measured on instrumented treadmill, Proceedings of Fourth Conference on Mechanical Engineering, Budapest, pp. 749 - 753, 2004
Knoll, Zs., Kiss, R. M., Kocsis, L: New monitoring method for rehabilitation following ACL Reconstruction,, ESSKA 2004, 2004
Kocsis, L: Application of modern motion analysis methods on the field of the Hungarian sport sciences, Proceedings of the First Hungarian Conference on Biomechanics, Budapest 2004, június 11-12. pp. 223-228, 2004
Illyés A., Kiss R.M: Kinematic analysis of patient with coxarthrosis., MEDICON and HEALTH Telematics 2004. X. Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering. 31 July- 5 August 2004. Naples-Ischia, Italy 4p, 2004
Illyés Á., Kiss R.M: The influence of osteoarthritis of the hip joint on kinematic, kinetic and EMG gait pattern, 8th International Conference Orthopaedics, Biomechanics, Sports rehabilitation November 19-21 2004. Abstract book, pp.312-317., 2004
Kiss R.M., Bejek Z., Illyés Á: Gait analysis of elderly people., Biomechanics of Man 2004. Congress of the Czech Society of Biomechanics. Hotel Horizont. November 16-19. 2004. 6p (Megjelent CD n), 2004
Illyés,Á., Bejek Z.: Gait adaptation in the elderly, First Hungarian Conference on Biomechanics (Research Centre for Biomechanics, BUTE) June 11-12 Budapest pp. 170 – 175., 2004
Illyés, Á., Kiss R: The gait pattern of patients with coxarthrosis, First Hungarian Conference on Biomechanics (Research Centre for Biomechanics, BUTE) June 11-12 2004. Budapest pp. 176 – 181., 2004
llyés Á., Kiss R.M: Kinematic and EMG analysis in patients with osteoarthritis of the hip joint., Gait and Posture 20S pp.S62., 2004
Paróczai Róbert: Analysis of human gait and running parameters on treadmill and running corridor., I. Magyar Biomechanikai Konferencia, 2004. Június 11-12, Budapest, 2004
Back »