Az aktin citoszkeleton szabályozásához vezető jelpályák vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46130
típus K
Vezető kutató Buday László
magyar cím Az aktin citoszkeleton szabályozásához vezető jelpályák vizsgálata
Angol cím The role of Rho GTPases in the regulation of actin cytoskeleton
zsűri Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
Kutatóhely Molekuláris Biológiai Tanszék (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Illés András
Tamás Péter
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-06-30
aktuális összeg (MFt) 17.699
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
OTKA (T46130) pályázatunk munkatervében azt vállaltuk, hogy tanulmányozni fogunk olyan jelátviteli utakat, melyek a sejtek aktin citoszkeletonját szabályozzák. Balla Tamás (NIH, USA) munkacsoportjával együttműködve számos PH (pleckstrin homológ) domént expresszáltunk COS7 sejtekben és vizsgáltuk, hogy ezek közül melyek képesek a sejtek kiterülésének gátolni fibronektinnel borított felszínen. Bár az általunk használt összes PH domén képes a PI 3-kináz lipid termékeit kötni in vitro, kizárólag a GRP1/ARNO családba tartozó fehérjék PH doménjei gátolták az integrin-függő jelátviteli utat. A PH domének mutációs analízisével kimutattuk, hogy az általunk vizsgált GRP1/ARNO PH domének nagy valószínűséggel nemcsak lipideket kötnek, hanem (membrán) fehérjéket is, s ez a kettős kölcsönhatás szükséges a PH domének sejten belüli funkciójához. Munkacsoportunk az aktin citoszkeleton szabályozásában fontos szerepet játszó cortactin fehérje működését is vizsgálta. A cortactin fehérje N-, illetve C-terminális doménjeit külön-külön expresszálva COS7 sejtekben azt találtuk, hogy mind a két konstrukció egyaránt gátolja a sejtek kiterülését. A fenti eredmény megerősítésére siRNS technikával kiütöttük a cortactint a sejtekből, ami szintén a sejtkiterülés erős gátlásához vezetett. Ebből arra következtettünk, hogy a cortactinnak szerepe lehet az integrin-mediálta aktin citoszkeleton szabályozásban.
kutatási eredmények (angolul)
In the project proposal of our OTKA application (T46130) we planned to investigate such signalling transduction pathways that regulate the actin cytoskeleton. In cooperation with Tamas Balla’s group (NIH, USA) several PH domains were over-expressed in COS7 cells. Although all investigated PH domain had the ability to bind to the lipid products of PI 3- kinase, only the PH domains of the GRP1/ARNO protein family were capable of inhibiting the integrin-dependent signalling pathway. Based on mutational analysis of the PH domains, we found that these PH domains bind not only lipids but membrane proteins, and this double interaction is required for the their proper function. Our group studied the cortactin proteins implicated in the regulation of actin cytoskeleton. N-, and C-terminal domains of cortactin were over-expressed in COS7 cells. Interestingly, both domain constructs were able to strongly inhibit the integrin-dependent cell spreading. This result was confirmed by cortactin silencing with siRNA technique. We concluded that cortectin may play an important role in the integrin-dependent regulation of actin cytoskeleton.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1305/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Péter Tompa, Csilla Szász, László Buday: Structural disorder throws new light on moonlighting, TIBS, 2005
Péter Várnai, Tzvetanka Bondeva, Péter Tamás, Balázs Tóth, László Buday, László Hunyady, Tamás Balla: Selective cellular effects of overexpressed pleckstrin-homology domains that recognize PtdIns(3,4,5)P3 suggest their interaction with protein binding partners, J Cell Science, 2005
András Illés, Balázs Enyedi, Péter Tamás, Annamária Balázs, Gábor Bőgel, László Buday: Inducible phosphorylation of cortactin is not necessary for cortactin-mediated actin polymerisation, Cellular Signalling, 2006
András Illés, Balázs Enyedi, Péter Tamás, Annamária Balázs, Gábor Bőgel, Lukács Melinda, László Buday: Cortactin is required for integrin-mediated cell spreading, Immunol Lett, 2006
László Buday, Julian Downward: Roles of cortactin in tumor pathogenesis, BBA Reviews on Cancer, 2006
vissza »