Endogenous modulations of thrombolysis  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46143
Type K
Principal investigator Machovich, Raymund
Title in Hungarian A trombolízis endogén modulációja
Title in English Endogenous modulations of thrombolysis
Panel Cellular and Developmental Biology
Department or equivalent Dept. of Medical Biochemistry (Semmelweis University)
Participants Bartha, Katalin
Kolev, Kraszimir
Komorowicz, Erzsébet
Léránt, István
Váradi, Balázs
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 11.309
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az eredmények két feltételezés köré csoportosulnak. Az egyik, hogy a fibrinolítikus reakciók kompartmentekben játszódnak le, szilárd és folyékony fázis határfelületén, ahol a reakciósebességek nagy mértékben megváltoznak. Ilyen kompartmentnek tekinthető maga a trombus is. A másik hipotézis, hogy egy trombusban a fibrinen és vérlemezkén kívül egyéb molekuláris és celluláris komponensek is találhatók, amelyek megváltoztathatják a fibrin szerkezetét és fibrinolítikus reakciók sebességét. Az eredményeink azt jelzik, hogy a miozinen kívül (amely vérlemezkéből származhat) a vérlemezke foszfolipidek és az ezekből felszabaduló zsírsavak is befolyásolhatják a fibrinolízist. A foszfolipidek általában gátolják a plazminogén aktivációját és a plazmin aktivitását. Ezen kívül a trombusban diffúziós barriert képeznek az aktivátorokkal szemben. A zsírsavak is hasonlóan viselkednek, kivéve azt, hogy fibrin felszínen a plazminogén aktivációját fokozzák (fibrin specifikus zsírsav hatás). A trombusban immunglobulinok (IgG) is találhatók, amelyek szintén gátolják a fibrinolízist. Ez a gátló hatás, antifoszfolipid szindrómás betegből izolált IgG jelenlétében sokkal kifejezettebb. Kimutattuk, hogy bizonyos denaturált fehérjék (hasonlóan a fibrinhez) tPA kofaktorként viselkednek, amiért az aggregátum mérete (10 nm rádiusz felettinek kell, hogy legyen) és a béte-redőzet mennyisége a felelős.
Results in English
The results are assembled around two groups. One is that the fibrinolytic reactions occur in compartments, on the surface of solid and fluid phase, where the reaction rates are extremely changed. Such a compartment is a thrombus itself. The other hypothesis is that in a thrombus besides fibrin and platelet there are additional molecular and cellular components which may alter the structure of fibrin and the rate of fibrinolytic reactions. Our results indicate that besides myosin (originated from platelets), platelet phospholipids and fatty acids released from them may influence fibrinolysis. The phospholipids, usually inhibit the activation of plasminogen and the activity of plasmin. In addition, they form diffusion barrier against the plasminogen activators. Fatty acids act similarly, except that on the surface of fibrin they accelerate plasminogen activation. Immunoglobulins (IgG) also can be found in a thrombus and they inhibit fibrinolysis, this inhibition is more expressed when IgG is isolated from patients with antiphospholipid-syndrome. We proved that certain denatured proteins (similarly to fibrin) act as cofactor for tPA, and for this nature the size of aggregatum (>10nm) and the amount of beta-sheet are responsible.
Full text http://real.mtak.hu/1307/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Acsádí Gy - Machovich R -és még többen: A thromboemboliák megelőzése és kezelése, Hematológia-Transzfuziológia 38: 2. Suppl. 2-41, 2005
Preissner KT, Machovich R: Fibrinolysis and proteolysis in a cellular context, Thromb. Haemost, 91: 423-424, 2004
Machovich R: A véralvadási-fibrinolítikus rendszer, In: Thrombosis és vérzékenység. Ed. Boda Z, Medicina. 1-25., 2006
Machovich R: Az érfal jelentősége a hemosztázisban, In: Thrombosis és vérzékenység. Ed. Boda Z, Medicina. 46-64., 2006
Machovcih R: Atherosclerosis, In: Orvosi Patobiokémia. Ed. Mandl J, Machovich R. Medicina. Budapest. 441-479., 2007
Váradi B, Kolev K, Tenekedijiev K, Mészáros G, Kovalszky I, Longstaff C and Machovich R: Phospholipid-barrier to fibrinolysis: role for the anionic polar head charge and the gelphase crystalline structure, J. Biol. Chem. 279: 39863-39871, 2004
Gombás J, Kolev K, Tarján R and Machovich R: Impaired fibrinolytic potential related to elevated alfa1-protease inhibitor levels in patients with pulmonary thromboembolism., Ann. Hematol. 83: 759-763, 2004
Kolev K, Léránt I, Skopál J, Kelemen A, Nagy Z and Machovich R: Impaired inactivation by antithrombin and hirudin and preserved fibrinogen-clotting activity of thrombin in complex with antithombin antibody from a patient with antiphos, Thromb. Haemost. 94: 82-87, 2005
Kolev K, Longstaff C and Machovich R: Fibrinolysis at the Fluid-Solid Interface of Thrombi, Curr. Med. Chem. 3: 341-355, 2005
Galántai R, Módos K, Fidy J, Kolev K, Machovich R: Structural basis of the cofactor function of denatured albumin in plasminogen activation by tissue-type plasminogen activator, Biochem. Biophys. Res. Com. 341: 736-741, 2006
Machovcih R: Hemosztázis., In: Orvosi Patobiokémia. Ed. Mandl J, Machovich R. Medicina. Budapest. 162-191., 2007
Rábai G, Váradi B, Longstaff C, Sótonyi P, Kristóf V, Timár F, Machovich R and Kolev K: Fibrinolysis in a lipid enviroment: modulation through release of free fatty acids, J.Thromb. Haemost. 5: 1265-1273, 2007
Gombás J, Tanka-Salamon A, Skopál J, Nagy Z, Machovich R, Kolev K: Modulation of fibrinolysis by the combined action of phospholipids and immunglobulins., Blood Coag. Fibrinol. 19: 82-88, 2008
Machovich R: Fibrinolytics, In: Encyclopedia of Molecular Pharmacology, 2nd Edition. Eds. S Offermanns and W. Rosenthal, Springer Verlag GmbH, Heidelberg, in press, 2008
Tanka-Salamon A, Tenekedjiev K, Machovich R and Kolev K: Suppressed catalytic efficiency of plasmin in the presence of long-chain fatty acids. Identification of kinetic parameters from continous enzymatic assay with Monte Carlo simulation, FEBS J. in press, DOI: 10.1111/j. 1742-4658.2008.06288.x, 2008
Back »