The consumption demand of the population and its effect on welfare analyses - a household level estimation between 1993 and 2001 for Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46151
Type K
Principal investigator Molnár, György
Title in Hungarian A lakosság fogyasztási kereslete és annak hatása a jóléti elemzésekre - háztartás-szintű becslés Magyarországon 1993 és 2001 között
Title in English The consumption demand of the population and its effect on welfare analyses - a household level estimation between 1993 and 2001 for Hungary
Panel Economics
Department or equivalent Institute of Economics, (Centre for Economic and Regional Studies)
Participants Cseres-Gergely, Zsombor
Starting date 2004-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 3.328
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás során Magyarország esetére is megbecsültük azt a nemzetközi viszonylatban már általános gyakorlattá vált közgazdasági modellt, amely a fogyasztói magatartást írja le (QUAIDS). A modell becslése elméleti eredményekkel is szolgált, és jelenős lépés abba az irányba, hogy kialakuljon a gyakorlati eredmények alkalmazásának szakpolitika gyakorlata. Verifikáltuk, hogy a kvadratikus jövedelemhatás bevonása, mely az egyes javak luxus és szükségleticikk jellegét befolyásolja, igen sok esetben elengedhetetlen. Megmutattuk ugyanakkor, hogy a háztartási preferenciák modellezése ezt a szükségességet tompíthatja. Bemutattuk, hogy a háztartási fogyasztás mikroadatokra alapuló vizsgálata törvényszerűen vezet olyan eredményekre az egyes háztartások szintjén, ami ellentétes a modellezés alapjául szolgáló elmélettel. Az élelmiszer termékcsoport érzékenyen reagált más termékcsoportok összevonására és szétválására. Ez a viselkedés, illetve a saját termelésű fogyasztás jelentősége a teljes fogyasztási rendszerben az élelmiszerek különleges, kitünetett, részleteiben alaposabban vizsgálandó jellegére mutat. Ezek a felismerések további kutatás alapjai lehetnek. Az eredmények három alkalmazását mutattuk be. Számítottunk a modell alapján hasznosság-konzisztens megélhetési indexeket, kiadási egységeket (ekvivalencia-skálát). Felhasználtuk a modellt áremelkedés jóléti hatásának számításához. Ez utóbbi két alkalmazás különösen fontos a gyakorlati felhasználás terén.
Results in English
In our research, we have estimated the economic model of consumer behaviour (QUAIDS), which has by now became an international standard. The modelling process has yielded some theoretical results and can be considered as a major step towards the policy application of the results. We have verified that the inclusion of quadratic income terms, controlling the goods’ transition between being a luxury and a necessity, is indispensable in certain cases. At the same time we have shown that the detailed modelling of demographics can dampen this effect. We have demonstrated that analysis based on household-level microdata necessarily leads to results that are at odds with the assumptions of the corresponding theory. The share of food expenditures proved to be very sensitive to re-organisation of the expenditure groups. This behaviour and the overall great importance of consumption from own production points to a great importance of food demand. Both of these findings lead potentially to a future research. We have shown three applications based on the results. We have calculated theory-consistent cost of living indices, equivalence scales, and used the modelling results to calculate the welfare effect of price changes.
Full text http://real.mtak.hu/1310/
Decision
No

 

Events of the project

 
2011-12-21 09:13:03
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
Back »