Pszichiátriai betegségek kezelésének és biológiai hátterének farmakodinamikai és molekuláris genetikai vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46152
típus K
Vezető kutató Janka Zoltán
magyar cím Pszichiátriai betegségek kezelésének és biológiai hátterének farmakodinamikai és molekuláris genetikai vizsgálata
Angol cím Pharmacodynamic and molecular genetic investigation of the treatment and biological backround of psychiatric disorders
zsűri Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
Kutatóhely Pszichiátriai Klinika (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Juhász Anna
Kálmán János
Kéri Szabolcs
Latzkovits Lászlóné
Szabó Zoltán
Szekeres György
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-06-30
aktuális összeg (MFt) 6.037
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
2004: Öngyilkosságot megkísérelt személyeknél a triptofán hidroxiláz A218C polimorfizmusban az A allél agresszivitással és impulzivitással társult. A katechol-O-metiltranszferáz polimorfizmusban a 158Val allél nagyobb gyakorisággal fordult elő deficit szindrómában szkizofréniában. Az Alzheimer demencia (AD) és a CYP46 polimorfizmus között nem találtunk összefüggést. 2005: Szkizofréniában a szerotonin 2A receptor polimorfizmus és az antipszichotikumokra adott válasz között nem találtunk összefüggést. A BDNF C270T polimorfizmus összefüggést mutatott a kategorizációs neurokognitív funkciókkal. A dopamin D3 receptor polimorfizmusban a Gly allél jelenléte a tűnt fontosnak a tanulási folyamatokban. 2006: A BDNF C270T polimorfizmusban a C allél, a val66met polimorfizmusban a G allél játszhat szerepet szkizofréniában. Az abnormális neuronális jelek és a deficit szindróma kapcsolatában rosszabb vizuális kontrasztérzékenységet találtunk. AD-s limfocitákban ultraibolya B besugárzás után alacsonyabb apoptotikus rátát mértünk. Down szindrómás betegek limfocitái érzékenyebben reagáltak az oxidatív stresszre. 2007: Az ApoE és a részlegesen duplikálódott 7nAChR polimorfizmusokban nem találtunk összefüggést az Apo E 4-es allél és a 7nAChR vad genotípus együttes jelenléte és az AD között. Depresszióban a döntéshozatalt a személyiség és a genetikai variabilitás egyaránt befolyásolta. Relaxációs hipnózist követően a gyulladásos citokinek kifejezettebben expresszálódtak.
kutatási eredmények (angolul)
2004: In the tryptophan hydroxylase A218C gene polymorphism the A allele was associated with aggressivity and impulsivity in probands with suicide attempts. In catechol-O-methyltransferase polymorphism the 158Val allele was more frequent in schizophrenic deficit syndrome. There was no association between the CYP46 polymorphism and Alzheimer’s disease. 2005: There was no connection between the serotonin 2A receptor gene polymorphism and the response to antipsychotics in schizophrenia. The BDNF polymorphism could be associated with neurocognitive functions. The occurrence of Gly allele of dopamine D3 receptor appeared important in learning processes. 2006: In BDNF C270T polymorphism the C allele, in BDNF val66met polymorphism the G allele can play a role in schizophrenia. There was worse visual contrast sensitivity in deficit syndrome and int he presence of abnormal neurological signs. A lower apoptotic rate was found in lymphocytes from Alzheimer’s disease patients following ultraviolet B exposure. The lymphocytes from Down’s syndrome probands were more sensitive to oxidative stress than normal ones. 2007: In ApoE and partially duplicated 7nAChR polymorphisms there was no association between the presence of ApoE 4 allele and the wild genotype of 7nAChR in Alzheimer’s disease. In depression the decision-making strategy was influenced by both personality traits and genetic variations. Following relaxation hypnosis the inflammatory cytokines were overexpressed in lymphocytes.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1311/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Cimmer C; Csifcsák G; Szendi I; Szekeres G; Kovács ZA; Juhász A; Rimanóczy Á; Boda K; Kéri S; Janka Z: A katekol-O-metiltranszferáz (COMT) val158met polimorfizmusa és a szkizofrénia defic szindrómájának kapcsolata, p. 26 in Psychiatr Hung, Budapest, január 27-30, 2005
Juhász A; Rimanóczy Á; Fehér Á; Kálmán J; Gálfi M; Janka Z: Alpha7 nicotinic acetylcholine receptor and apolipoprotein E polymorphisms in Alzheimer’s dementia, p S533 in Eur Neuropsychopharmacol Vienna, October 13-17, 2007
Must A; Juhász A; Szekeres G; Rimanóczy Á; Mark AG; Myers EC; Janka Z; Kéri S: Az agyi eredetű növekedési faktor (BDNF) C270T polimorfizmusának kapcsolata a kategorizációs funkciókkal schizophreniában, p. 87. in Cephalalg Hung, Szeged, október 13-15, 2005
Juhász A; Rimanóczy Á; Horváth Z; Zana M; Bjelik A; Rakonczay Z; Kálmán J; Janka Z: Butirilkolineszteráz-K polimorfizmus vizsgálata vascularis dementiában, p.37 in Neuropsychopharmacol Hung VII. Suppl. 1 Tihany, október 6-8, 2005
Kéri S; Kiss I; Kelemen O; Benedek G; Janka Z: Anomalous visual experiences, negative symptoms, perceptual organization and the magnocellular pathway in schizophrenia: a shared construct?, Psychol Med 35: 1445-1455, 2005
Juhász A; Rimanóczy Á; Boda K; Vincze G; Szlávik G; Zana M; Bjelik A; Pákáski M; Bódi N; Palotás A; Janka Z; Kálmán J: CYP46 T/C Polymorphism is not associated with Alzheimer’s Dementia in a Population from Hungary, Neurochem Res 30(5): 943-948, 2005
Kelemen O; Erdélyi R; Pataki I; Benedek G; Janka Z; Kéri S: Theory of mind and motion perception in schizophrenia, Neuropsychology, 19(4): 494-500, 2005
Kéri S; Nagy O; Kelemen O; Myers CE; Gluck MA: Dissociation between medial temporal lobe and basal ganglia memory systems in schizophrenia, Schizoph Res 77: 321-328, 2005
Kéri S; Gulyás B; Benedek G; Janka Z: Feature uncertainty: a novel test to probe prefrontal dysfunction in unaffected siblings of schizophrenia patients, Neurosci Lett 375: 33-36, 2005
Kéri S; Kelemen O; Janka Z; Benedek G: Visual-perceptual dysfunctions are possible endophenotypes of schizophrenia: Evidence from the psychophysical investigation of magnocellular and parvocellular pathways, Neuropsychology 19(5): 649-656, 2005
Juhász A; Rimanóczy Á; Zana M; Bjelik A; Kálmán J; Gálfi M; Janka Z: Cholesterol 24-hydroxylase and apolipoprotein E gene polymorphisms in Alzheimer’s disease in Hungarian population, p.S609 in Eur Neuropsychopharmacol15:Suppl.3 Amsterdam, October 22-26, 2005
Juhász A; Rimanóczy Á; Zana M; Bjelik A; Kálmán J; Janka Z: Genetikai polimorfizmus vizsgálatok Alzheimer dementiában, p. 88 in Cephalalg Hung, Szeged, október 13-15, 2005
Kálmán J; Palotás M; Pákáski M; Hugyecz M; Janka Z; Palotás A: Unchanged rat brain amyloid precursor protein levels after exposure to benzodiazepines in vivo, Eur J Anaesthesiol 23: 772-775, 2006
Szendi I; Kiss M; Racsmány M; Boda K; Cimmer C; Vörös E; Kovács ZA; Szekeres G; Galsi G; Pléh C; Csernay L; Janka Z: Correlations between clinical symptoms, working memory functions and structural brain abnormalities in men with schizophrenia, Psychiatry Res 147: 47-55, 2006
Cimmer C; Szendi I; Csifcsák G; Szekeres G; Kovács ZA; Somogyi I; Benedek G; Janka Z; Kéri S: Abnormal neurological signs, visual contrast sensitivity, and the deficit syndrome of schizophrenia, Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 30: 1225-1230, 2006
Kálmán J; Juhász A; Bogáts G; Babik B; Rimanóczy Á; Janka Z; Penke B; Palotás A: Elevated levels of inflammatory biomarkers in the cerebrospinal fluid after coronary bypass surgery are predictors of cognitive decline, Neurochem Int 48: 177-180, 2006
Fazekas I; Szakács R; Mihály A; Zador Z; Krisztin-Peva B; Juhász A; Janka Z: Alterations of seizure-induced c-fos immunolabelling and gene expression in the rat cerebral cortex following dexamethasone treatment, Acta Histochem 108: 463-73, 2006
Hartai Z; Juhász A; Rimanóczy Á; Janáky T; Donkó T; Dux L; Penke B; Tóth G; Janka Z; Kálmán J: Decreased serum and red blood cell kynurenic acid levels in Alzheimer's disease, Neurochem Int 50: 308-13, 2006
Juhász A; Rimanóczy Á; Kéri S; Cimmer C; Szekeres G; Szendi I; Janka Z: The C270T and Val/Met polymorphisms of brain-derived neurotrophic factor in schizophrenia, p. S213 in Eur Neuropsychopharmacol Suppl 16, Paris, September 16-20, 2006
Szendi I; Szekeres G; Cimmer C; Csifcsák G; Kovács ZA; Juhász A; Rimanóczy Á; Boda K; Janka Z: A dopaminerg neurotranszmisszió és a neurális integritás specifikus genetikai vonatkozásainak vizsgálata a szkizofrénia neurokognitív alcsoportosításában, p.3 in Psychiatr Hung, Budapest 2006. február 1-4, 2006
Juhász A; Rimanóczy Á; Fehér Á; Szekeres G; Kéri S; Szendi I; Cimmer C; Janka Z: Agyi eredetű neurotrofikus faktor (BDNF) val66met polimorfizmus vizsgálata szkizofréniában, p.139 in Psychiatr Hung, Budapest, február 1-4, 2006
Kéri S; Benedek G; Janka Z: Vernier threshold and the parallel visual pathways in bipolar disorder: A follow-up study, Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 31: 86-91, 2007
Vincze G; Álmos P; Boda K; Döme P; Bódi N; Szlávik G; Maglóczki E; Pákáski M; Janka Z; Kálmán J: Risk factors of cognitive decline in residential care in Hungary, Int J Geriatr Psychiatry 22: 1208-1216, 2007
Ambrus L; Juhász A; Boncz I; Temesváry B; Janka Z: Öngyilkos magatartás genetikai háttere: triptofán hidroxiláz, pp. 66-67 in Cephalalg Hung, Szeged, október 13-15, 2005
Ambrus L; Juhász A; Godó G; Rimanóczy Á; Boncz I; Temesváry B; Janka Z: Impulzív és agresszív vonások összefüggése a triptofán hidroxiláz A218C génpolimorfizmusával öngyilkosságot megkísérelt személyeknél, p. 4 in Psychiatr Hung, Budapest, január 27-30, 2005
Juhász A; Rimanóczy Á; Szekeres G; Kéri S; Janka Z: Serotonin A2 receptor gene T102C polymorphism and the response to treatment with second generation antipsychotics in schizophrenia, p. S138 in Eur Neuropsychopharmacol 15: Suppl. 2 Moscow April 14-16, 2005
Bjelik A; Bereczki E; Gonda S; Juhász A; Rimanóczy Á; Zana M; Csont T; Pákáski M; Boda K; Ferdinándy P; Dux L; Janka Z; Sántha M: Human apoB overexpression and a high-cholesterol diet differently modify the brain APP metabolism in the transgenic mouse model of atherosclerosis, Neurochem Int 49: 393-400, 2006
Kiss I; Janka Z; Benedek G; Kéri S: Spatial frequency processing in schizophrenia: trait or state marker?, J Abnorm Psychol 115(3): 636-638, 2006
Must A; Szabó Z; Bódi N; Szász A; Janka Z; Kéri S: Sensitivity to reward and punishment and the prefrontal cortex in major depression, J Affect Disord 90: 209-215, 2006
Zana M; Juhász A; Rimanóczy Á; Bjelik A; Baltás E; Ocsovszki I; Boda K; Penke B; Dobozy A; Kemény L; Janka Z; Kálmán J: Alzheimer's lymphocytes are resistant to ultraviolet B-induced apoptosis, Neurobiol Aging 27: 831-834, 2006
Zana M; Szécsényi A; Cibula Á; Bjelik A; Juhász A; Rimanóczy Á; Szabó K; Vetró Á; Szűcs P; Várkonyi A; Pákáski M; Boda K; Raskó I; Janka Z; Kálmán J: Age-dependent oxidative stress-induced DNA damage in Down's lymphocytes, Biochem Biophys Res Commun 345: 726-733, 2006
Kálmán J; Bjelik A; Hugyecz M; Timár J; Gyarmati Z; Zana M; Fürst Z; Janka Z; Rakonczay Z; Horváth Z; Pákáski M: 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA), but not morphine, alters APP processing in the rat, Int J Neuropsychopharmacol 10: 183-90, 2007
Must, A; Juhász A; Rimanóczy Á; Szabó Z; Kéri S; Janka Z: Major depressive disorder, serotonin transporter, and personality traits: Why patients use suboptimal decision-making strategies?, J Affect Disord 103: 273-276, 2007
Zana M; Janka Z; Kálmán J: Oxidative stress: A bridge between Down's syndrome and Alzheimer's disease, Neurobiol Aging 28: 648-76, 2007
Kovács ZA; Puskás LG; Juhász A; Rimanóczy Á; Hackler L Jr; Kátay L; Gali Z; Vetró Á; Janka Z; Kálmán J: Hypnosis upregulates the expression of immune-related genes in lymphocytes, Psychother Psychosom 77: 257-9, 2008
Kéri S; Juhász A; Rimanóczy Á; Szekeres G; Kelemen O; Cimmer C; Szendi I; Benedek G; Janka Z: Habit learning and the genetics of dopamine D3 receptor: Evidence from patients with schizophrenia and healthy controls, Behav Neurosci 119(3): 687-693, 2005
vissza »