A fogászat tudomány és a technikatörténetének nemzetközi és hazai összahasonlító kutatása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46154
típus K
Vezető kutató Forrai Judit
magyar cím A fogászat tudomány és a technikatörténetének nemzetközi és hazai összahasonlító kutatása
Angol cím National and international comperativ of history science and technology of dentistry
zsűri Történelem
Kutatóhely Népegészségtani Intézet (Semmelweis Egyetem)
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.721
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás fő célja volt, hogy a fogászat mint tevékenység, szolgáltatás, tudomány történetét vizsgálja az ősidőktől napjainkig. A kutatás nem csupán a fogászati szakma területére korlátozódott, hanem korszakonként integrálta azt az orvosi, a művészeti és filozófiai eszmerendszerekbe, hiszen ezek szorosan összefüggenek. Kutatásra és bemutatásra került a foggyógyítás minden korszakban szorosan kapcsolódva a természetről alkotott ismeretekhez, a mindennapi élet kulturális szemléletéhez, amely a művészetekben is kifejeződik, a technika vívmányaihoz, a népi hiedelmekhez, tévhitekhez és a mindennapi praktikumhoz. A fogorvoslás történetéről szép kiállítású könyv tankönyvként is és kutatók számára rendelkezésre áll.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the research was to investigate the history of science, practice and service from the beginning till today. The research doesn’t limited only for the dental practice, it was integrated into the theories system of medicine, artistic, and philosophic periods. We had investigated and researched every period of the dental curing which connected with the knowledge of nature and the view of everyday culture which manifest itself in the arts, in technical news, in misbelieve too. The beautiful book of the history of dentistry is a good textbook for the students and for the researchers.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1313/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dr. Forrai Judit: Higany és szerepe a fogászatban, Dentál Hírek. VIII. évfolyam 2004.02. szám 42-44., 2004
Dr. Forrai Judit: Szent Apollónia,, Dentál Hírek , VIII. évf. 3. 54-56, ., 2004
Dr. Forrai Judit: Az arzén kultúrtörténete és szerepe a foggyógyászatban, Dentál Hírek. VIII. évf. 2004.1 szám, 2004
Forrai Judit: Fejezetek a fogorvoslás és eszközeinek történetéből. A fogászat kultúrtörténetéből. Dentál Press. Budapet. 2005. ISBN 963 86809 3 81, 294 pp., Dentál Press. Budapet. 2005. ISBN 963 86809 3 81, 294 pp., 2005
Dr. Kóbor András, Dr. Forrai Judit: A fogorvosképzés magyarországi fejlődésének története. 50 éves a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara (1955-2005)., Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara, Budapest. 2005. 17-30, 2005
Dr. Forrai Judit: Az arany a fogászatban., Dentál Hírek IX. évf. 2005. 2. szám 77-83., 2005
Dr. Forrai Judit: A fogápolás története I., Dentál Hírek IX. évf. 2005. 3. szám 69-72, 2005
Dr. Forrai Judit: A fogápolás története II., Dentál Hírek IX. évf. 2005. 4. szám 47-50., 2005
Dr. Forrai Judit: A fogászat története. Kiállítás, Budapest, Semmelweis Egyetem, Nagyvárad tér 4., 2005
Dr. Forrai Judit: Forrai J. A fogbetegségek újkori tudománya, In: Pillanatok az orvoslás történetéből. Medicina, nyomtatás alatt, 2007
vissza »