Decs - Ete mezőváros régészeti kutatása II.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46157
típus K
Vezető kutató Vizi Márta
magyar cím Decs - Ete mezőváros régészeti kutatása II.
Angol cím Research of the medieval market town of Ete (Decs)
zsűri Régészet
Kutatóhely Wosinsky Mór Megyei Múzeum
résztvevők Miklós Zsuzsa
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 11.700
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Decs-Ete mezőváros komplex régészeti kutatása II. 2004-2007 Tolna megyében, a történelmi Sárközben található az egykori Ete nevű mezőváros, amelynek vizsgálatára 1996-ban indítottunk komplex kutatási programot. A pályázati ciklusban egyrészt a program különböző fázisában előkerült tárgyi anyagok a tervezett monográfiához való előkészítését, másrészt egyes programrészek további folytatását és lehetőség szerinti befejezését tűztük ki célul. Sor került az un. fazekasház és egyéb objektumok nagy mennyiségű kerámia leletanyagának, valamint a jelentős mennyiségű fémtárgy restauráltatására. Folytattuk a leltározást. (Jelenleg több, mint 6500 kerámia- és fémtárgy van beleltározva.) A leletadatokat digitális adatbázisba töltöttük fel. A leltározás után a tárgyak jelentős részéről fotót és rajzot készíttettünk. A tárgyi anyag kezelése, a feldolgozás megkövetelte a már korábban létrehozott számítógépes adatbázisrendszer folyamatos fejlesztését. Folytattuk a mezőváros területének további légi megfigyelését, fényképezését, amelynek egyik szomorú megfigyelési eredménye a településmaradványok további folyamatos pusztulásának dokumentálása. Az intenzív topográfiai munkák kapcsán megismételtük a mezőváros keleti területének bejárását kedvezőbb talajviszonyok között. Elkészült a 15-16. századi kályhacsempeanyag komplex elemzése, térinformatikai feldolgozással együtt. Részeredményekről konferenciákon számoltunk be, valamint publikációkban közöltük ezeket.
kutatási eredmények (angolul)
Complex archaeological research of country town Decs-Ete II. 2004-2007 The one-time country town Ete can be found in the historical region Sárköz in Tolna County. The complex research of it was started in 1996. The objective of the application was the preparation of the findings found in different phases of the programme for the planned monograph as well as the continuation and the possible finishing of the programme parts. The restoration of the pottery house and significant number of metal objects were finished. We continued the inventory. (At the moment more than 6,500 ceramic and metal objects are in the file.) After accomplishing the inventory photos and graphics were made about a large number of the objects. The handling of the found objects and the processing of the data required the further development of the IT database. We continued the aerial observation and taking photos of the area of the country town, as a result of which further decay of the remains of the settlement was ascertained. Related to the intensive topographic work we made tours of inspection again at the east side of the country town when soil conditions were favourable. The complex analysis of the 15th-16th century stove tiles was accomplished together with the spatial informatics processing. Partial results were presented at conferences and they were also published.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1315/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Miklós Zsuzsa - Vizi Márta: A Duna összekötő szerepe a középkorban, közlésre elfogadva VAHU, 2005
Vizi Márta: 16-17. századi kályhacsempék Etéről, közlésre leadva, 2008
Miklós Zsuzsa - Vizi Márta: Beitrage zur Handwerk zur mittelalterlichen Marktfleckens Ete, pp. 119-134. in: Ruralia VI., 2007
Miklós Zsuzsa - Vizi Márta: Válogatás egy későközépkori fazekasműhely leletanyagából. (Chososing from the Finds of a Late-Middle-Age Pottery), pp 91-99 in: Az agyagművesség évezredei a Kárpát-medencében. Budapest-Veszprém (Az anyagi kultóra a Kárpát-medencében 1. archeometria-iparrégészet-kézművesipar történet, 2006
Miklós Zsuzsa: Spaetmittelalterliche Eisendepot aus dem mittelalterlichen Marktfelcken Ete., pp 279-300 in: Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hung. 56., 2005
Vizi Márta: Betekintés Tolna megye településeinek 11-17. századi történetébe, pp 33-62 in: Vizi M; Örökségünk. Tolna megye évszázadai. Wosinsky Mór Megyei Múzeum Szekszárd, 2006
Vizi Márta: Örökségünk föld alatt-föld felett. Régészeti és műemléki kutatások Tolna megyében., pp 104-108 in: Magyar Építőipar, 2005
vissza »