Molecular characterization of the Drosophila 26S proteasome  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46177
Type K
Principal investigator Udvardy, Andor
Title in Hungarian A Drosophila 26S proteasoma molekuláris jellemzése
Title in English Molecular characterization of the Drosophila 26S proteasome
Panel Molecular and Structural Biology and Biochemistry
Department or equivalent Institute of Biochemistry (HUN-REN Biological Research Centre Szeged)
Participants Kiss, Petra Veronika
Sümegi, Máté Gergely
Szabó, Áron
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 18.705
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Módszert dolgoztunk ki Drosophila melanogaster multiubiquitinált fehérjéinak tisztítására és tömegspektrometriás azonosítására. A Drosophila 26S proteaszóma multiubiquitin receptor alegységének háromszorosan tag-gelt változatát állítottuk elő, ez a módosított fehérje megtartotta multiubiquitinált fehérje kötő képességét. Ezt a fehérjét használva affinitás kromatográfiás rendszerben sikerült szelektíven megkötni a multiubiquitinált fehérjéket és megszabadulni a bakteriális és Drosophila eredetű szennyező fehérjéktől. A módszer lehetőséget teremt a Drosophila multiubiquitinált proteómjának feltérképezésére, e proteom fejlődés- és szövetspecifikus változásainak jellemzésére. A Drosophila 26S proteaszóma multiubiquitin receptor alegységének extraproteaszómális szerepét vizsgálva megállapítottuk, hogy a receptor alegység C-terminális felének ektópikus expressziója transzgénikus állatokban lárvális letalitást okoz, és a receptor fehérje ubiquitinálódik. Ez az ubiquitináció azonban nem degradációs szignál, mert a transzgén terméke egy hosszú élettartamú, stabil fehérje. Az ubiquitinációnak feltehetően szerepe van a receptor fehérje extraproteaszómális funkciójában, és ennek a funkciónak megzavarása letális. Molekulárisan jellemeztük a 26S proteaszóma egyik ATPase alegységének szerkezetét és szerepét az alegységre mutáns Drosophila törzsben.
Results in English
We have established a method for the purification and mass spectrometric identification of multiubiquitinated proteins in Drosophila melanogaster. Triple-tagged version of the ubiquitin receptor subunit of the 26S proteasome has been constructed, this modified version of the subunit retained its multiubiquitin-binding property. This modified subunit was used as an affinity matrix for the purification of multiubiquitinated proteins. Consecutive affinity purifications on tag-specific columns allowed the elimination of contaminating bacterial and Drosophila proteins. This method opens the way for the establishment of Drosophila multiubiquitinated proteome, and the analysis of the developmental and tissue specific variations of this proteome. Analyzing the extraproteasomal function of the ubiquitin receptor subunit of the Drosophila 26S proteasome we have shown that the ectopic expression of the C-terminal half of the subunit in transgenic Drosophila results in larval lethality, and the transgenic protein becomes ubiquitinated. This ubiquitination, however, is not a degradation signal, because the transgenic protein is a stable, long-lived protein. The ubiquitination of this subunit is probably connected with its extraproteasomal function, and the disturbance of this function is lethal. Using a mutant Drosophila stock we presented a detailed molecular characterization of an ATPase subunit of the 26S proteasome.
Full text http://real.mtak.hu/1321/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Adam G, Gausz J, Noselli S, Kurucz E, Ando I, Udvardy A.:: Tissue- and developmental stage-specific changes in the subcellular localization of the 26S proteasome in the ovary of Drosophila melanogaster., Gene Expr Patterns. 4, 329-333. 2004, 2004
Szakal B, Cserpan I, Csonka E, Monostori E, Udvardy A, Hadlaczky G: Cloning, characterization and localization of Chinese hamster HP1 isoforms., Chromosome Res. 12, 483-93. 2004, 2004
Kiss P, Szabo A, Hunyadi-Gulyas E, Medzihradszky KF, Lipinszki Z, Pal M, Udvardy A: Zn2+-induced reversible dissociation of subunit Rpn10/p54 of the Drosophila 26 S proteasome., Biochem J. 391, 301-10. 2005, 2005
Komonyi O, Papai G, Enunlu I, Muratoglu S, Pankotai T, Kopitova D, Maroy P, Udvardy A, Boros I: DTL, the Drosophila homolog of PIMT/Tgs1 nuclear receptor coactivator interacting protein/RNA methyltransferase, has an essential role in development., J. Biol. Chem. 280, 12397-404. 2005, 2005
Papai G, Komonyi O, Toth Z, Pankotai T, Muratoglu S, Udvardy A, Boros I: : Intimate relationship between the genes of two transcriptional coactivators, ADA2a and PIMT, of Drosophila., Gene 348, 13-23. 2005, 2005
Szabó G, Pál M, Deák P, Kiss P, Újfaludi Z, Pankotai T, Lipinszki Z, Udvardy A: Molecular characterization of the Rpt1/p48B ATPase subunit of the Drosophila melanogaster 26S proteasome, Molecular Genetics and Genimics közlés alatt, 2006
Kurucz E, Markus R, Zsamboki J, Folkl-Medzihradszky K, Darula Z, Vilmos P, Udvardy A, Krausz I, Lukacsovich T, Gateff E, Zettervall CJ, Hultmark D, Ando I.:: Nimrod, a putative phagocytosis receptor with EGF repeats in Drosophila plasmatocytes., Curr Biol. 17, 649-54. 2007, 2007
Pal M, Nagy O, Menesi D, Udvardy A, Deak P: Structurally related TPR subunits contribute differently to the function of the anaphase-promoting complex in Drosophila melanogaster., J Cell Sci. 120, 3238-48. 2007, 2007
Rus P, Kurucz É, Márkus R, Sinenko S.A., Laurinyecz B, Pataki Cs, Gausz J, Hegedüs Z, Udvardy A, Hultmark D, Andó I: Expression pattern of filamin-240 in Drosophila blood cells., Gene Expression Patterns 6, 928-934. 2006, 2006
Back »