Study of the Middle Miovene of the Várpalota Neogene basin  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46178
Type K
Principal investigator Kókay, József
Title in Hungarian A várpalotai neogén medence középső-miocén képződményeinek vizsgálata
Title in English Study of the Middle Miovene of the Várpalota Neogene basin
Panel Earth sciences 1
Department or equivalent Magyar Állami Földtani Intézet
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 0.452
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatási témában a terület középső miocén korú földtani képződményeinek vizsgála- tával foglalkoztam rétegtani egységenként földtani, rétegtani és őslénytani szempontból, fel- színi, mélyfúrási és bányászati adatok alapján. A feldolgozás a korábbi alsó-miocén témám (T 026440) folytatása, amelyben már jeleztem, hogy a kárpáti emelet üledéksorára a medence ÉNy-i részén (Bántapuszta) a legidősebb bádeni (M4a) meszes-durvatörmelékes összlet disz- kordánsan települ gazdag ősmaradvány együttessel. A kutatófúrásokban sikerült az M4a szin- tet az egész medencében azonosítani. Bántapusztáról leírtam a „Lajtai Mészkő Formáció Ös- küi Tagozatát”, míg a D-i medencéből a „Berhidai Tagozatot.” A fiatalabb alső-bádeni (M4b) erős diszkordanciával következik az alatta lévőre. A középső- és felső-bádeni képződmények vizsgálatát is elvégeztem. A szarmata rétegsor kifejlődési viszonyait és gazdag faunáját is feldolgoztam.
Results in English
Brief Summary: The autor studied the Middle Miocene geological formations of the area, concerning each stratigrahic unit in geological, stratigraphical and paleontological point of view, ont he basi of data derived from surficial investigations, from bopeholes and mining activity. This study is a continuation of the author’s previous, Lower Miocene topic ( T 026440 ), in which the he sug- gested that int he northwestern part of the basin (Bántapuszta) the Karpatian succession un- conformably overlain by the oldest by the oldest Badenian (M4a) calcareous-coarse-clastic sequence with a rich fossil assemblage. In boreholes the M4a horizon could have been identi- fied in the entire basin. From Bántapuszta the author has described the „Öskü Member” of the Ljta Limestone Formation” , whereas from the southern basin the „Berhida Member” of this formation. The younger Lower Badenian (M4b) covers the underlying sediments with a significant unconformity. Author has elaborated the Middle and Upper Badenian sediments, as well as the facies conditions of the Sarmatian succession and its rich fauna.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=46178
Decision
No
Back »