A makro- és meiobentosz strukturális és funkcionális szerepe a dunai detrituszláncban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46180
típus K
Vezető kutató Oertel Nándor
magyar cím A makro- és meiobentosz strukturális és funkcionális szerepe a dunai detrituszláncban
Angol cím The structural and functional role of the macro and meiobenthos in the detritus food web of the Danube
zsűri Ökológia és evolúció 1
Kutatóhely Magyar Dunakutató Állomás (MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet)
résztvevők Andrikovics Sándor
Erős Tibor
Nosek János
Ponyi Jeno
Tóth Bence
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.373
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Első ízben mértük fel a magyarországi Duna-szakasz bentikus társulásai számára felvehető szervesanyag készletet és annak különböző térléptékű, ill. évszakos változását. A mederüledék szervesanyagtartalma mélységben és az éves ciklus során csökken. A nagy folyók síkvidéki, ill. tárózók alatti középszakaszára jellemző finom frakciók (250-0,45 µm) dominálnak. Ezt a rendelkezésre álló táplálékforrást elsősorban a bentikus társulások zömét alkotó filtráló kagylók és a detrituszevő csigák, felemáslábú rákok, árvaszúnyogok fogyasztják. A késő őszre lecsökkent szervesanyag ellenére nagyságrendileg megnövekedett makrogerinctelen összegyedszám túlkínálatra utal. A folyam középszakaszán a feltöltődő és eróziós partszakaszok szervesanyagának és társulásainak mennyiségét, összetételét elsősorban a lokális környezet hidrodinamikai és velük szoros összefüggésben az aljzat tulajdonságai alakítják, a folt mozaikok diszkontinus hierarchiája érvényesül. A mintavételi helyek a mederanyag texturális tulajdonságai alapján elsősorban térbeli elkülönülést mutatnak, ugyanakkor a szervesanyagtartalom, fajösszetétel, ill. funkcionális táplálkozási csoportok esetében a partszakasz depozíciós vs eróziós jellege szabja meg a hasonlóságot. Az inváziós fajok előretörésével a táplálékhálózatok szerkezete jelentős mértékben átalakul, ami a Dunában a gébfajok és a szintén ponto-kaszpikus bolharákok kapcsolatában már jelentkezik.
kutatási eredmények (angolul)
Organic matter pool of the Hungarian Danube section available for the benthic communities and its changes in different temporal scales and seasons were quantified at first. The percentile benthic organic matter content decreases in depth and within the year. Fine organic matter (250-0,45 µm), typical for the low reaches of large rivers or downstream sections of reservoirs, dominates. This availably food resource is mainly utilized by the dominant groups of communities (active filter-feeder mussels and detritus feeder gastropods, amphipods, chironomids). Although the amount of the total benthic organic matter decreases, the individual number of the macroinvertebrates enormously increases for late fall, probably due to the excess food. The local hydrodynamic and substrate features primarily regulate the quantity and composition of the benthic organic matter and communities of the depositive and erosive riparian zones at the middle section of a large river, according to the discontinuous hierarchy of hydrogeomorphic patches. Sampling sites spatially separate according to the substrate textural features, while the distribution of organic matter, species and functional feeding groups are governed by the depositive vs erosive character of the riparian zones. In consequence of the successive invasion the food web of the River Danube should significantly rearrange, which process appears in the present relationship of Ponto-Caspian amphipods and gobiid fishes.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=46180
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bódis E; Oertel N: Faunisztikai és ökológiai vizsgálatok a magyarországi Duna-szakasz kagylóin, Állattani Közlemények 90(2): 45-61, 2005
Bódis E; Oertel N: A magyarországi Duna-szakasz kagylóinak faunisztikai értékelése, II. MAVIGE. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Pécs, 2005. április 14-15. Program és előadáskivonatok pp. 12-13 (poszter előadás), 2005
Erős T: Life history diversification in the Middle Danubian fish fauna – a conservation perspective, Arch. Hydrobiol. Suppl. 158(1-2) Large Rivers 16(1-2): 289-304, 2005
Erős T; Sevcsik A; Tóth B: Abundance and night-time habitat use patterns of Ponto-Caspian gobiid species (Pisces, Gobiidae) in the littoral zone of the River Danube, Hungary, J. Appl. Ichthyol. 21: 350-357, 2005
Erős T; Tóth B; Sevcsik A; Schmera D: Halegyüttesek sokféleségi mintázata a Duna littorális zónájában, XLVII Hidrobiológus Napok, Tihany, 2005. október 5-7. Program és előadáskivonatok. p. 13. (előadás), 2005
Tóth B; Nosek J; Oertel N: A Dunai üledék szervesanyag-tartalmának vizsgálata, XLVII Hidrobiológus Napok, Tihany, 2005. október 5-7. Program és előadáskivonatok. p. 38. (előadás), 2005
Tóth B; Nosek J; Oertel N: A Dunai üledék szervesanyag-tartalmának vizsgálata, Hidrológiai Közlöny 85: 152-154, 2005
Bódis E; Nosek J; Oertel, N: Mussel fauna (Corbiculidae, Dreissenidae, Sphaeriidae) in the water system of the Hungarian Danube., pp. 219-223 in Proc. 36th International Conference of IAD. Austrian Committee Danube Research /IAD, Vienna. ISBN 13:978-3-9500723-2-7., 2006
Nosek J; Oertel N: A magyar Duna szakaszjellege a makroszkopikus gerinctelen társulások alapján, Acta. Biol. Debr. Oecol. Hung. 14: 175-184, 2006
Nosek J; Oertel N: Section types in the Hungarian reach of the River Danube according to the macroinvertebrate communities, pp. 265-269 in Proc. 36th International Conference of IAD. Austrian Committee Danube Research /IAD, Vienna. ISBN 13:978-3-9500723-2-7, 2006
Oertel N; Nosek J: Makroszkopikus gerinctelen közösségeken alapuló biotikus indexek összehasonlítása, Acta. Biol. Debr. Oecol. Hung., 14: 185-194, 2006
Oertel N; Nosek J: Comparative analysis of biotic indices based on macroinvertebrate communities, pp. 270-274 in Proc. 36th International Conference of IAD. Austrian Committee Danube Research /IAD, Vienna. ISBN 13:978-3-9500723-2-7, 2006
Oertel N; Nosek J: Investigation of macroinvertebrates in the River Danube, pp. 23-26 in: Török K; Kovácsné Láng E. Recent research results supporting sustainability. Institute of Ecology and Botany of the Hungarian Academy of Sciences, Vácrátót, 2006
Oertel N; Nosek J: Macroinvertebrate studies at the Hungarian reach of the River Danube, pp. 275-279 in Proc. 36th International Conference of IAD. Austrian Committee Danube Research /IAD, Vienna. ISBN 13:978-3-9500723-2-7, 2006
Tóth B; Nosek J; Oertel N: A mederanyag szemcseméret szerinti frakcióinak és szervesanyag-tartalmának mélységbeli változása a Duna középső szakaszán, Hidrológiai Közlöny 86: 123-125, 2006
Tóth B; Nosek J; Oertel N: Spatial and temporal changes in the benthic organic matter at the deposition and erosion zones of the Hungarian Danube, pp. 404-409 in Proc. 36th International Conference of IAD. Austrian Committee Danube Research /IAD, Vienna. ISBN 13:978-3-9500723-2-7, 2006
Ponyi J; Oertel N: Meiobentosz kutatások a Dunán, MTA BLKI Intézeti Tudományos Napok, Tihany 2006. február 16-17. (előadás), 2006
Bódis E: The biomass dynamics of Corbicula fluminea invasive mussel, Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 16: 9-20, 2007
Bódis E: The biomass dynamics of Corbicula fluminea invasive mussel, Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 16: 9-20, 2007
Bódis E; Hornung E: Az invazív kagylófajok életmenet jellemzői, 3. Szünzoológiai Szimpózium, Budapest, 2007. március 5-6. Program: Előadások és poszterek összefoglalói p. 13. (előadás), 2007
Bódis E; Hornung E; Nosek J; Oertel N: Spatio-temporal and biomass dynamics of Corbicula fluminea, an invasive mussel in the Hungarian Danube section, 16th World Congress of Malacology, Antwerp, 15-20 July 2007. p. 23. (poster presentation), 2007
Bódis E; Nosek J; Oertel N: A magyarországi Duna-szakasz kagyló faunájának vizsgálata az elmúlt évtizedben, XLIX. Hidrobiológus Napok, Tihany, 2007. október 3-5. Program és előadáskivonatok. p. 13. (előadás), 2007
Borza P: Contribution to the macroinvertebrate fauna of the Hungarian Danube. III. Mysid shrimps (Crustacea: Mysidacea), Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 31: 125-129, 2007
Borza P: New data to the distribution of the recently appeared representatives of the order Mysida (Crustacea) in the Hungarian fauna: Katamysis warpachowskyi G. O. Sars 1893 and Hemimysis anomala G. O. Sars 1907, Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 16: 39–45, 2007
Borza P; Erős T; Oertel N: Inváziós halfajok táplálék-forrásfelosztása a Duna litorális zónájában: a feketeszájú géb (Neogobius melanostomus) és a Kessler-géb (Neogobius kessleri) összehasonlítása, XLIX. Hidrobiológus Napok, Tihany, 2007. október 3-5. Program és előadáskivonatok. p. 15. (előadás), 2007
Nosek JN: Contribution to the macroinvertebrate fauna of the Hungarian Danube. I. Introduction, sampling sites and methods, Folia Historico Naturalia Musei Matraensis, 31: 15-41, 2007
Oertel N; Nosek J; Ponyi J: Meiofauna-kutatások a Duna hiporheális zónájában, Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 16: 175–186, 2007
Bódis E; Nosek J; Oertel N: Spatio-temporal pattern of mussels (Corbiculidae, Dreissenidae, Sphaeriidae) in the water-system of the Hungarian Danube, Arch. Hydrobiol. Suppl. 166(1-2) Large Rivers 18(1-2): 293-308, 2008
Bódis E; Nosek J; Oertel N; Tóth B: A kagylófauna longitudinális eloszlása a Duna vízrendszerében, Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 18: 9–20, 2008
Bódis E; Nosek J; Oertel N; Tóth B: Longitudinal dispersion of mussel fauna in a second order stream - Danube continuum in North Hungary, pp. 97-102 in Proc. 37th International Conference of IAD. 29. oct.-01. nov. 2008. Chisinau, Moldova. ISBN 978-86-911997-0-8. (poster presentation), 2008
Bódis E; Nosek J; Oertel N; Tóth B: Biomass and population dynamics in genus Corbicula in the Hungarian Danube section, NEOBIOTA: Towards a Synthesis. 5th European Conference on Biological Invasion, Prague (Czech Republic), 23-26. September 2008. Book of Abstracts p. 132. (poszterelőadás), 2008
Bódis E; Nosek J; Oertel N; Tóth B: Longitudinal distribution of malacofauna in the water of River Danube, Molluscan Forum – The Malacological Society of London, Natural History Museum, 20 November 2008, London. Abstract: pp. 10-11. (oral presentation), 2008
Borza P: Recent establishment of the invasive Ponto-Caspian mysid (Hemimysis anomala G.O. Sars, 1907) in the Hungarian part of the Danube River, Aquatic Invasions 3: 99-101, 2008
Borza P: A Kessler-géb (Neogobius kessleri) és a feketeszájú géb (Neogobius melanostomus) táplálék-forrásfelosztása a Duna litorális régiójában, ELTE TTK Biológiai Intézet, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, p. 56. (diplomadolgozat), 2008
Erős T; Tóth B; Sevcsik A; Schmera D: Comparison of Fish Assemblage Diversity in Natural and Artificial Rip-Rap Habitats in the Littoral Zone of a Large River (River Danube, Hungary), Internat. Rev. Hydrobiol. 93: 88-105, 2008
Nosek J; Oertel, N: Similarity patterns of macroinvertebrate communities in the Hungarian Danube and adjecent wetlands (Szigetköz and Gemenc), Arch. Hydrobiol. Suppl. 166(1-2) Large Rivers 18(1-2): 243-256, 2008
Tóth B; Nosek J; Oertel N: Composition and dynamics of benthic organic matter in the middle Danube Section, Arch. Hydrobiol. Suppl. 166(1-2) Large Rivers 18(1-2): 257-270, 2008
Tóth B; Oertel N: A mederanyag összetételének és szervesanyag-tartalmának heterogenitása egy depozíciós partszakaszon, a Duna középső szakaszán, Hidrológiai Közlöny 88: 207-210, 2008
Tóth B; Bódis E; Nosek J; Oertel N: Dynamics of the suspended organic matter in the middle Danube section at Göd (1669 river km), pp. 174-178 in Proc. 37th International Conference of IAD. 29. oct.-01. nov. 2008. Chisinau, Moldova. ISBN 978-86-911997-0-8.., (poster presentation), 2008
Borza P; Erős T; Oertel N: Food resource partitioning between two invasive gobiid (Pisces, Gobiidae) in the littoral zone of the River Danube, Hungary, Internat. Rev. Hydrobiol. (közlésre leadva), 2009
Nosek J; Oertel N; Bódis E; Tóth B: A bentikus szervesanyag és a makrogerinctelen társulások tér- és időbeli változása a Duna Kismaros (1688 fkm) és Göd (1698 fkm) közötti szakaszán, Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. (közlésre leadva), 2009
vissza »