Komplex etnikai kutatások a Fekete-Körös völgyében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46185
típus K
Vezető kutató Keményfi Róbert
magyar cím Komplex etnikai kutatások a Fekete-Körös völgyében
Angol cím Complex Ethnical Researches in "Fekete-Körös" Valley
zsűri Kultúra
Kutatóhely BTK Néprajzi Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Bartha Elek
Sztankó Péter
Telenkó Bazil Mihály
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 10.140
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke legerősebb hagyományainak megfelelően tereporientált volt. A DENIA-t (Debreceni Néprajzi Tanszék Adattárát) több száz tétellel (pl. kéziratok, térképek, községi adatsorok, fotótár) gyarapítottuk. A programban résztvevő szakképzett kutatók mellett természetesen egyetemi hallgatók is saját szakdolgozati témájuk kidolgozásával járultak hozzá a kutatási program megvalósításához. Kutatási tevékenységünk több részterület együttes néprajzi vizsgálatán keresztül igyekezett feltérképezni a Fekete-Körös-völgy komplex szociokulturális rendszerét. Emellett előkutatásokat végeztünk számos témakörben, mint például transznacionalizmus, az etnikai együttélés különböző formái, a revival-mozgalmak, ’határmentiség’. A kutatási ciklus eredményei: a, elméleti kötetek: 3; b, tereperedményekből született tanulmánykötetek: 4; c, a néprajztudomány „klasszikusainak” (Györffy István, Fodor Ferenc) írásait tartalmazó szerkesztett kötet: 1; d, Fodor Ferenc, Az el nem sodort falu c. munkájának facsimile kiadása. Szakdolgozatok: 8. Tanulmányok: 43. Konferencia részvételek: 43. Konferenciaszervezések: 4. A tanszéken megjelenő tudományos folyóiratok témakörünket is érintő számainak háttértámogatása és egyéb tudományos alkotások: 4 (Néprajzi Látóhatár). A Fekete-Körös-völgyében folyt kutatásaink záró-konferenciájára és a tematikus kötetek bemutatására 2008 májusában kerül sor, akadémikusok és a tudományos programban részt vett kutatók közreműködésével.
kutatási eredmények (angolul)
Our research has focused on field-work according to the strongest traditions of the Ethnography Department, University of Debrecen. As a result, the Database of the our Department in Debrecen has been augmented by several hundreds of files. Besides the researchers, there were university students also contributing to the realization of the research program by completing their own scholarly work in the form of individual theses. Our research activities were supposed to reveal the complex socio-cultural system of the valley of the river Fekete-Körös by a combined investigation of several sections of ethnography. Results of the research period include: Theoretical volumes:3 Volumes of field-work oriented studies:4 An edited volume containing works of ‘classic researchers’ in the field of ethnography (I.Györffy, F.Fodor):1 Final theses:8 Scholarly studies/papers:43 Number of participations in conferences:43 Number of hosting conferences:4 Sponsoring/Supporting volumes of the periodicals, published at the Ethnography Department, concerning our field of interests and other scholarly works:4 (Ethnographical Horizon). The final conference demonstrating the results of our investigation in the valley of the Fekete-Körös, as well as the introduction of our thematic volumes, will be held in May 2008, with contributions by cooperating academicians and researchers who have participated in the program.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1324/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Keményfi Róbert: A zsidóság meghatározásának és mérési lehetőségének megközelítései., In: Néprajzi Látóhatár. XIV. évf. 3-4. 295–311., 2005
Keményfi Róbert: Lokális etnikai térmodellek szerkesztési lehetőségeiről., Ethnica VI. évf. 1. szám. 1-5., 2004
Keményfi Róbert: Konfessioneller Raum - Nationalstaatlicher Raum., Paládi-Kovács, A. (ed.): Times, Places, Passages. 164-172., 2004
Keményfi Róbert: La structure ethniqe de la ville de Cluj, Artes Populares 19. 7-22., 2004
Keményfi Róbert: Ethnicitat und Raum, Solomon, F.- Rubel, A. - Zud, A. (Hgg): Südosteuropa im 20. Jh. 37-45., 2004
Keménfi Róbert: Földrajzi szemlélet a néprajztudományban, Barton G. - Dormány G (szerk.): Táj, tér, tervezés. 786-826. CD, 2004
Keményfi Róbert: ''Ipari formatervezés'' a gödöllői művésztelep tevékenységében, Pócs, É. (szerk.): Múlt és jelen. Bp. L Harmattan Kiadó 19-44., 2004
Keményfi Róbert: Karten machen – Macht der Farben. Zur frage der Visualisierung des ungarischennationalen Raumes., In:Tzsaschel, Sabine–Wild, Holger–Lent, Sebastian (Hrsg.): Visualisierung des Raumes. Karten machen – die Macht der Karten.55–65.Leipzig: Leibniz Institut für Länderkunde, 2007
Bartha Elek: Emmauszjárás a régi és a mai Magyarországon, Ethnica IX. évf. 4.sz. 122-123., 2007
Bartha Elek: Egy agrárszentelmény az Alföld északkeleti peremvidékén., Novák L (szerk.): Az Alföld gazdélkodása. Nagykőrös 473-480., 2004
Telenkó Bazil: La structure spatial de cimetere de Házsongárd, Artes Populares 19. 57-74. Bp., 2004
Telenkó Bazil: A házsongárdi temető térszerkezete, Néprajzi Látóhatár 13. évf. 1-2. szám 29-46., 2004
Keményfi Róbert: Szembenálló kultúrák - térbeli határok - hamis mítoszok, In: Korunk VIII. 42-48., 2005
Keményfi Róbert: A szent táj fogalmának történeti földrajzi gyökerei, In: Rálátás VI. 3. 9-14., 2005
Keményfi Róbert: A mérés lehetősége az etnikai a vallási és a nemzeti kisebbség fogalmában, Faragó Tamás (szerk.): Bölcsőtől a koporsóig. 288-295., 2005
Keményfi Róbert: A többrétegű „szórvány” kifejezés a kisebbségkutatásban., In: Ilyés Zoltán – Papp Richárd (szerk.): Tanulmányok a szórványról., 2005
Keményfi Róbert: Táji adottság – temetkezési forma – építészeti örökség 2., T. Bereczki Ibolya – Sári Zsolt (szerk.): A népi építészet, a lakáskultúra és az életmód változásai a 19-20. században. 233–244. Szentendre, 2005
Keményfi Róbert: A társadalom csoportszerveződése, In: Szabó Sarolta (szerk.): Hagyomány és változás a népi, 2005
Keményfi Róbert: Über die „heilige”Aspekte der Verteilung der europäischen Minderheiten., In: Bárth Dániel (szerk.): Ünneplő. Folcrositica 9. 361–373. Budapest:, 2005
Bartha Elek: Adatok a kárpátaljai görög katolikus temetők néprajzához, In: Bárth Dániel (szerk.): Ünneplő. Folcrositica 9. 225–230. Budapest:, 2005
Bartha Elek: Hitélet a görög katolikus lakóházban. In: Ünnepi kötet Dám László 60., In: Ünnepi kötet Dám László 60., 2005
Bartha Elek: Életmód, folklór és építészeti örökség., In: A népi építészet, a lakáskultúra és az életmód, 2005
Bartha Elek: Néprajzi Látóhatár 2004 – kisebbségi kultúrák kutatása, Ethnica, VII. 2005. 35-, 2005
Bartha Elek: Kisebbségi együttélési modellek határainkon túl, Néprajzi Látóhatár XIV.évf. 169-171, 2005
Telenkó Bazil: A Györffy István Néprajzi Egyesület konferenciája - 2004., Néprajzi Látóhatár XIV.évf. 163-168, 2005
Keményfi Róbert: „…A magyar nyelvhatárok, nyelvszigetek és szórványok védelme ügyében…”, In: Kovács Nóra – Osvát Anna – Szarka László (szerk.):, 2004
Telenkó Bazil: . Táji adottság – temetkezési forma – építészeti örökség1. Adatok az erdőbényei „pincés” temetkezés néprajzi, In.: A népi építészet, a lakáskultúra és az életmód változásai a 19-20. században. Tanulmányok a Dél-Dunántúlról és Észak-Magyaro, 2005
Telenkó Bazil: A Görög Katolikus Hittudományi Főiskola „liturgikus gyakorlótere”, In.: Ethnica VII. évf. 3. szám (106-110.), 2005
Keményfi Róbert: Georg Schreiber szakrális táj elképzelése., In: Bató Edit-Ujváry Zoltán (szerk.): Jászok és kunok. 260-270. Jászberény, 2005
Keményfi Róbert: Egyedi vagy sorozat?, In: őRINÉ nAGY cECÍLIA (szerk.): A népművészet a 19- 20. század fordulőjának... 79-95. Gödöllő, 2005
Keményfi Róbert: A szakrális táj jelentése, keletkezése, „barna háttere"., In: A. Gergely András – Papp Richárd (szerk.): A szakralitás arcai. 179–199. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 2007
Keményfi Róbert: A tárkányi birsalmaleves., In: Ujváry Zoltán (szerk.): Az Alföld vonzásában. 559–560. Nagykőrös–Debrecen: Pest megyei Múzeumok Igazgatósága, 2007
Keményfi Róbert: Alkotói vázlat „Dobó István megvédi Eger várát a török ellen” című festményhez., In: AGRIA XLIII. 657–669. Eger: Heves Megyei Múzeumi Szervezet, 2007
Bartha Elek: Csuhék, hímesek és gyöngyök, Ethnica IX. évf. 4.sz. 123-124., 2007
Bartha Elek: Світ звичаїв греко-католицьких свят, Uzshorod. 160p., 2007
Bartha Elek: Útmenti és szabadtéri keresztek Filkeházán, in: (szerk.:Veres Gábor) AGRIA XLIII. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve. Eger, 2007. 249-256., 2007
Kovács László Erik: A Lourdes-i Mária szobor Filkeházán, in: (szerk.:Veres Gábor) AGRIA XLIII. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve. Eger, 2007. 257-262., 2007
Telenkó Bazil Mihály: Adatok a filkeháziak felekezti azonosságtudatához, in: (szerk.:Veres Gábor) AGRIA XLIII. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve. Eger, 2007. 263-268., 2007
Kovács László Erik: A köröstárkányi temetőút változástörténete, In: Ujváry Zoltán (szerk.): Az Alföld vonzásában. 463-470., 2007
Bartha Elek: Temetők, sírjelek, fejfák, In: Ujváry Zoltán (szerk.): Az Alföld vonzásában. 549-552., 2007
Keményfi Róbert: Földrajzi szemlélet a néprajztudományban, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 351 p., 2004
Keményfi Róbert: A magyar nemzeti tér megszerkesztése., Debrecen CD kötet, 2006
Bartha ELek: Népi vallási hagyományok, Debrecen CD kötet, 2006
vissza »