A methicillin rezisztens és érzékeny Staphylococcus aureus törzsek virulenciájának genetikai, valamint az általuk okozott fertőzések molekuláris pathomechanizmusának in vitro és in vivo vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46186
típus K
Vezető kutató Rozgonyi Ferenc
magyar cím A methicillin rezisztens és érzékeny Staphylococcus aureus törzsek virulenciájának genetikai, valamint az általuk okozott fertőzések molekuláris pathomechanizmusának in vitro és in vivo vizsgálata
Angol cím Genetics of the virulence of methicillin resistant versus sensitive Staphylococcus aureus strains, as well as in vitro and in vivo studies on the molecular pathomechanisms of associated infections
zsűri Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
Kutatóhely Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Anderlik Piroska
Cser Viktória
Ghidán Ágoston
Kristóf Katalin
Maródi Csaba
Ostorházi Eszter
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 10.733
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Vizsgáltuk az MRSA törzsek gyakoriságát a Semmelweis, a Skopjei és a Debreceni Egyetem klinikáin 2001-2005 között kezelt betegekből kitenyészett S. aureus törzsek között. A magyar törzsek 7.8%-a, ill. 7.2%-a, míg a macadón törzsek 31.4%-a volt MRSA. Az MRSA törzsek multirezisztensek. A rezisztencia szint >256 mg/L. PFGE vizsgálattal az MRSA törzsek között dominált az A genotípus. PCR-rel az MRSA törzsek több mint fele, míg az MSSA törzseknek csak az 1/3-a tartalmazott négy adhéziós gént különböző kombinációban. 2 és 3 génkombinációt az MSSA törzsek tartalmaztak nagyobb arányban. A cytotoxin gének közül a a gamma és gamma variáns haemolysin gént szignifikánsan nagyobb arányban tartalmazták az MRSA törzsek mint az MSSA-k. Szignifikánsan gyakoribb volt az 4 és 5 cytitoxin gén kombináció az MRSA mint az MSSA törzsekben. Szignifikánsan gyakoribbak voltak enterotoxin-A, -D és az enterotoxin-like toxin gének az MRSA-kban mint az MSSA-kban, kivéve a H, L és U gént, melyre az ellenkező igaz. Orvostanhallgatókból kitenyészett 137 MSSA törzsben kisebb arányban találtunk enterotoxin géneket. Az accesory gene regulator I. típust azonos arányban találtuk az MRSA és MSSA törzsekben, mig a II. típus az MRSA-ban, a III. és IV. típus az MSSA-ban volt gyakoribb. Számos új vancomycin, teicoplanin, eremomycin és ristocetin származékot vizsgáltunk MRSA és vancomycin-rezisztens entercoccusok ellen, s közülük néhány hatásásnak bizonyult feltételezhetően terápiás koncentracióban.
kutatási eredmények (angolul)
The incidence of MRSA strains isolated from inpatients treated at the clinics of the Semmelweis and Skopje and Debrecen Universities, respectively, between 2001-2005 was studied. 7.8% and 7.2% of the Hungarian and 31.4% of the Macedonian strains were MRSA. They proved to be multiple resistant to antibiotics. The quantitative level of resistance was >256 mg/L. PFGE showed a dominance of genotype A. PCR revealed more than half of the MRSA strains, while only 1/3 of the MSSA ones to possess four adhesin genes in various combinations. MSSA strains contained 2-or 3-gene combinations in higher rates. Of cytotoxin genes, haemolysin gamma and gamma variant genes were significantly more frequent in MRSA than in MSSA strains The combinations of 4 and 5 cytotoxin genes were significantly more frequent in MRSA than in MSSA strains. MRSA strains harboured enterotoxin-A, -D and enterotoxin-like toxin genes at significantly higher rates than MSSA ones except for gene H, L and U showing the opposite. 137 MSSA strains isolated from medical students had enterotoxin genes at considerably lower rates. Accessory gene regulator type I was at the same rate in MRSA and MSSA strains, while type II in MRSA, type III and IV in MSSA were more frequent. A number of derivetives of vancomycin, teiciplanin, eremomycin and ristocetin was studied on MRSA and vancomycin-resistant enterococci and some of them proved to be efficient at supposably therapeutic concentrations.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1325/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Rozgonyi F.:: Antibakteriális terápia. Mikrobiológiai szempontok, Ady Endre Nyári Akadémia, Orvosi Szekció, XV. év, Debrecen, 2005. augusztus 08-19., 2005
Maródi Cs. L., Rozgonyi F.: Staphylococcus aureus enterotoxinjainak molekuláris és klinikai jellemzői, Orvosi Hetilap 145: 2219-2226, 2004
Szabó Zs., Kristóf K., Cser V, Kardos Sz., Ghidán Á, Rozgonyi F: 2001-2003 között isolált methicillin-érzékeny és methicllin-rezisztens Staphylococcus aureus törzsek antimicrobialis szerek iránti érzékenysége, Infekt. Klin. Mikrob. 11: Suppl 1, S17, 2004
Maródi L. Cs., Rozgonyi F., Gemmell C.: Intracellular killing of drug-resistant S. aureus by different antibiotics, Clin. Microb Infekt., 10:, Suppl 3, 138-139., 2004
Rozgonyi F: Antibakteriális terápia. Mikrobiológiai szempontok, Ady Endre Nyári Akadémia, Orvosi Szekció, XIV. évfolyam, Debrecen, 2004. augusztus 9-20., 2004
Szabó Zs., Kristóf K., Cser V., Kardos Sz., Ghidán Á., Rozgonyi F.: A 2001-2003. időszak klinikai mintáiból izolált MSSA és MRSA törzsek fenotípusaiban mutatkozó eltérések, A Magyar Mikrobiológiai Társaság 2004. évi Nagygyűlése és X. Fermentációs Kollokvium, Keszthely, Hotel Helikon, október 7-9., 2004
Maródi Cs., Budai I., Juhász E., Lourmet G., Rozgonyi F: Nagy K.:: Retrospective analysis of vancomycin susceptibility of methicillin resistant S. aureus clinical strains (MRSA), J Chemother 17, Suppl. 3, 43, IF: 1,104, 2005
Kristóf K., Böröcz K., Knausz M., Rozgonyi F.:: MRSA, GISA, GR coagulase-negative staphylococci in Hungary, Antibiotic resistance seminar, Semmelweis University, Institute of Medical Microbiology, Budapest, 30. May., 2005
Kristóf K., Szabó Zs., Cser V:, Kardos Sz., Ghidán Á., Rozgonyi F.:: Phenotypical differences in antibiotic resistance between MRSA and MSSA strains isolated from clinical samples of patients treated at the clinics of the Semmelweis Univer, Clin Microbiol Infect, 11, Suppl: 2, 305, 2005. IF: 2,238, 2005
Kristóf K., Kardos Sz., Pesti N., Rozgonyi F.:: Increasing frequency of MRSA carriage in upper respiratory tract of patients, Acta Microbiol Immunol Hung, 52: Suppl. I. 85., 2005
Ghidán Á., Rozgonyi F.:: Glycopeptide-resistance in enterococci in Hungary (animal sources), Antibiotic resistance seminar, Semmelweis University, Institute of Medical Microbiology, Budapest, 30. May., 2005
Pesti J.-né, Kardos Sz., Kizmanné Szabó M., Kristóf K., Rozgonyi F.:: MRSA kimutatása molekulárgenetikai módszerekkel, Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesületének 9. Kongresszusa Bük, szeptember 29., 2005
Ghidán Á, Maródi Cs., Csukás Zs., Berek Zs., Kamotsay K., Szabó D., Ostorházi E., Rozgonyi F.:: Incidence of antibiotic resistance of S. aureus strains in Hungary with special reference to MRSA., Pharmacy: Smart Molecules for Therapy, Semi-Centennial Conference of Faculty of Pharmacy, Semmelweis Univ., Budapest, 12-14 october., 2005
Dobay O., Rozgonyi F., Ghidán Á., Matuz M., Nagy K., Amyes S.G.B: The first step towards fluoroquinolone resistance in Hungarian pneumococci, J. Chemoter, 18: 624-627, 2006
Sztaricska F., Bata Gy., Herczegh P., Balázs A., Jekő J., Róth E., Szabó P., Kardos Sz., Rozgonyi F., Boda Z.: A new series of glycopeptyde antibiotics incorporating a squaric acid moiety. Synthesis, NMR, structural and antibacterial studies, J Antibiotic, 59: 564-582, 2006
Rozgonyi F., Pesti N., Kristóf K., Lagler H., Kotolácsi G., Presterl E., Graninger W.: Quantitative antibiotic susceptibility of Staphylococcus aureus strains isolated from blood of septic patients with special attention to MRSA, Clin Microbiol Infect, 12: suppl. 4, CD-ROM, IF 2,361, 2006
Cekovska Z., Pterovska M., Panovski N., Popovska-Jovanovska K., Ghidán Á., Rozgonyi F.: Distribution of MRSA in the Clinical Center Skopje from 2002 to 2005 and prevalence of mecA associated type of resistance in intensive care, IIIrd Cong. Macedon. Microbiol., Ohrid, Macedonia, V. 17-20. 2006., 2006
Lagler H., Presterl E., Forsthuber S., Gattringer R., Stich K., Marodi C., Rozgonyi F., Georgopoulos A., Graninger W.: Frequency of enterotoxin, toxic shock syndrome toxin 1 and Panton-Valentine leukocidin genes in MRSA vs. MSSA isolated from blood, Clin Microbiol Infect, 12: suppl. 4, CD-ROM, R2046, 2006
Rozgonyi F.: A comparison of antibiotic resistance of methicillin-resistant and methicillin-sesitive Staphylococcus aureus strains, Third Congress of Macedonian Microbiologist, Ohrid, Macedonia, May. 17-20., 2006
Rozgonyi F.: Antibakteriális terápia. Mikrobiológiai szempontok, Ady Endre Nyári Akadémia, Orvosi Szekció XVI., Debrecen, augusztus 20-31., 2006
Rozgonyi F.: Antibakteriális szerek és hatásmechanizmusaik. Mikróbás fertőzések diagnosztikája. A mikr. lab. szerepe és helye a betegellátásban, Semmelweis Egyetem OMI Továbbkép. III. 20-24. 2006, 2006
Rozgonyi F.: A bőr- és lágyrészfertőzéseket gyakran okozó baktériumok patogenitási tulajdonságai és antibiotikum érzékenysége, különös tekintettel az új fluorokinolinokra, Bayer Hungaria Kft. Tudományos Konferencia, Szent István Kórház, Budapest, VII. 1. 2006., 2006
Rozgonyi F.: Differences in antibiotic resistance and frequency of genes responsible for adherence and cytotoxicity of MRSA and MSSA isolated from Hungary, Padovai Egyetem microbiol. és virulóg. szaktanf. ülése X. 2. 2006., 2006
Horváth A., Malmos G., Pesti N., Kristóf K., Nagy K., Rozgonyi F.: Differences of antibiotic resistance of MRSA and MSSA strains isolated from clinical samples of hopitalized patients treated at the clinics of the Semmelweis University, Acta Microbiol. Immunol. Hung. 53, 276., 2006
Kocsis E., Pesti N., Kristóf K., Nagy K., Lagler H., Stich K., Graninger W., Rozgonyi F.: Frequency of genes responsible for cell cytotoxicity in methicillin-resistant and methicillin-sensitive Staphylococcus aureus strains, Acta Microbiol. Immunol. Hung., 297-298., 2006
Szabó J., Dobay O., Dombrádi Zs., Ghidán Á., Tatár Kiss Zs., Farkas A., Borbély Á., Miszti C., Rozgonyi F.: Phenotypic ang genotypic characterisation of methicillin resistant Staphylococcus aureus strains isolated from a teaching hospital of Debrecen, Acta Microbiol. Immunol. Hung. 53/3, 340-341, 2006, 2006
Cser V., Kristóf K., Rozgonyi F.:: Leggyakoribb Gram-pozitív kórokozók antibioticum resistentiája, detektálási lehetőségei és interpretálása, In: Rozgonyi F. (szerk.): Klinikai, járóbeteg-szakorvosi és háziorvosi microbiologiai gyorsdiagnosztika I. HOMIR Kft., Budapest, 331-341. old., 2006
Sztaricskai F., Pintér G., Röth E., Herczegh P., Kardos Sz., Rozgonyi F., Boda Z.: N-Glycosylthioureido Aglyco-ristocetins without Platelet Aggregation Activity, J. Antibiot. 60: 529-533, 2007
Máthé, A., Szabó. D., Anderlik. P., Rozgonyi, F., Nagy. K.: The effect of amikacin and imipenem alone and in combination against an extended-spectrum B-lactamase-prodncing Klebsiella pneumoniae strain, Diagn Microbiol Infect Dis 58. 105-110, 2007
Ghidán Á., Dobay O., Kaszanyitzky É., Samu P., Amyes S., Nagy K., Rozgonyi F.: Vancomycin-resistant enterococci still persist in slaughtered poultry in Hungary 8 years after the ban on avoparcin. P691, Clin. Microb. Infect. 13. supl. 1, and Internatl. J. Antimicrob. Ag. 29. supl. 2 (CD), 2007
Horváth A., Malmos G., Pesti N., Kristóf K., Nagy K., Cekovska Z., Kotolácsi G., Gattringer R., Graninger W., Rozgonyi F.: Differences in antibiotic resistance between MRSA and MSSA strains isolated in Hungary, Austria and Macedonia. P709, Clin. Microb. Infect. 13. supl. 1, and Internatl. J. Antimicrob. Ag. 29. supl. 2 (CD), 2007
Kristóf K., Antmann K., Szalay Z., Pesti N., Nagy K., Rozgonyi F.: Controlling an outbreak of Stphylococcus aureus in a vascular and cardiac surgery ward. P1311, Clin. Microb. Infect. 13. supl. 1, and Internatl. J. Antimicrob. Ag. 29. supl. 2 (CD), 2007
Kristóf K., Kardos Sz., Cser V., Volter É., Nagy K., Rozgonyi F.: The impact of multiple resistant Staphylococcus haemolyticus in intensive care units – acqured infection. P1823, Clin. Microb. Infect. 13. supl. 1, and Internatl. J. Antimicrob. Ag. 29. supl. 2 (CD), 2007
Rozgonyi F., Dobay O., Pesti N., Kardos Sz., Volter É., Ghidán Á., Szabó D., Kristóf K., Kocsis E., Nagy K.: Optimalization of pulsed field gel electrophoresis for antibiotic resistant staphylococci, enterococci as well as Listeria monocytogenes and Streptococcus pneumoniae, Acta Microbiol. Immunol. Hung. 54., 108-109., 2007
Malmos G., Horváth A., Pesti N., Kristóf K., Nagy K., Cekovska Z., Lagler H., Kotolácsi G., Gattringer R., Graninger W., Rozgonyi F.: A comparative study on the antibiotic resistance of MRSA and MSSA strains isolated in Hungary, Austria and Macedonia, Acta Microbiol. Immunol. Hung. 54., 78-79., 2007
Kristóf K., Antmann K., Szalay Z., Pesti N., Nagy K., Rozgonyi F.: Methicillin rezisztens Staphylococcus aureus járvány sikeres megfékezése, Infekt. Klin. Mikrob. 14., supl. 1., S5, 2007
Kocsis E., Lagler H., Pesti J-né., Stich K., Kristóf K., Nagy K., Graninger W., Rozgonyi F.: Enterotoxin gének gyakoriságának vizsgálata methicillin-rezisztens és methicillin-érzékeny Staphylococcus aureus törzsekben, Infekt. Klin. Mikrob. 14., supl. 1., S11, 2007
Rozgonyi F.: Sebfertőzések korszerű mikrobiológiai diagnosztikája, Sebkezelés, sebgyógyulás X. évf., 2. sz., 31-32., 2007
Rozgonyi F.: Kommentár: MRSA-fertőzés a szülészet-nőgyógyászatban, Nőgyógy. Szül. Továbbk. Szemle, 10:16-17, 2008
Szabó Zs., Sóczó G., Miszti C,. Hermann P., Rozgonyi F.: In vivo activity of fluconazole and amphotericin-B against Candida incospicua clinical isolates as determined by the time-kill method., Acta Mikrobiol. Immunol Hung, 55:53-61, 2008
Noto P.B., Abbadesa G., Cassone M., Mateo G.D., Agelan A., Wade J.D. Szabó D., Kocsis B., Nagy K., Rozgonyi F., Otvos L.: Alternative stabilites of a proline-rich antibacterial peptide in vitro and in vivo, Protein Sciense, 17:1249-1255, 2008
Pesti J.né., Kardos Sz, Volter I.né, Ghidán Á. Nagy K., Rozgonyi F.: Pulzáló mezejű gél elektroforézis optimalizálása methicillin rezisztens staphylococcusok klonális vizsgálatára, Magyar Orvosi Laboritóriumi Szakdolgozók Egyesületének X. Nagygyűlése, aug.30-szept01., 2007
Kardos Sz., Volter I.né., Pesti J.né., Ghidán Á., Kristóf K., Rozgonyi F., Nagy K.: Staphylococcus haemolyticus törzsek antibiotikum rezisztenciájának klonális megoszlása pulzáló gélelektrofórézis alapján, Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesületének X. Nagygyűlése, Budapest, aug. 30-szept. 01., 2007
Kocsis E., Rozgonyi F.: Frequency of staphylococcal cytotoxin genes in Hungary, STAPHYLOKOKKEN, Graz 26-28. Oktober, 2007
Rozgonyi F.: Comparitive Study on the antibiotic resistance of MRSA and MSSA strains isolated from Austria, Hungary and Macedonia, Universitätsklinik für Innere Medizin I. Seminar, 2. Oktober, 2007
Dobay O., Ungvári Á., Szabó J., Hajdú E., Rozgonyi F., Amyes S.G.B., Nagy K.: Epidemiological survey of invasive pneumococci in Hungary, Clin. Microb. Infect 14. suppl. 1, CD-ROM, 2008
Kocsis E., Lagler H., Pesti N., Stich K., Kristóf K., Nagy K., Cekovska Z., Graninger W., Rozgonyi F.: Comparison of Austrian, Hungarian and Macedonian methillicin-resistant and menthicillin-sensitive Staphylococcus aureus strains in relation to accessory gene regulator types., Clin. Microb. Infect 14. suppl. 1, CD-ROM, 2008
Rozgonyi F. Nagy K., Szabó D., Anderlik P., Kocsis B., Ötvös L.: In vivo bactericidal effect of a new proline-rich peptide A3-APO on an ESBL-producing Escherichia coli strain, Clin. Microb. Infect 14. suppl. 1, CD-ROM, 2008
Hutyra-Grám N., Sztaricskai F., Röth J., Batta Gy., Illyés E., Hollósi M., Kardos Sz., Rozgonyi F., Hercegh P.: Glikopeptid antibiotikumok bifoszfonát származékainak szintézise., Vegyészkonferencia, Hajdúszibiszló június 19-21, 2008
Sztaricskai F., Rőth J.né., Batta D., Hutyra-Grám N., Jekő J., Hercegh P., Illyés E., Hollósi M., Kardos Sz., Rozgonyi F.: Új lehetőségek a négyszögsavészterek alkalmazására: Glikopeptid antibiotikumok jelene és jővője, Vegyészkonferencia, Hajdúszibiszló június 19-21, 2008
Rozgonyi F.: Nosocomialis infekciók leggyakoribb bacterialis kórokozóinak jellemzői és a nosocomialitás mikrobiológiai bizonyítási lehetőségei., Infekt. Klin. Mikrobiol. 15. suppl. 1. S12, 2008
Rozgonyi F.: Leggyakoribb nozokomiális baktériumok jellemzői és a nozokomialitás mikrobiológiai bizonyítási lehetőségei, XV. Kórházhigiénés Ankét, Eger, November 14-15. Program és előadás kivonatok, 2008
Rozgonyi F.: Staphylococcusok: Régi és új kihívások a klinikai mikrobilógiában, 50 éves az önálló Orvosi Mikrobioblógiai Intézet, Debrecen, november 18., 2008
Rozgonyi F.: Is MRSA more pathogenic than MSSA? Differences in the frequency and combinations of virulence genes between MRSA and MSSA strains, 13th Sci. Meeting Eur. Soc. Chemoth/Infect. Dis. Vienna, Dec. 3-6, 2008
Kristóf K., Kocsis E., Szabó D., Kardos Sz., Volter É., Cser V., Ghidán Á., Herman P., Rozgonyi F.: Emergence of methicillin-teicoplanin resistant Staphylococcus haemolyticus in blood stream infections in Hungary, Emerging Infectious Diseases, közlésre beküldve, 2008
Otvos L. Jr., Cassone M., Noto P., Abbadessa G., Vogiatzi P., Wade J. D., Cudic P., Inacio V.O., Szabó D., Kocsis B., Rozgonyi F.: The long and winding road to antibacterial peptides effective in systemic infection models, Peptide Users Group Spring Symposium, The Royal Australian Chemical Institute, 2008
Cassone M., Vogiatzi P., Wade J.D., Rozgonyi F., Szabó D., Kocsis B., Otvos L. Jr.: The proline-rich antimicrobial peptide dimer A3-APO and its single-chain in vivo metabolite represent a new paradigm in microbiology, pharmacology and drug development, J. Peptide, 14 suppl., aug., 23, S07-3, 2008
Kocsis E., Lagler H., Pesti N., Stich K., Kristóf K., Nagy K., Graninger W., Rorgonyi F.: Frequency of cytotoxin genes in Hungarian methicillin-resistant and -sensitive Staphylococcus aureus strains., Chepotherapie Journal, közlésre elfogadva, 2008
Horváth A., Malmos G., Pesti N., Kristóf K., Nagy K., Rozgonyi F.: Differences in antibiotic resistance between MRSA and MSSA strains isolated from hospitalized patients in Hungary, 8. Cong. Chemoter. Infect. and 4. Eur. Conf. Viral Dis. Budapest október 26-28., 2006
Kocsis E., Pesti N., Kristóf K., Nagy K, Lagler H., Stich K., Graninger W., Rozgonyi F.: Frequency of genes responsible for adherence in methicillin-resistant and methicillin sensitive Staphylococcus aureus strains isolated from Hungary, 8. Cong. Chemoter. Infect. and 4. Eur. Conf. Viral Dis. Budapest október 26-28., 2006
Pintér G., Horváth P., Bujdosó S., Sztaricskai F., Kéki S., Zsuga M., Kardos Sz., Rozgonyi F., Hercegh P.: Synthesis and antimicrobial activity of ciprofloxacin and norfloxacin permanently bonded to polyethilene glycol by a thiourea linker, J Antibot advence inline publication 16 January, 10.1038/ja.2008.26., 2009
Ghidán Á., Kádár B., Kaszanyitzky É., Katona K., Szentandrási J., Szabó D., Rozgonyi F., Nagy K.,: Characterisation of vancomycin-resistant Enterococcus casseliflavus strains isolated from healthy slaughtered cattle in 2001, MMT 2008. évi Nagygyűlése XI. Fermentációs Kollokvium, P26-27., 2008
Kocsis E., Lagler H., Pesti N., Stich K., Kristóf K., Cekovska Z. , Nagy K., Rozgonyi F., Graninger W.: Frequency of TSST-1 and exfoliative toxin genes in relation to accessory gene regulator types in Hungarian, Austrian and Macedonian methicillin-resistant and methicillin-sensitive Staphylococcus aureus strains., MMT 2008. évi Nagygyűlése XI. Fermentációs Kollokvium, P39-40, 2008
Szabó Zs., Borbély Á., Kardos G., Somogyvári F., Kemény-Beke Á., Asztalos L., Rozgonyi F., Majoros L.: In vitro efficacy of amphotericin B, 5-fluorocytosine, flucanozole, voriconazole and posaconazole against Candida dubliniensis isolates using time-kill methodology, Mycoses, In press, 2009
Cekovska Z., Panovski N., Pertrovska M., Kristóf K., Rozgonyi F.: Incidence of Staphyloccus aureus isolated from patients treated at the Clinical Center of Skopje, Macedonia with special attention to MRSA, Acta Microbiol Immunol Hung, 52: 341-352., 2005
Knausz M., Ghidán Á., Grossato A., Rozgonyi F.: Rapid Detection of Methcillin Resistance in Teicoplanin-Resistant Coagulase-Negative Staphylococci by a Penicillin-Binding Protein 2’ Latex Agglutination Method, J. Microbiol. Methods, 60, 413-416, 2005
Máthé A., Komka K., Forczig M., Szabó D., Anderlik P., Rozgonyi F.: The effect of different doses of cisplatin on the pharmacokinetic parameters of cefepime in mice, Laboratory Animals, 40: 296-300, 2006
Kocsis E., Lagler H., Pesti N., Stich K., Kristóf K., Nagy K., Graninger W., Rozgonyi F: Tapadási gének gyakoriságának vizsgálata methicillin-rezisztens (MRSA) methicillin-érzékeny (MSSA) Staphylococcus aureus törzsekben, Infekt. Klin. Mikrobiol. 14:133-138, 2007
Kristóf K., Szabó D., Marsh J. W., Cser V., Janik L., Rozgonyi F., Nobilis A., Nagy K., Paterson D. L.: Extended-spectrum beta-lactamase-producing Klebsiella spp. in a neonatal intensive care unit: risk factors for the infection and the dynamics of the molecular epidemiolog, Eur J Clin Microbiol Infect Dis 26:563-570, 2007
Rozgonyi F., Kocsis E., Kristóf K., Nagy K.: Is MRSA more virulent than MSSA? (editorial), Clin Microbiol Infect, 13: 843-845, 2007
Ghidán Á., Kaszanyitzky É.J., Dobay O., Nagy K., Amyes S.G.B., Rozgonyi F.: Distibution and genetic relatedness of vancomycin resistant enterococci (VRE) isolated from healthy slaughtered chickens in Hungary from 2001 to 2004, Acta Vet. Hung, 56:13-25, 2008
Kocsis E., Lagler H., Pesti N., Stich K., Kristóf K. Nagy K., Hermann P., Cekovska Z., Graninger W., Rozgonyi F.: Comparison of Austrian, Hungarian and Macedonian methicillin-resistant and methicillin-sensitive Staphylococcus aureus strains in relation to prevalence of cytotoxin genes, Microbial Pathogenesis, közlésre elfogadva, 2008
Szabó Zs., Tóth B., Kovács N., Kardos G., Maráz A., Rozgonyi F., Majoros L.: Evaluation of the new Micronaut-Candida System compared to the API ID32C Method for yeast identification, J. Clin. Microbiol. 46:1824-1825, 2008
Szabó J., Dombrádi Z., Dobay O., Orosi P., Kónya J., Nagy K., Rozgonyi F.: Phenotypic and genetic characterisation of methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains isolated from the university hospitals of Debrecen, Eur. J. Clin. Microbil. Infect. Dis. 28:129-136, 2009

 

Projekt eseményei

 
2008-10-01 09:11:53
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Orvosi Mikrobiológiai Intézet (Semmelweis Egyetem), Új kutatóhely: Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika (Semmelweis Egyetem).
vissza »