Magyarország építészeti kőtöredékeinek korpusza  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46188
típus K
Vezető kutató Lovei Pál
magyar cím Magyarország építészeti kőtöredékeinek korpusza
Angol cím Corpus of the Architectural Stone Fragnents in Hungary
zsűri Kultúra
Kutatóhely Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
résztvevők Bozóki Lajos
Debreczeniné Mezey Alice
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.730
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az elpusztult - főleg középkori - épületek kőfaragványainak katalogizálása 1986 óta folyik a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ''Lapidarium Hungaricum'' programja keretében. Az utolsó négyéves OTKA-ciklus keretében 415 kőfaragvány katalógustétele készült el az egykori épületek, épületrészletek építéstörténetét tárgyaló tanulmányokkal, számos fényképpel és felmérési rajzzal. A kőmaradványok vizsgálatai során felmerültek bizonyos ritkább vagy különlegesebb kőfajtákat illető kérdések, amelyeket csak újabb természettudományos módszerekkel, illetve régebben ismert módszerek e célra történő módosításával lehet megválaszolni. Az egyik ilyen téma az ausztriai, magyarországi és itáliai tömött vörös mészkövek, ''vörösmárványok'' megkülönböztetésének problémája. Az ókori márványszobrok vizsgálatához használt geokémiai stabilizotóp-módszer alkalmazása itt is gyümölcsözőnek bizonyult: az izotópösszetétel alapján (mikroszkópos vizsgálatokkal kombinálva) jelentős eltéréseket sikerült kimutatni a különböző előfordulási helyek vörösmárványai között, lehetővé téve ezáltal az eltérő származási helyű kőfaragványok elválasztását egymástól. Hasonló kutatómunka indult el a középkori egri székesegyházból származó faragványok márvány és márványszerű anyagainak eredetmeghatározása érdekében is.
kutatási eredmények (angolul)
In the framework of the Lapidarium Hungaricum program of the National Office for the Protection of Cultural Heritage the cataloguing of the stone fragments of perished – mostly medieval – buildings has been going on since 1986. During the last four years the catalogue-items of 415 fragments, together with studies about the architectural history of the buildings they belonged to, and together with several photos and drawings could have been prepared. In the course of identifying stone remains, questions arose in connection with special or rare stones that could only be answered with new scientific methods or others modified for this purpose. One such area was the differentation of massive red limestones or „red marbles” from Austria, Hungary and Italy. The application of the method of geochemical examinations of ancient marble carvings for stable isotopes also bore fruit here: on the basis of the isotope composition (with also the help of microscopic examinations) we can find significant differences among the red marbles of the different territories. Similar research work started for defining the origin of the marble and marble-like stones of some special architectural elements of the medieval cathedral of Eger.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1327/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lővei P: Einige Ergebnisse des Forschungsprojektes „Katalog der Grabdenkmäler des mittelalterlichen Ungarn, "Mors principium est" konferencia: Epigraphica et sepulcralia 2, Cseh Tudományos Akadémia, Prága (közlésre elfogadva), 2008
Lővei P: Routes and Meaning: the Use of Red Marble in Medieval Central Europe, ''Crossing Cultures'' CIHA-konferencia aktái, Melbourne University, Melbourne (közlésre elfogadva), 2009
Koppány T: A sümegi vár reneszánsz kőfaragványai, Lapidarium Hungaricum 7, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest (közlésre elfogadva), 2008
Bozóki L; Nagy V: A sülysápi Szűz Mária születése plébániatemplom, Műemlékvédelem 48: 33-37, 2004
Lővei P: ''Virtus, es, marmor, scripta''. Vörös márvány és bronzbetű, pp. 53-71 in: Maradandóság és változás. Ráckeve, 2000, MTA Müvtört KutInt, Budapest, 2004
Lővei P: Kőanyagvizsgálat, művészettörténet, műemlékvédelem, Archeometriai Műhely 2005/3: 1-6. - http://www.ace.hu/am, 2005
Havasi K: Reneszánsz márványdombormű töredékei az egri várból, Művészettörténeti Értesítő 55: 95-117, 2006
Lővei P: Kőfaragás, pp. 104-115 in: Kőszeghy P szerk. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon VI. Balassi Kiadó, Budapest, 2006
Lővei P; Pintér F; Bajnóczi B; Tóth M: Vörös és fehér díszítőkövek, kristályos és metamorf mészkövek, márványok (Műemléki kutatások természettudományos diagnosztikai háttérrel 1.), Művészettörténeti Értesítő 56: 75-82, 2007
vissza »