Research of the endangered arhitectural heritage in the Karpathian-basin  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46190
Type K
Principal investigator Istvánfi, Gyula
Title in Hungarian Veszélyeztetett építészeti örökség kutatása a Kárpát-medencében
Title in English Research of the endangered arhitectural heritage in the Karpathian-basin
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Department for History of Architecture and of Monuments (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Fekete, Csaba József
Veöreös, András
Starting date 2004-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 1.900
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az erdélyi közösségek létszámának csökkenése és kisebbségi helyzetük miatt jelentős számú építészeti örökségük veszélyben van. A kutatás célja felmérések és dokumentációk készítése és kutatási - PhD - feldolgozása. Több mint 700 munkanap során elkészült munka (felmérés): - Medgyes, Ferences templom, - Szárhegy, Ferences kolostor, - Radnót, kastély - Három falu - Székelyvécke, Magyarzsákod és Siklód - népi építészeti emlékei: 36 lakóház, 1 templom, 1 harangláb. Résztvevők: a nevezett négy PhD hallgató illetve kutató, 40 építészmérnök hallgató. Eredmény: eddig 3 szakfolyóirat cikk.
Results in English
Decreasing number ofmhungarian communities and a disadvantage a quantity number of their built heritage get in risk in Transylvania. The aim of research was architectural survey and documentation of these orphan architectural heritage. During more than 700 days completed documentations: - Franciscan church in Medgyes, - Franciscan cloister in Szárhegy, - Manor house in Radnót, - Three village - Székelyvécke, Magyarzsákod and Siklód - architectural remains: 36 peasant house, one church and one bell tower. Contributors: The named four PhD students researcher, 40 university students. Result: Three professional paper publications.
Full text http://real.mtak.hu/1328/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Halmos Balázs: Adalékok a gyulafehérvári Lázói-kápolna reneszánsz díszítéséhez, Építés- Építészettudomány XXXII./3-4., 2004
Veöreös András: Madonna fadonga alat - a csíksomlyói kegytemplom boltozata, Műemlékvédelem XLIX. évf. 5. sz., 2005
Veöreös András: XVIII. századi ferences kolostorok Erdélyben, Építés-Építészetudomány XXXV. köt. 3-4. sz., 2005
Gebauer Hanga-Veöreös András: Megállt az idő? - falufelmérés Székelyvéckén, Műemlékvédelem megjelenés alatt, 2006
Back »