Játékelmélet  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46194
típus K
Vezető kutató Solymosi Tamás
magyar cím Játékelmélet
Angol cím Game Theory
zsűri Gazdaság
Kutatóhely OPERÁCIÓ ÉS DÖNTÉS INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Forgó Ferenc
Pintér Miklós
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.536
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás főbb eredményeit 8 folyóiratcikkben és 14 konferencia-előadáson ismertettük. • „Játékelmélet” címmel elkészítettünk és elektronikusan elérhetővé tettünk egy tankönyvet, amely bemutatja a klasszikus játékelmélet legfontosabb témáit és eredményeit. • Megmutattuk, hogy a legtöbb kétszemélyes alkuproblémára (például azokra, amelyek lehetséges kimenetel halmaza poliéder) az L-Nash megoldást implementálni lehet bármilyen olyan nem kooperatív alkujátékkal, amely magát a Nash-megoldást is implementálja. • Azonosítottuk a lánc mentén összefüggő additív játékoknak azt a részosztályát, amelyen a mag az egyetlen stabil halmaz a Neumann--Morgenstern-i értelemben. • A mag illetve a szűkmag esetén jellemeztük azokat a koalíciókat, amelyek feltétlenül szükségesek, illetve amelyek mindenképpen elhagyhatók az adott megoldás megadásához. • Megmutattuk, hogy a hozzárendelési játékokra a nukleolusz rendelkezik a páronkénti monotonitási tulajdonsággal. • Megmutattuk, hogy topologikus feltevések nélkül, csak tisztán mérhető paramétertérre alapozva is bizonyítható a nem teljes információs játékok elemzésére Harsányi által javasolt egyetemes típustér létezése. Általánosítottuk a mértékterek inverz rendszerére vonatkozó Kolmogorov-féle Kiterjesztési Tételt. • Megállapítottuk, hogy a Shapley-érték használata regressziós modellek magyarázó változóinak értékelésére egy axiomatikusan megalapozható, jól interpretálható módszer.
kutatási eredmények (angolul)
Our main contributions have been published in a total of 8 articles and 14 conference presentations. • We have written and made electronically available a textbook covering the classical main topics and results of Game Theory. • We have shown that for most two-person bargaining problems (e.g. those with polyhedral outcome sets) the L-Nash solution is implementable by any non-cooperative bargaining game which implements the Nash solution itself. • We characterized the chain-component additive games for which the core is the unique von Neumann—Morgenstern stable set. • With respect to the core and the least-core, we identified which types of coalitions are always necessary and which ones can always be neglected in the determination of the given solution. • We proved that the nucleolus is pairwise-monotonic on assignment games. • We proved that a universal type space (the concept suggested by Harsányi to model situations with incomplete information) can be built upon a purely measurable parameter space, without any kind of topological assumptions. We generalized Kolmogoroff’s Extension Theorem concerning the inverse systems of measure spaces. • We concluded that using the Shapley-value for measuring the explanatory effects of variables in regression models is an axiomatically sound, easily interpretable method.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1330/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Pintér Miklós: A Bayesian cooperative game, Fourth Twente Workshop on Cooperative Game Theory, Enschede, NL, 2005
Solymosi Tamás: Redundancy in solutions of cooperative games, First Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory, Maastricht, NL, 2005
Solymosi Tamás: Pairwise monotonicity of the nucleolus in assignment games, Fourth Twente Workshop on Cooperative Game Theory, Enschede, NL, 2005
Solymosi Tamás: A nukleolusz adat-monotonitása hozzárendelési játékokban, Magyar Operációkutatási Konferencia, Balatonöszöd, 2007
Forgó Ferenc: A korrelált egyensúly egy általánosítása kétszemélyes véges játékokra: egy új protokoll, Magyar Operációkutatási Konferencia, Balatonöszöd, 2007
Pintér Miklós: Type space on a purely measurable parameter space, Economic Theory 26:129-139, 2005
Forgó Ferenc: Az L-Nash megoldás implementációja kétszemélyes alkuproblémák esetén, Szigma 37(3-4): 113-125, 2006
Forgó Ferenc, Pintér Miklós, Simonovits András, Solymosi Tamás: Játékelmélet (elektronikus tankönyv), http://www.uni-corvinus.hu/opkut/tantargyak/jatekelmelet.html, 2007
Pintér Miklós: Az inverzlimesz egy játékelméleti alkalmazása, Alkalmazott Matematikai Lapok 24: 37-55, 2007
Rodica Branzei, Tamás Solymosi, Stef Tijs: Type monotonic allocation schemes for a class of market games, TOP 15: 78-88, 2007
Solymosi Tamás: Sensitivity of the nucleolus in assignment markets, Third Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory, Madrid, E, 2007
S. van Velzen, H. Hamers, T. Solymosi: Core stability in chain-component additive games, Games and Economic Behavior 62(1):116-139, 2008
Solymosi Tamás: Bargaining sets and the core in partitioning games, Central European Journal of Operations Research (to appear), 2008
Pintér Miklós: Regressziós játékok, Szigma (közlésre elfogadva), 2008
Solymosi Tamás: Redundancia kooperatív játékok megoldásaiban I: A mag és a szűkmag, Szigma (közlésre elfogadva), 2008

 

Projekt eseményei

 
2022-11-17 15:54:38
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _KTK / Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: 2022_OPERÁCIÓ ÉS DÖNTÉS INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem).
vissza »