Game Theory  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46194
Type K
Principal investigator Solymosi, Tamás
Title in Hungarian Játékelmélet
Title in English Game Theory
Panel Economics
Department or equivalent Dept. of Operations Research and Actuarial Sciences (Corvinus University of Budapest)
Participants Forgó, Ferenc
Pintér, Miklós
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 3.536
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás főbb eredményeit 8 folyóiratcikkben és 14 konferencia-előadáson ismertettük. • „Játékelmélet” címmel elkészítettünk és elektronikusan elérhetővé tettünk egy tankönyvet, amely bemutatja a klasszikus játékelmélet legfontosabb témáit és eredményeit. • Megmutattuk, hogy a legtöbb kétszemélyes alkuproblémára (például azokra, amelyek lehetséges kimenetel halmaza poliéder) az L-Nash megoldást implementálni lehet bármilyen olyan nem kooperatív alkujátékkal, amely magát a Nash-megoldást is implementálja. • Azonosítottuk a lánc mentén összefüggő additív játékoknak azt a részosztályát, amelyen a mag az egyetlen stabil halmaz a Neumann--Morgenstern-i értelemben. • A mag illetve a szűkmag esetén jellemeztük azokat a koalíciókat, amelyek feltétlenül szükségesek, illetve amelyek mindenképpen elhagyhatók az adott megoldás megadásához. • Megmutattuk, hogy a hozzárendelési játékokra a nukleolusz rendelkezik a páronkénti monotonitási tulajdonsággal. • Megmutattuk, hogy topologikus feltevések nélkül, csak tisztán mérhető paramétertérre alapozva is bizonyítható a nem teljes információs játékok elemzésére Harsányi által javasolt egyetemes típustér létezése. Általánosítottuk a mértékterek inverz rendszerére vonatkozó Kolmogorov-féle Kiterjesztési Tételt. • Megállapítottuk, hogy a Shapley-érték használata regressziós modellek magyarázó változóinak értékelésére egy axiomatikusan megalapozható, jól interpretálható módszer.
Results in English
Our main contributions have been published in a total of 8 articles and 14 conference presentations. • We have written and made electronically available a textbook covering the classical main topics and results of Game Theory. • We have shown that for most two-person bargaining problems (e.g. those with polyhedral outcome sets) the L-Nash solution is implementable by any non-cooperative bargaining game which implements the Nash solution itself. • We characterized the chain-component additive games for which the core is the unique von Neumann—Morgenstern stable set. • With respect to the core and the least-core, we identified which types of coalitions are always necessary and which ones can always be neglected in the determination of the given solution. • We proved that the nucleolus is pairwise-monotonic on assignment games. • We proved that a universal type space (the concept suggested by Harsányi to model situations with incomplete information) can be built upon a purely measurable parameter space, without any kind of topological assumptions. We generalized Kolmogoroff’s Extension Theorem concerning the inverse systems of measure spaces. • We concluded that using the Shapley-value for measuring the explanatory effects of variables in regression models is an axiomatically sound, easily interpretable method.
Full text http://real.mtak.hu/1330/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Pintér Miklós: A Bayesian cooperative game, Fourth Twente Workshop on Cooperative Game Theory, Enschede, NL, 2005
Solymosi Tamás: Redundancy in solutions of cooperative games, First Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory, Maastricht, NL, 2005
Solymosi Tamás: Pairwise monotonicity of the nucleolus in assignment games, Fourth Twente Workshop on Cooperative Game Theory, Enschede, NL, 2005
Solymosi Tamás: A nukleolusz adat-monotonitása hozzárendelési játékokban, Magyar Operációkutatási Konferencia, Balatonöszöd, 2007
Forgó Ferenc: A korrelált egyensúly egy általánosítása kétszemélyes véges játékokra: egy új protokoll, Magyar Operációkutatási Konferencia, Balatonöszöd, 2007
Pintér Miklós: Type space on a purely measurable parameter space, Economic Theory 26:129-139, 2005
Forgó Ferenc: Az L-Nash megoldás implementációja kétszemélyes alkuproblémák esetén, Szigma 37(3-4): 113-125, 2006
Forgó Ferenc, Pintér Miklós, Simonovits András, Solymosi Tamás: Játékelmélet (elektronikus tankönyv), http://www.uni-corvinus.hu/opkut/tantargyak/jatekelmelet.html, 2007
Pintér Miklós: Az inverzlimesz egy játékelméleti alkalmazása, Alkalmazott Matematikai Lapok 24: 37-55, 2007
Rodica Branzei, Tamás Solymosi, Stef Tijs: Type monotonic allocation schemes for a class of market games, TOP 15: 78-88, 2007
Solymosi Tamás: Sensitivity of the nucleolus in assignment markets, Third Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory, Madrid, E, 2007
S. van Velzen, H. Hamers, T. Solymosi: Core stability in chain-component additive games, Games and Economic Behavior 62(1):116-139, 2008
Solymosi Tamás: Bargaining sets and the core in partitioning games, Central European Journal of Operations Research (to appear), 2008
Pintér Miklós: Regressziós játékok, Szigma (közlésre elfogadva), 2008
Solymosi Tamás: Redundancia kooperatív játékok megoldásaiban I: A mag és a szűkmag, Szigma (közlésre elfogadva), 2008
Back »