Ontogenetical and pathological changes in the spatial pattern of GABA, glutamate and nitrogen oxide-containing myenteric neurons  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46201
Type F
Principal investigator Bagyánszki, Mária
Title in Hungarian GABA, glutamát és nitrogén monoxid tartalmú myentericus neuronok térbeli mintázatának ontogenetikus és pathológiás változása
Title in English Ontogenetical and pathological changes in the spatial pattern of GABA, glutamate and nitrogen oxide-containing myenteric neurons
Panel Neurosciences
Department or equivalent Department of Physiology, Anatomy and Neuroscience (University of Szeged)
Participants Dénes, Viktória
Dubravcsik, Zsolt
Horváth, András
Krecsmarik, Mónika
Román, Viktor
Velkei, Tamás
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 4.360
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Vizsgálataink elsőként bizonyították, hogy a krónikus alkoholkezelés bélszakasz-függő módon befolyásolja a nitrogén monoxid szintáz (NOS) enzim aktivitását, a NOS fehérjetartalmat és a nitrerg myentericus neuronok számát patkány bélidegrendszerében (Alcohol Clin Exp Res. 2006 30(6):967-73). A streptozotocin-indukálta diabeteszes patkányok bélcsatornájának különböző szakaszaiban megvizsgáltuk a diabetes által okozott motilitási problémák és a nitrerg myentericus neuronszám változás összefüggéseit. Bizonyítottuk azt is, hogy az inzulinkezelés megakadályozta a rendellenes bélperisztaltika és a nitrerg neuropathia kialalkulását. Ereményeink mutatták az első bizonyítékát annak, hogy a bélcsatorna különböző szakaszaiban a nitrerg neuronok eltérő mértékben érzékenyek a diabeteses állapotra és az inzulinkezelésre (Diabetes Res Clin Pract. 2008 Jan 31; [Epub ahead of print]). Munkánk során immunhisztokémia módszerekkel vizsgáltuk a VGLUT1-3-immunreaktivitás jelenlétét 14 és 23 hetes humán magzatok myentericus plexusában. Mindhárom vezikuláris glutamát transzporter egyedi térbeli és időbeli megoszlást mutatott. A VGLUT1-immunreaktivitás volt a legkifejezettebb az egész vizsgált periódus alatt (Histol Histopathol 2008 in press).
Results in English
Our study has demonstrated for the first time that chronic ethanol consumption has a differential effect on nitric oxide synthase (NOS) activity, NOS protein content, and the number of nitrergic neurons in different intestinal segments, suggesting that chronic ethanol administration affects the nitric oxide pathways in the enteric nervous system (Alcohol Clin Exp Res. 2006 30:967-73). The streptozotocin-induced diabetic rat model was used to investigate the relation between the deranged gut motility and the segment-specific quantitative changes in the nitrergic myenteric neurons. Additionally, we studied the effectiveness of early insulin replacement to prevent the diabetes-induced changes. These findings comprise the first evidence that the nitrergic neurons located in different intestinal segments exhibit different susceptibilities to a diabetic state and to insulin treatment (Diabetes Res Clin Pract. 2008 Jan 31; [Epub ahead of print]). Immunocytochemistry was applied to examine the distribution of the immunoreactivity of all three VGLUTs during prenatal development of the myenteric plexus in the human small intestine. We also investigated changes in their localization in the different segments of the small intestine and in the different compartments of the developing myenteric ganglia. Each transporter displayed a characteristic spatiotemporal expression pattern, depending on the fetal age, the gut segment or the ganglionic compartment (Histol Histopathol 2008 in press).
Full text http://real.mtak.hu/1333/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Krecsmarik M, Izbéki F, Kaszaki J, Kuris A, Bagyánszk M, Fekete É: Selective mitochondrial damage in nitrergic enteric neurons in rats after chronic alcohol consumption., 10th Congress of Hungarian Neuroscience Association, Pécs, Hungary, 2005
Izbéki F, Krecsmarik M, Szabó S, Kaszaki J, Bagyánszki M, Rosztóczy A, Fekete É, Wittmann T: Decreased number of nitrergic and serotonergic cells in the small intestine of chronic alcohol treated rats, 12th European Neurogastroenterology and Motility Meeting, Cambridge, England, 2004
Krecsmarik M., Izbéki F, Bagyánszki M, Kaszaki J, Katarova Z, Szabó Á, Fekete É, Wittman T: Chronic ethanol exposure impairs neuronal nitric oxide synthase in the rat intestine., Alcohol Clin Exp Res 30( 6): 967–973, 2006
Bagyánszki M, Horváth A, Román V., Resch ÁB., Fekete É, Krecsmarik M: A new computational model to study the spatiotemporal pattern of myenteric neurons in the eveloping human fetal intestine, Development of the Enteric Nervous System: Cells, Signal and Genes, New York, USA, 2006
Izbéki F, Wittman T, Rosztóczy A, Linke N, Bódi N, Fekete E, Bagyánszki M: Immediate insulin treatment prevents gut motility alterations and loss of nitrergic neurons in the ileum and colon of rats with streptozotocin-induced diabetes., Diabetes Res Clin Pract, 2008
Linke N, Bódi N, Resch BE, Fekete É, Bagyánszki M: Developmental pattern of three vesicular glutamate transporters in the myenteric plexus of the human fetal small intestine., Histol Histopathol, 2008
Bódi N, Linke N, Izbéki F, Bagyánszki M, Fekete É: Loss of nitrergic myenteric neurons in diabetic rats coincides with structural alterations in capillaries supplying the myenteric plexus, 14th International Student Congress of Medical Sciences, Groningen, The Netherlands, 2007, 2007
Back »