Gazda-vendég kölcsönhatások tanulmányozása NMR módszerrel kalixarének és királis ródium vegyületek körében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46205
típus F
Vezető kutató Balázs Barbara
magyar cím Gazda-vendég kölcsönhatások tanulmányozása NMR módszerrel kalixarének és királis ródium vegyületek körében
Angol cím Investigation of host-guest intersction of calixarenes and chiral rhodium compounds by NMR spectroscopy
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Csókai Viktor
Gáti Tamás
Simon András
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.151
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásaink gazda-vendég kölcsönhatások tanulmányozására irányult, melynek keretében mind a résztvevő partnerek, mind a kialakuló komplexek térszerkezetének, konformációs sajátságainak, dinamikájának valamint sztöchiometriai viszonyainak meghatározását végeztük el. Vizsgálataink során kalixarén szupramolekulák kationokkal, anionokkal és kis szerves molekulákkal, illetve királis ródium vegyületek akirális és királis szelén- és foszforvegyületekkel való komplexképzési sajátságait határoztuk meg, melyekről 13 közleményben és számos előadásban számoltunk be.
kutatási eredmények (angolul)
The aims of our research were to examine the host-guest interactions. We defined the structure, the conformational behaviour, the dynamic and the stoichiometry of the participant partners and the evolving complex. On the one part we determinated the relations of calixarene supramolecules with cations, anions and small organic compounds, and on the other hand we studied the characteristics of chiral rhodium organic molecules with achiral and chiral selenium and phosphorous compounds. We have presented our results in 13 publications and in several lectures.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1335/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csokai V; Balázs B; Tóth G; Horváth Gy; Bitter I: Unprecedented cyclisations of calix[4]arenes with glycols under the Mitsunobu protocol, Part 3. Thiacalix[4]biscrowns versus dimers, Tetrahedron 60: 12059-12066, 2004
Moeller S; Albert D; Duddeck H; Simon A; Tóth G; Demchuk OM; Pietrusiewicz KM: Chiral atropisometric diiodobiphenyls-enantiodifferentiation by the dirhodium method, Tetrahedron Asymmetry 15: 3609-3616, 2004
Gáti T; Simon A; Drabowicz J; Moeller S; Duddeck H; Tóth G: Adducts of the chiral Rh2[(R)-MTPA]4 reagent with phosphine chalcogenides and spirochalcogenuranes nature of binding and ligand exchange, Central European NMR Discussion Groups, 19th NMR Valtice, Czech Republic: pp. 22, 2004
Gáti T; Simon A; Moeller S; Duddeck H; Tóth G: Királis diródium vegyületek és foszfin-kalkogenidek valamint spirokalkogénuránok komplexálódási sajátságainak NMR vizsgálata, MKE Vegyészkonferencia: pp. 13, 2004
V. Csokai, A. Grün, B. Balázs, G. Tóth, Gy. Horváth, I. Bitter: Unprecedented cyclisation of calix[4]arenes with glycols under Mitsunobu protocol, Part 2. O,O-and O,S-Bridged calixarenes, Organic Letters 6: 477-480, 2004
T. Gáti, A. Simon, G. Tóth, A. Szmigielska, A. M. Maj, K. M. Pietrusiewicz, S. Moeller, D. Magiera, H. Duddeck: Bis(phosphane oxide) Adducts of Rh2(MTPA)4 ¬ Kinetics and Chirality Discrimination, Eur. J. Inorg. Chem. 2160-2166, 2004
T. Gáti, A. Simon, G. Tóth, D. Magiera, S. Moeller, H. Duddeck: Adducts of Rh2(MTPA)4 with some phosphine chalcogenides: nature of binding and ligand exchange, Magn. Reson. Chem. 42: 600-604, 2004
A. Grün, É. Kőszegi, B. Balázs, G. Tóth, I. Bitter: Synthesis and optical investigation of chromogenic 1,3-calix [4]crowns, Supramol. Chem. 16: 239-246, 2004
Bitter I., Grün A., Csokai V., Balázs B., Tóth G.: Kalix[4]arének és a Mitsunobu reakció. A kalixarén alapú receptorok szintézisének új távlatai, Magyar Kémiai Folyóirat, 109-110: 105-111, 2004
T. Gáti, G. Tóth, J. Drabowicz, E. Hofer, S. Moeller, P. Polavarapu, H. Duddeck: Effective Enantiodifferentation by the Dirhodium Method: Towards the Determination of Absolute Configurations?, Chirality 17: S40-S47, 2005
H. Duddeck, S. Malik, S. Moeller, T. Gáti, G. Tóth, Z. Rozwadowski: Chirality Recognition in the Presence of a Chiral Dirhodium Complex, Phosphorous, Sulphur, and Silicon 180: 993-1000, 2005
E. D. Gómez, J. Jios, C. O. D. Védova, H. D. March, H. E. D. Loreto, G. Tóth, A. Simon, D. Albert, R. Wartchow, H. Duddeck: N-(Cloroacetyl)- and N-dichloroacetyl)-N-(xylyl)alanine esters: assignment of the absolute configurations and enantiodifferentation by the dirhodium method, Tetrahedron: Asymmetry 16: 2285-2293, 2005
G. Tóth, B. Balázs, I. Bitter, A. Grün, V. Csokai: Recent results of our NMR study on Calix[4]arenes synthesized at TU Budapest, First German-Hungarian Workshop, Hannover, p. 26, July 5-6., 2004
G. Tóth, T. Gáti, A. Simon, K. M. Pietrusiewicz, D. Magiera, S. Moeller, H. Duddeck: Phosphoryl chalcogenide - RH2(MTPA)4 adducts. Binding and ligand exchange study by v.t. 31P and 1H NMR spectroscopy, First German-Hungarian Workshop, Hannover, p. 45, July 5-6., 2004
T. Gáti, G. Tóth, J. Drabowicz, S. Moeller, H. Duddeck: Effective Enantiodifferentiation os Spirochalcogenuranes by the Dirhodium Method – Towards the Determination of Absolute Configuration, First German-Hungarian Workshop, Hannover, p. 46, July 5-6., 2004
E. D. Gómez, J. Jios, C. O. Della Védova, H. D. March, H. E. Di Loreto, G. Tóth, A. Simon, D. Albert, S. Moeller, R. Wartchow, H. Duddeck: Enantiodifferentation by Rh2(MTPA)4 – Adduct Formation– II. Multifunctional N-(Chloroacetyl)- and N-(Dichloroacetyl)-N-(xylyl)alanine Esters, GDCH Magnetic Resonance Division 2th Discussion Meeting, Mainz, p. 32., 26-29. 09., 2005
V. Csokai, L. Tőke, I. Bitter: An expedient route to thiacalix[4](aza-and thia)crowns via Mitsunobu reaction, 8th International Conference on Calixarenes, Prague, July, 25-29, 2005
V. Csokai, B. Balázs, A. Simon, I. Bitter: Chemoselective ring closure of thiacalix[4]arene 1,3-bis(N-w-hydroxyalkylamides) via the Mitsunobu reaction, 8th International Conference on Calixarenes, Prague, July, 25-29, 2005
S. Moeller, D. Albert, H. Duddeck, A. Simon, G. Tóth, O. M. Demchuk, K. M. Pietrusiewicz: Enantiodifferentation by RH2[MTPA]4 adduct formation.I.Atropisomeric 2-iodo-4,4’,6,6’-tetramethyl-2’-(diphenylphosphoryl)-1,1’-biphenyl, GDCH Magnetic Resonance Division 2th Discussion Meeting, Mainz, p. 75., 26-29. 09., 2005
Csokai V; Simon A; Balázs B; Tóth G; Bitter I: Chemoselective ring closure of thiacalix[4]arene-1,3-bis(N--hydroxyalkylamides) via the Mitsunobu reaction, Tetrahedron 62: 2850–2856, 2006
Csokai V; Grün A; Balázs B; Simon A; Tóth G; Bitter I: Functionalized thiacalix- and calix[4]arene-based Ag+ ionophores: synthesis and comparative NMR study, Tetrahedron 62: 10215–10222, 2006
S. Moeller; D. Albert; H. Duddeck; A. Simon; G. Tóth; O. M. Demchuk; K. M. Pietrusiewicz: Chiral Atropisomeric 2-Iodo-4,4´,6,6´-tetramethyl-2´-(diphenyl¬phosphoryl)-1,1´-biphenyl – Enantiodifferentiation by Rh2[MTPA]4 Adduct Formation and Conform.., Phosphorous, Sulphur, and Silicon 181: 351-361, 2006
B. Balázs: Gazda-vendég kölcsönhatások tanulmányozása NMR spektroszkópiával, MKE Szerves Analitikai Szakcsoportjának Szerves Analitikai Délutánok rendezvénysorozata, Budapest, 2006. november 29., 2006
B. Balázs: Investigation of host-guest interactions by NMR spectroscopy, NMR Workshop of the Hungarian NMR Working Committee, MTA Kémiai Kutatóközpont, Budapest, 2007. január 26., 2007
B. Balázs, G. Tóth, I. Bitter, A. Grün, V. Csokai: Módosított tiakalix– és kalix[4]arén ionofórok vizsgálata NMR spektroszkópiával, Centenáriumi Vegyészkonferencia, Sopron, 2007. május 30., 2007
vissza »