Alapkutatások a tudománytörténet és a művelődéstörténet határterületein  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46214
típus K
Vezető kutató V. Molnár László
magyar cím Alapkutatások a tudománytörténet és a művelődéstörténet határterületein
Angol cím Interdisciplinary basic research in the history of science and culture
zsűri Történelem
Kutatóhely Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.342
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásom első két évében a művelődéstörténész és gyógyszerészet-történész Ernyey József teljes hagyatékát dolgoztam fel, amely az Országos Széchényi Könyvtárban, a Természettudományi Múzeumban és a Néprajzi Múzeumban található. Gondos kutatómunkával sikerült összeállítani a teljes Ernyey-bibliográfiát is. Kéziratos anyagai és az azok tömörítéséből készült publikációi egybevetésével sikerült áttekintést adni történelmi, nyelvészeti és gyógyszerészeti kutatásairól. Ő volt a Természettudományi Múzeum első főigazgatója, nevét viseli Budapesten a Gyógyszerészettörténeti Könyvtár. Életművét most első alkalommal sikerült önálló monográfia formájában feldolgozni. Kutatásom második két évében Ács Tivadar művelődéstörténész hagyatékát dolgoztam fel, amely részben a Magyar Országos Levéltárban, részben Szegeden a Somogyi Könyvtárban található. Ács kéziratos anyagait összevetettem az elsősorban az amerikai magyar lapokban közölt cikkeivel, s kiegészítettem azokat az újabb kutatási eredményekkel, valamint a kéziratban maradt bibliográfiai jegyzeteit hozzácsatoltam kutatási anyagaihoz. Ács Tivadar életművéről ez az első átfogó kutatás.
kutatási eredmények (angolul)
In the first two years of my research I analysed the legacy of Jozsef Ernyei who was a historian of civilization and pharmaceutics. His legacy can be found in the National Széchényi Library, in the Museum of Natural Sciences and in the Museum of Ethnography. I managed to put together the full Ernyei bibliography as well as to give an overview of his historical, linguistic and pharmaceutical research. He was the first director of the Museum of Natural Sciences and the Library on the History of Pharmaceutics in Budapest is named after him. This was the first monograph of his body of work. In the second two years of my research I have analysed the legacy of Tivadar Acs who was a historian of civilization. His legacy can be found in the Hungarian National Archives and in the Somogyi Library in Szeged. I have compared Acs’ manuscripts with his articles in the Hungarian press in the US, complemented them with recent research findings as well as added his unpublished bibliographic notes to his research materials. This was the first comprehensive research of Acs’body of work.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1337/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
V. Molnár L: Gyöngyössi Pál - II. Katalin udvari orvosa. (Egy református tudós szentpétervári karrierje), Confessio 2006:2. pp. 52-58., 2006
V. Molnár L: Meszto kulturnoj kontaktologii v ruszisztyike - vozmozsnosztyi i barjeri v napravlenyijah isszledovanyij, In: Novije napravlenyija i rezultati v ruszisztyike. Bp., 2005. Magyar Ruszisztikai Intézet. pp. 133-143., 2005
V. Molnár L: Vengri i russzkije v zerkale isztorii kontaktov., In: Dvenadcaty sztoletyij vengerszko-russzkih otnosenyij. Redaktor: Szvák Gyula. Bp., 2005. Centr ruszisztyiki ELTE. pp. 44-50., 2005
V. Molnár L: Életutak találkozása 1703–1848., Piliscsaba, 2004. MATI. 236 p., 2004
V. Molnár L: Szomszédok - egymás között, egymásról, Világtörténet 2004:3. pp. 44--52., 2004
V. Molnár L: Kulturális kontaktológia, közlésre elfogadva, ELTE BTK, 2004
V. Molnár L: Adalékok egy 18. századi polihisztor portrévázlatához, In: Orosz arcképcsarnok. Pécs, PTE, 2004. pp. 57-82., 2004
V. Molnár L: \''Hungarus\'' pedagógusok oroszországi tevékenysége (oroszul), Studia Slavica 2004: 3-4. pp. 315-339., 2004
V. Molnár L: Magyarok és oroszok a kapcsolattörténet tükrében., In: A magyar-orosz kapcsolatok tizenkét évszázada. Bp., 2005. ELTE Ruszisztikai Központ. pp. 39-45., 2005
Schultheisz E. - Magyar L. A.: Orvosképzés a nagyszombati egyetemen. Az orosz szövegrészeket fordította: V. Molnár L., Piliscsaba, 2005. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 403 p., 2005
V. Molnár L: "Hungarus" orvosok a 18. századi Oroszországban., Előadás 2005. október 5-én, a Dobroljubov Társadalomtudományi Társaságban (Budapest, ELTE BTK Szláv Filológiai Intézet), 2005
V. Molnár L: Gyöngyössi Pál - II. Katalin udvari orvosa., Előadás 2005. október 11-én, a "Fejezetek a magyar reformátusság életéből" konferencián (Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem BTK), 2005
V. Molnár L: Mihail Lomonoszov, csjo imja noszit Moszkovszkij unyiverszityet., Studia Slavica vol. 51. 2006:1-2. pp. 123-139., 2006
V. Molnár L: Fejezetek a 18. századi magyar-orosz kulturális kapcsolatok múltjából („Hungarus” tanárok, orvosok és utazók a cári Oroszországban)., Előadás 2006. febr. 23-án Budapesten a Nemzetek Házában (a Magyar-Orosz Baráti Társaság szervezésében), 2006
V. Molnár L: A pedagógus Balugyánszky Mihály (1769-1847)., Előadás 2006. nov. 28-án a „Bemutatkozik a Dobroljubov Társadalomtudományi Társaság” c. szakmai rendezvényen (Nemzetek Háza, Magyar-Orosz Baráti Társaság), 2006
V. Molnár L: Balugyánszky Mihály (1769-1847) két élete. (Adalékok egy „hungarus” tudós hazai és oroszországi tevékenységéhez)., Előadás 2006. dec. 19-én, a Dobroljubov Társadalomtudományi Társaságban (ELTE BTK Balti és Keleti Szláv Nyelvek Intézete), 2006
Schultheisz E.: Fejezetek az orvosi művelődés történetéből. Az orosz szövegrészeket fordította és újabb levéltári kutatásaival kiegészítette: V. Molnár L., Piliscsaba, 2006. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 403 p., 2006
V. Molnár L: Karacs Teréz (1808-1892)., In: Nemzeti évfordulóink 2008. Bp., Balassi Intézet. (Sajtó alatt), 2007
V. Molnár L: Concha Győző (1846-1933)., In: Nemzeti évfordulóink 2008. Bp., Balassi Intézet. (Sajtó alatt), 2007
V. Molnár L: Káldor Miklós (1908-1986)., In: Nemzeti évfordulóink 2008. Bp., Balassi Intézet. (Sajtó alatt), 2007
V. Molnár L: Láner Kornél (1883-1963)., In: Nemzeti évfordulóink 2008. Bp., Balassi Intézet. (Sajtó alatt), 2007
V. Molnár L: Pauler Ákos (1876-1933)., In: Nemzeti évfordulóink 2008. Bp., Balassi Intézet. (Sajtó alatt), 2007
V. Molnár L: II. Katalin és a török félhold., In: Valóság, 2007. No. 4. pp. 27-38., 2007
V. Molnár L: Kereszturi Ferenc (1738-1811), a Moszkvai Egyetem dékánja (Adalékok egy református orvosprofesszor karrierjéhez)., In: Confessio, 2007. No. 2. pp. 36-44., 2007
V. Molnár L: Egy "hungarus" reformer két cár szolgálatában (Balugyánszky Mihály és az orosz modenizáció)., In: Tradíció és modernizáció Európában a 18-19. században. Szerk.: Bodnár E., Demeter G. Bp., 2008. Hungarovox Kiadó. (Megjelenés alatt)., 2008
V. Molnár L: Egy hölgy két akadémia élén (Jekatyerina Daskova hercegnő)., In: Élet és Tudomány, 2007. No. 25. pp. 778-781., 2007
V. Molnár L: Egy "hungarus" reformer két cár szolgálatában (Balugyánszky Mihály és az orosz modenizáció)., Előadás a "Tradíció és modernizáció Európában a 18-19. században" c. konferencián (Debrecen, 2007. nov. 15. Debreceni Akadémiai Bizottság), 2007
V. Molnár L: "Koronás és szoknyás Tartuffe" (II. Katalin, 1762—1796)., Előadás a Dobroljubov Társadalomtudományi Társaság és az Orosz Kulturális Központ rendezvényén (Bp., 2007. nov. 22.), 2007
V. Molnár L: Balugyánszky Mihály (1769-1847) ''két'' élete. Egy felvidéki tudós oroszországi karrierjéről., Előadás az ''Emlékkonferencia gróf Esterházy János tiszteletére'' c. tudományos konferencián (Művelődési és Kultúrtörténeti Intézet, Csúz, Szlovákia, 2007. jún. 16.), 2007
V. Molnár L.: Ernyey József: Gyógyszerészettörténet - művelődéstörténet., Piliscsaba, 2007. Magyar Tudománytörténeti Intézet - Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság. (Sajtó alatt), 2007
V. Molnár L.: Ács Tivadar (1901-1974) művelődéstörténeti munkássága., Piliscsaba, 2008. Magyar Tudománytörténeti Intézet. (Sajtó alatt), 2008
V. Molnár L: Néhány adat a magyar-orosz orvosi kapcsolatok 18. századi történetéből., In: Nemes Csaba: Orvostörténelem. Debrecen, 2007. DEOEC. pp. 150-153., 2007
V. Molnár L: Felvidéki születésű medikusok karrierje a 18. századi Oroszországban., Előadás 2006. dec. 9-én a „Szénássy Árpád Emléknap” c. rendezvényen (Művelődési és Kultúrtörténeti Intézet - KT Kiadó szervezésében; Szlovákia, Csúz), 2006
V. Molnár L: Fényes Elek (1807-1876)., In: Nemzeti évfordulóink 2007. Bp., 2006. Balassi Intézet. p. 22., 2006
vissza »