EU konform, környezetkímélő hibrid eljárások tervezése és irányítása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46218
típus K
Vezető kutató Mizsey Péter
magyar cím EU konform, környezetkímélő hibrid eljárások tervezése és irányítása
Angol cím Design and control of EU-conform environmental friendly híbrid processes
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Angyalné dr. Koczka Katalin
Borus Andor
Deák András
Rév Endre
Szanyi Ágnes
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 10.999
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projektben az Európai Unió irányelvei közül a következő főbb témakörök köré csoportosíthatók a hibrid eljárások alkalmzásán alapuló eredményeink: 1.) használt természeti erőforrások, anyag és energia, újrahasznosítása 2.) elkerülhetetlen emissziók káros hatásának csökkentése, esetleges anyag visszanyeréssel, 3.) tiszta technológiák alkalmazhatósága a fenti célok megvalósításában. Ezek az eredményeink: 1.) Új hibrid desztillációs technikát, az extraktív heteroazeotrop desztillációt fejlesztettünk ki, mellyel a használt oldószerelegyekből az értékes anyagok gazdaságosan és környezetkímélően visszanyerhetők. Integrált desztillációkat vizsgáltunk, és javasoltuk azok környezetközpontú használatát. Életciklus elemzéssel igazoltuk a hibrid eljárások hatékonyságát. 2.) A levegőbe és vízbe kerülő emissziók csökkentését vizsgálva rámutattunk a környezetileg leghatékonyabb füstgáz kénmentesítő megoldásra, valamint a szennyvizek ill. hulladékvizek fiziko-kémiai kezeléssel történő ártalmatlanítására. Az emissziók csökkentése mellett lehetőség volt a nyersanyagok recirkulációjára is. 3.) A tiszta technológiák közül elsősorban a membránelválasztásokat vizsgálunk eredményesen. Metodológiát javasoltunk azok mérnöki célú modellezésére, és desztillációval történő hibrid eljárásban megvalósuló alkalmazására. Vizsgáltuk a hibrid eljárások irányíthatóságát. Eredményeink gyakorlati alkalmazhatóságát eredményes ipari megvalósítások igazolják.
kutatási eredmények (angolul)
The results of the current research can be assigned to the following major area of the European Union: 1.) recovery and recycling of used natural resources, raw material or processed raw material, and energy, 2.) reduction of the detrimental effect of inevitable emissions with possible material recovery, 3.) the role of the clean technologies in the realisation of these aims. These new results of ours are the following: 1.) New hybrid distillation technique, the so called extractive heteroazeotropic distillation is developed, which is able to recover enviromental friendly useful materials from used solvent mixtures. Integrated ditillation techniques are recommneded for environmental oriented applications. Life cycle assessment is used to evaluated the efficiencies of these techniques. 2.)In the case of the resarch of the air and water pollutions, we point out to the most environmntal efficient flue gas desulphurisation alternative and the phyciso-chemical treatment of wastewaters/process waters. 3.) Among the clean technologies we investigate succesfully the membrane separation alternatives. We recommend a methoology or the engineering modelling of such alternatives in the frame of hybrid processes being combined with distillation. We study the controllability of the hybrid processes. The practical importance of our results is proved with successful industrial applications.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1339/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Cséfalvay E. Imre P. M., Mizsey P.: Reduction of the chemical oxygen demand of pharmaceutical waste water by nanofiltration and reverse osmosis, CHISA 2006 Separation processes ISBN 80-86059-45-6 p 382, 2006
Horváth M. Mizsey P.: Recirkulációt tartalmazó vegyipari rendszerek modellezése, irányítása és dinamikája, Műszaki Kémiai Napok '06 ISBN 963 9495 86 7 pp 284-287, 2006
Valentinyi E. Szanyi Á. Mizsey P: Az extraktív heteroazeotrop desztilláció stabilitásának vizsgálata, Műszaki Kémiai Napok '06 ISBN 963 9495 86 7 p 290, 2006
Szanyi, A. Mizsey, P. Fonyo, Z: Separation of highly non-ideal quaternary mixtures with extractive heterogeneous-azeotropic distillation, Chem. Biochem. Eng. Q., 19(2) 111-121 (2005), 2005
Emhamed, A. M. Lelkes, Z. Rev, E. Farkas, T. Fonyo, Z. Fraser, D. M.: New Hybrid Method for Mass Exchange Network Optimisation", European Symposium On Computer Aided Process Engineering, 15, Ed: Puigjaner, L. & Espuña, A., Elsevier, 2005, ISBN: 0-444-51987-4, p. 877-882, 2005
Benko, T. Szanyi, A. Koczka, K. Mizsey, P: Comparison of Flue Gas Desulphurization Processes Based on Life Cycle Assessment,, Lecture on CAPE Forum, Transylvania (2005), 2005
Czuczai, B. Farkas, T. Rev, E. Fonyo, Z. Lelkes, Z.: Desztillációs kolonna R-gráf alapú szuperstruktúrája és MINLP modellje, Műszaki Kémiai Napok’05, ISBN 963 9495 71 9, MÜKKI, Veszprém, Hungary, 26-28 Aprp. 212-215, (2005), 2005
Baharev, A. Frits, E. R. Stéger, C. Lelkes, Z. Rév, E: Separation of highly non-ideal quaternary mixtures with extractive heterogeneous-azeotropic distillation, Application of interval arithmetics for exploring feasibility region of extractive distillation", 10th International Workshop on Chemical Engineering Mathematics, 2005
Farkas, T. Rev, E. Lelkes, Z: Process Flowsheet Superstructures: Structural Multiplicity and Redundancy. Part II: Ideal and Binarily Minimal MINLP Representations, Comp. Chem. Eng., 29(10) 2198-2214 (2005), 2005
Farkas, T. Rev, E. Lelkes, Z: Process Flowsheet Superstructures: Structural Multiplicity and Redundancy. Part I: Basic GDP and MINLP Representations, Comp. Chem. Eng., 29(10) 2180-2197 (2005), 2005
Mizsey, P. Koczka, K. Deák, A. Fonyó, Z.: Pervaporáció szimulációja az „oldódás-diffúziós” modellel, Magyar Kémikus Lapja, 60(7), 239-242, (2005), 2005
Steger, C. Varga, V. Horvath, L. Rev, E. Fonyo, Z. Meyer, M. Lelkes, Z.: Feasibility of extractive distillation process variants in batch rectifier column, Chem. Eng. Proc., 44(10), 1237-1256, (2005), 2005
Baharev, A. Frits, E. R. Stéger, C. Lelkes, Z. Rév, E: Separation of highly non-ideal quaternary mixtures with extractive heterogeneous-azeotropic distillation, Application of interval arithmetics for exploring feasibility region of extractive distillation'', 10th International Workshop on Chemical Engineering Mathematics, 2005
Cséfalvay, E.; Mizsey, P.: Többkomponensű elegyek pervaporációjának vizsgálata, Pervaporation of multicomponent mixtures, Műszaki Kémiai Napok, pp. 174-175, Veszprém (2005), 2005
Emhamed, A. M. Lelkes, Z. Rev, E. Farkas, T. Fonyo, Z. Fraser, D. M.: New Hybrid Method for Mass Exchange Network Optimisation'', European Symposium On Computer Aided Process Engineering, 15, Ed: Puigjaner, L. & Espuña, A., Elsevier, 2005, ISBN: 0-444-51987-4, p. 877-882, 2005
Czuczai, B. Farkas, T. Rev, E. Fonyo, Z. Lelkes, Z.: Desztillációs kolonna R-gráf alapú szuperstruktúrája és MINLP modellje, Műszaki Kémiai Napok’05, ISBN 963 9495 71 9, MÜKKI, Veszprém, Hungary, 26-28 Apr.; p. 212-215, (2005), 2005
Emhamed, A.M. Lelkes, Z. Rev, E. Farkas, T. Fonyo, Z. Fraser, D.M: New hybrid method for mass exchange network optimisation, Műszaki Kémiai Napok, MÜKKI, Veszprém, Hungary, 26-28 Apr.; p. 217, (2005), 2005
Farkas, T. Rev, E. Czuczai, B. Fonyo, Z. Lelkes, Z.: R-graph-based distillation column superstructure and MINLP model", European Symposium On Computer Aided Process Engineering, 15, Ed: Puigjaner, L. & Espuña, A., Elsevier, 2005, ISBN: 0-444-51987-4, p. 889-894, 2005
Frits E.R. Baharev, A. Rév, E. Lelkes, Z. Markót, M. Csendes, T.: Intervallum-aritmetika alkalmazása vegyipari számítási feladatok megoldására, Műszaki Kémiai Napok ’05, ISBN 963 9495 71 9, MÜKKI, Veszprém, Hungary, 26-28 Apr.; p. 216, (2005), 2005
Frits, E.R. Baharev, A. Lelkes, Z. Markót, M. Fonyó, Z. Rév, E. Csendes, T.: Feasibility study by interval arithmetics: Application of interval arithmetics for exploring feasibility of extractive distillation variants, Proceedings of the International Workshop on Global Optimization, International Workshop on Global Optimization, Almería, Spain, September 18-22, 2005 (G05), Ed. I. Garcí, 2005
Frits, E.R. Markót, M. Cs. Csendes, T. Lelkes, Z. Fonyo, Z Rev, E.: Use of Interval Optimization for finding Limiting Flows of Batch Extractive Distillation, European Symposium On Computer Aided Process Engineering – 15, Ed: Puigjaner, L. & Espuña, A., Elsevier, 2005, ISBN: 0-444-51987-4, p. 661-666, 2005
Horváth, M. Mizsey, P.: Recirkulációt tartalmazó rendszerek vizsgálata és irányítástechnikai problémái, Műszaki Kémiai Napok, pp. 198-201, Veszprém (2005), 2005
Kencse, H. Máté, G. Mizsey, P.: Energiaintegrált desztilláló rendszerek modellezése, Műszaki Kémiai Napok, pp. 223-224, Veszprém (2005), 2005
Koczka, K. Mizsey, P. Fonyo, Z.: Analysis and optimization of hybrid separation systems based on pervaporation, Lecture on CAPE Forum, Transylvania (2005), 2005
Lelkes, Z. Rev, E. Farkas, T. Fonyo, Z. Kovacs, T. Jones, I.: Többtermékes szállítási és elosztási probléma optimalizálása, Műszaki Kémiai Napok’05, ISBN 963 9495 71 9, MÜKKI, Veszprém, Hungary, 26-28 Apr.; p. 208-211, (2005), 2005
Meszaros, A. Mizsey, P. Bakosova, M. Sperka, L.: Adaptive gain compensator for a recycle process, 2005 Joint ISIC-MED, Lymasol, 187-192, Cyprus (2005), 2005
Rodriguez-Donis, I. Varga, V. Gerbaud, V. Lelkes, Z. Rev, E. Fonyo, Z. Joulia, X.: Feasibility Study of Heterogeneous Batch Extractive Distillation, European Symposium On Computer Aided Process Engineering – 15, Ed: Puigjaner, L. & Espuña, A., Elsevier, 2005, ISBN: 0-444-51987-4, p. 895-900, 2005
Lelkes, Z. Rev, E. Farkas, T. Fonyo, Z. Kovacs, T. Jones. I.: Multicommodity transportation and supply problem with stepwise constant cost function, European Symposium On Computer Aided Process Engineering – 15, Ed: Puigjaner, L. & Espuña, A., Elsevier, 2005, ISBN: 0-444-51987-4, p. 1069-1074, 2005
Sperka, L. Mészáros, A. Mizsey, P. Andrá¹ik, A.: Control of Ph in a Laboratory Fermenter Using Neuro-Fuzzy Technique, IFAC, Prague (2005), 2005
Stéger, C. Meyer, M. Rev, E. Fonyo, Z. Lelkes, Z.: Szakaszos extraktív desztilláció megvalósíthatósága middle-vessel kolonnában, Műszaki Kémiai Napok, ISBN 963 9495 71 9, MÜKKI, Veszprém, Hungary, 26-28 Apr.; p. 206-207, (2005), 2005
Szanyi, A. Mizsey, P. Fonyo, Z.: Classification and separation of highly non-ideal quaternary mixtures containing minimum boiling azeotropes, Lecture on CAPE Forum, Transylvania (2005), 2005
Valentinyi, E. Szanyi, Á. Mizsey, P.: Négykomponensű nemideális elegyek elválasztása extraktív heteroazotrop desztillációval, Műszaki Kémiai Napok, pp. 223-224, Veszprém (2005), 2005
Tamás Benkő, Ágnes Szanyi, Péter Mizsey, Zsolt Fonyó: Environmental and economic comparison of waste solvent treatment options, Central European Journal of Chemistry 4(1) 92-110, 2006
M. Horváth, P. Mizsey: Investigation of controllability of systems with recycle, CHISA 2006 Separation processes ISBN 80-86059-45-6, 2006
E. Valentinyi, Á. Szanyi, P. Mizsey: Investigation of the stability of extractive heterogenous azeotropic distillation, CHISA 2006 Separation processes ISBN 80-86059-45-6 pp 340-341, 2006
H. Kencse, M. Gábor, P. Mizsey: Comprehensive investigation of energy-integrated distillation, CHISA 2006 Separation processes ISBN 80-86059-45-6 pp 346-347, 2006
A. Lovász, P.Mizsey, Z.Fonyó: Rigorous modelling of pervaporation in flowsheeting environment, CHISA 2006 Separation processes ISBN 80-86059-45-6 pp 361-364, 2006
Lovász A., Mizsey P.: Membrán-modul terner alkohol-víz elegyre kiterjesztett, kísérleti munkán alapuló szimulációja, Műszaki Kémiai Napok '06 ISBN 963 9495 86 7 pp 295-298, 2006
Cséfalvay E. Szitkai Zs. Mizsey P.: Izoporopanol vízmentesítése pervaporációval, Műszaki Kémiai Napok '06 ISBN 963 9495 86 7 pp 14-17, 2006
Cséfalvay, E., P. M. Imre, P. Mizsey: Experimental Data Based Modelling and Simulation of Isopropanol Dehydration by Pervaporation, Desalination, 2008
Racz, L., P. Mizsey, A. Kraslawski: Application of the rough set analysis for the development of the control structure of an FCC unit,, Periodica Polytechnica, 50(2), 109-128, 2006
Racz, L., P. Mizsey, A. Kraslawski: Application of the rough set analysis for the development of the control structure of an FCC unit,, Periodica Polytechnica, 50(2), 109-128, 2006
Szanyi, A., P. Mizsey, Z. Fonyo: Separation of highly non-ideal quaternary mixtures with extractive heterogeneous-azeotropic distillation, Chem. Biochem. Eng. Q., 19(2) 111-121, 2005
Meszaros, A., A. Andrasik, P. Mizsey, Z. Fonyo, V. Illeova: Computer control of pH and DO in a laboratory fermenter using a neural network, Biopr. & Biosyst. Eng, 26(5), pp. 331-340, 2004
Lovász A., Mizsey P.: Membránműveletek modellezése: Pervaporáció, Membrántechnika, XII (1), pp. 2-11, 2008
Rácz L., Mizsey P.: Gondolatok a biodirektívához, MOL Szakmai Tudományos Közlemények,2006/1, pp. 23-28, 2006
Mizsey P., Koczka K., Deák A.,Fonyó Z.: Pervaporáció szimulációja az „oldódás-diffúziós” modellel, Magyar Kémikus Lapja, 60(7) 239-242, 2005
Alois Meszaros, Peter Mizsey, Monika Bakosova, Lubomir Sperka: Adaptive gain compensator for a recycle process, Joint ISIC-MED, Lymasol, 187-192, Cyprus, 2005
Tamas Benko, Agnes Szanyi, Katalin Koczka, Peter Mizsey, Zsolt Fonyo: Environmental and Economical Evaluation and Comparison of Non-ideal Waste Solvent Treatment Options, 31th International Conference of SSCHE Tatransk´e Matliare, Slovakia Le-We-2, 114p., 2004
Alois Mészáros, Peter Mizsey, Marcell Horváth, Zsolt Fonyó: Dynamic analysis and control of recycle processes, 31th International Conference of SSCHE Tatransk´e Matliare, Slovakia Le-We-2, 116p., 2004
Agnes Szanyi, Tamas Benko, Peter Mizsey, Zsolt Fonyo: Optimisation of separation of non-ideal mixtures, 31th International Conference of SSCHE Tatransk´e Matliare, Slovakia Le-We-2, 117p., 2004
Peter Mizsey: Separation of highly non-ideal quaternary mixtures with extractive heterogeneous-azeotropic distillation, 31th International Conference of SSCHE Tatransk´e Matliare, Slovakia Le-We-2, 118p., 2004
Gábor Máté, Mizsey Péter: Szabályozási struktúrák kialakítása és értékelése, Műszaki Kémia Napok, Konferencia Kiadvány pp. 84-85, ISBN 978-963-9695-15-0, Veszprém, 2007
Pauer Viktor, Cséfalvay Edit, Mizsey Péter: Hulladékvizek réz-mentesítése fordított ozmózis segítségével, Műszaki Kémia Napok, Konferencia Kiadvány pp. 203-206, ISBN 978-963-9695-15-0, Veszprém, 2007
Valentinyi Edit, Szanyi Ágnes, Mizsey Péter: Az extraktív heteroazeotrop desztilláció stabilitásának vizsgálata, Műszaki Kémia Napok 106 Konferencia Kiadvány 290, 2006
Horváth Marcell, Mizsey Péter: Recirkulációt tartalmazó vegyipari rendszerek modellezése, irányítása és dinamikája, Műszaki Kémia Napok 106 Konferencia Kiadvány, 284-288, Veszprém, 2006
Lovász Anett, Mizsey Péter: Membrán-modul terner alkohol-víz elegyre kiterjesztett kísérleti munkán alapuló szimulációja, Műszaki Kémia Napok 106 Konferencia Kiadvány, 295-298.old., Veszprém, 2006
Valentinyi E., Szanyi, Á, Mizsey P: Négykomponensű nemideális elegyek elválasztása extractive heteroazotrop desztillációval, Műszaki Kémiai Napok, pp. 223-224, Veszprém, 2005
Kencse H., Máté G., Mizsey P.,: Energiaintegrált desztilláló rendszerek modellezése, Modelling of energy integrated distillation systems, Műszaki Kémiai Napok, pp. 223-224, Veszprém, 2005
Cséfalvay E., Mizsey P.: Többkomponensű elegyek pervaporációjának vizsgálataPervaporation of multicomponent mixtures, Műszaki Kémiai Napok, pp. 174-175, Veszprém, 2005
Horváth M., Mizsey P.: Recirkulációt tartalmazó rendszerek vizsgálata és irányítástechnikai problémái, Műszaki Kémiai Napok, pp. 198-201, Veszprém, 2005
Koczka K., Mizsey P., Manczinger J., Deák A., Rezessy G., Fonyó Z,: Új hibrid eljárás tervezése tetrahidrofuran regenerálására, XII Membrántechnikai Konferencia, 33-35, Budapest, 2004
Benkő T., Koczka K., Szanyi Á., Rezessy G., Mizsey P., Fonyó Zs.: Nemideális oldószerelegyek hulladékkezelési lehetőségeinek környezetvédelmi és gazdaságossági elemzése, Műszaki Kémiai Napok’04, pp250-252, 2004
Szanyi Á., Benkő T., Koczka K., Mizsey P., Mészáros A., Borus A., Fonyó Zs.: Négykomponensű nemideális elegyek szétválasztása extraktív heteroazeotróp rektifikálással, Műszaki Kémiai Napok’04, pp 248-249., 2004
Jalel Labidi, Rodrigo Llano-Ponte, Katalin Koczka, Zsolt Szitkai, Peter Mizsey, Zsolt Fonyo: „Mass and Energy Integration of a Pulp and Paper Process Using Different Methodologies”,, 5th European Meeting on Chemical Industry and Environment (EMChIE 2006), (Vienna, Austria, May 3rd - 5th, 2006.), 2006
Jalel Labidi, Zsolt Szitkai, Katalin Koczka, Rodrigo Llano-Ponte and Peter Mizsey: „Heat Exchanger Network Synthesis for Pulp and Paper Process Using Different Methodologies”, 2nd European Modeling and Simulation Symposium (EMSS 2006) October 4-6, 2006, Barcelona, Spain, 2006
Peter Burian, Marcell Horváth, Peter Mizsey, Alois Mészáros: Modeling of ethylbenzene production process with internal recycle, SSCHE, High Tatras, 2006
Valentinyi, Edit, Ágnes Szanyi, Peter Mizsey: Classification of highly non-ideal quaternary mixtures containing both minimum and maximum boiling azeotropes, Lecture on CHISA’06, Praha, 2006
Horváth Marcell, Peter Burian, Peter Mizsey, Alajos Mészáros: Investigation of controllability of systems with recycle, Lecture on CHISA’06, Praha (2006), 2006
Lovász A., P., Mizsey, Z., Fonyo: Methodology for rigorous modelling of pervaporation in flowsheeting environment, Lecture on CHISA’06, Praha (2006), 2006
Kencse, Hajnalka, Mate Gabor, Peter Mizsey: Comprehensive investigation of energy-integrated distillation, Lecture on CHISA’06, Praha (2006), 2006
Jalel Labidi, Rodrigo Llano-Ponte, Katalin Koczka, Zsolt Szitkai, Peter Mizsey, and Zsolt Fonyo: Mass and Energy Integration of a Pulp and Paper Process Using Different Methodologies, Lecture on CHISA’06, Praha (2006), 2006
Benko, T. Koczka, K. Szanyi, A. Mizsey, P.;Fonyo, Z.: Agreements and Contradictions in the Environmental and Economic Evaluation of Waste Solvent Treatment Options, Industrial Ecology for a Sustainable Future, Stockholm (2005), 2005
Koczka, K., P. Mizsey, Z. Fonyo: Analysis and optimization of hybrid separation systems based on pervaporation, on CAPE Forum, Transsylvania 2005, 2005
Benko, T., A. Szanyi, K. Koczka, P. Mizsey: 11. Benko, T., A. Szanyi, K. Koczka, P. Mizsey, Comparison of Flue Gas Desulphurization Processes Based on Life Cycle Assessment, on CAPE Forum, Transsylvania 2005, 2005
Alois Meszaros, Peter Mizsey, Monika Bakosova, Lubomir Sperka: Comparison of Flue Gas Desulphurization Processes Based on Life Cycle Assessment, on CAPE Forum, Transsylvania 2005, 2005
A.Szanyi, P.Mizsey, Zs.Fonyo: Classification and separation of highly non-ideal quaternary mixtures containing minimum boiling azeotropes, on CAPE Forum, Transsylvania 2005, 2005
Alois Meszaros, Peter Mizsey, Monika Bakosova, Lubomir Sperka: Adaptive gain compensator for a recycle process, Joint ISIC-MED, Lymasol, Cyprus (2005), 2005
Šperka, L., A. Mészáros a, P. Mizsey, A. Andrášik: Control of Ph in a Laboratory Fermenter Using Neuro-Fuzzy Technique, IFAC, Prague (2005), 2005
Mizsey, P.: Plenary lecture on 31st International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, High Tatras, Slovakia (2004), 2004
Tamas Benko, Agnes Szanyi, Katalin Koczka, Peter Mizsey, Zsolt Fonyo: Environmental and Economical Evaluation and Comparison of Non-ideal Waste Solvent Treatment Options, Lecture on 31st International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, High Tatras, Slovakia (2004), 2004
Mizsey, P., Z. Szitkai, Z. Fonyo: Analysis of energy integrated separations and Synthesis of mass exchange networks, CAPE-Forum, Plenary lecture, Veszprem, Hungary, 2004
Szanyi A., P. Mizsey, J. Manczinger, A. Borus Andor, Z. Fonyó: Novel hybrid separation processes based on extractive distillation for solvent recovery, CAPE-Forum, Veszprem, Hungary (2004), 2004
Benkõ T., K. Koczka, A. Szanyi, G. Rezessy, P. Mizsey, Z. Fonyó: Environemntal and ecological evaluation of solvent treatment methods, CAPE-Forum, Veszprem, Hungary (2004), 2004
Fonyó Zsolt, Mizsey Péter: Környezetközpontú folyamatintegráció és folyamatfejlesztés, A vegyipar stratégiai kérdései, Bp. MTA Társkut. Közp., p.271, ISBN 963-508-487-0, 2006
Mizsey P.: Folyamatirányítás labor, Internetes jegyzet vegyész- és biomérnök hallgatóknak, Budapesti Műszaki és Gazdaságdtudomänyi Egyetem, 2004
E. Cséfalvay, K. Koczka, P. Mizsey: Treatment of pharmaceutical waste water by hybrid separation processes, ECCE-6, European Congress of Chemical Engineering, Koppenhága, Dánia, 2007, ISBN: 978-87-91435-56-0, pp 465-466, 2007
Tamas Benko, Daniela Jacob: Untersuchung des Atmosphärischen Kreislaufs von SO2 und Weiteren Spurenelementen im Karpatenbecken, DBU Seminar, Hamburg, Germany, 2006
Benkő Tamás, Mizsey Péter: Füstgáz kéntmentesítés regionális hatásának és hatékonyságának vizsgálata a Kárpát-medencében, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Karának 2. Doktoráns Konferenciája, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2007
Tamas Benko, Daniela Jacob: Investigation of the Transboundary Atmospheric Transport of SO2 in the Carpathian Basin, IMPRS-ESM Retreat 2005, Bremen, Germany, 2005
Tamas Benko, Daniela Jacob: Investigation of the Transboundary Atmospheric Transport of SO2 in the Carpathian Basin, IMPRS-ESM Retreat 2005, Bremen, Germany, 2005
Edit Cséfalvay, Tobias Nöthe, Peter Mizsey: Modelling of wastewater ozonation - Determination of reaction kinetic constants and effect of temperature, Periodica Polytechnica Chemical Engineering 51/2 pp. 13-17, ISSN 0324-5853, 2007
Czuczai B., Farkas T., Rév E., Lelkes Z.: "Speciális ütemezési feladatok osztályba sorolása és megoldása", Műszaki Kémiai Napok’07, Veszprém, 2007. április 25-27., 2007
Baharev A., Rév E.: "Egyensúlyi egységek és kaszkádok számítása affin aritmetikával", Műszaki Kémiai Napok’07, Veszprém, 2007. április 25-27., 2007
A. M. Emhamed, Z. Lelkes, E. Rev, T. Farkas, Z. Fonyo and D. M. Fraser: "New hybrid method for mass exchange network optimisation", Chem. Eng. Commun. 194(12), 1688 – 1701, 2007
A. M. Emhamed, B. Czuczai, L. Horvath, E. Rev, Z. Lelkes: "Optimization of Desalination Location Problem Using MILP", AICHE Journal, 53(9), 2367-2383, 2007
Rodriguez-Donnis, I.; Papp, K.; Rev, E.; Lelkes, Z.; Gerbaud, V.; Joulia, X.: "Column Configurations of Continuous Heterogeneous Extractive Distillation", AIChE Journal, 53(8), 1982-1993, 2007
Frits, E. R.; Farkas, T.; Rev, E.; Lelkes, Z.: "An AIMMS Software Supports Development of Proper Mathematical Programming Models", EURO XXII, 22nd European Conference on Operational Research, Prague, July 8-11., 2007
Repke, J.-U.; Mertens, P.; Aralleno-Garcia, H.; Lelkes, Z.; Rev, E.; Wozny, G.: "Modelling and Simulation of Startup Strategies for Batch Extractive Distillation", Chemical and Process Engineering, 28, 149-160, 2007
Abdulfatah M. Emhamed, Barbara Czuczai, Laszlo Horvath, Endre Rev, Zoltan Lelkes: "An Improved Desalination Location Model Using Mixed-Integer Linear Programming", The 1st Intl. Conf. on Recent Developments in Chemistry and their Applications, Sebha, Lybia, 14-16 November, 2006
Abdulfatah M. Emhamed, Barbara Czuczai, Laszlo Horvath, Endre Rev, Zoltan Lelkes: "Desalination location model using mixed-integer linear programming", CHISA-06 Praha, 27-31 August 2006, 2006
Aralleno Garcia, H.; Mertens, P.; Lelkes, Z.; Repke, J.-U.; Rev, E.; Wozny, G.: "Modelling and Simulation of Startup Strategies for Batch Extractive Distillation", Proc. of 16th Int. Conf. Process Engngn and Chemical Plant Design, Berlin, Germany, 09-13 October, 2006., ISBN 9783798320178, p. 57-65., 2006
Frits, E.R.; Markót, M. Cs.; Lelkes, Z.; Fonyó, Z; Csendes, T.; Rév, E.: "Use of an interval global optimization tool for exploring feasibility of batch extractive distillation", J. Global Optimization 38(2) 297-313, 2007
E. Cséfalvay, Z. Szitkai, P. Mizsey, Z. Fonyó: Experimental Data Based Modelling and Simulation of Isopropanol Dehydration by Pervaporation, Desalination 229 (2008) 94-108, ISSN: 0011-9164, 2008
Agnes Szanyi, Peter Mizsey, Zsolt Fonyo: Novel hybrid separation processes for solvent recovery based on positioning the extractive heterogeneous-azeotropic distillation, Chem. Eng. Proc. 43 , 327-338, 2004
Molnarne, M. Mizsey, P. Schröder, V.: Estimation of flammability of gas mixtures containing inert gases, Journal of Hazardous Materials, 121(1-3), pp. 45-49 (2005), 2005
Tamas Benko, Claas Teichmann, Peter Mizsey,Daniela Jacob: Regional Effects and Efficiency of Flue Gas Desulphurization in the Carpathian Basin, Atmospheric Environment,, 2007
Katalin Koczka, Peter Mizsey, Zsolt Fonyo: Rigorous modelling and optimization of hybrid separation processes based on pervaporation, Central European Journal of Chemistry, Vol. 5 (4) 2007 pp.1124-1147, 2007
Lovasz, A., P. Mizsey, Zsolt Fonyo: Methodology for parameter estimation of modelling of pervaporation in flowsheeting environment, Chemical Engineering Journal, Volume 133, Issues 1-3, Pages 219-227, 2007
K. Koczka, J. Manczinger, P. Mizsey, Z. Fonyo: Novel hybrid separation processes based on pervaporation for the regeneration of tetrahydrofuran, Chemical Engineering and Processing 46, 239-245, 2007
Benko, T., A. Szanyi, P. Mizsey, Z. Fonyo,: Environmental and economical comparison of non-ideal waste solvent treatment processes, Central European Journal of Chemistry, 4(1) 2006 1-19, 2006
Szanyi, A., P. Mizsey, Z. Fonyo: Optimisation of non-ideal separation structures based on extractive heterogeneous-azeotropic distillation, Ind. Eng. Chem., 43, pp. 8269-8274, 2004
Agnes Szanyi, Peter Mizsey, Zsolt Fonyo: Novel hybrid separation processes for solvent recovery based on positioning the extractive heterogeneous-azeotropic distillation, Chem. Eng. Proc. 43 , 327-338, 2004
vissza »