Az egyedfejlődés során bekövetkező táplálékváltások és azok növekedést, illetve táplálékbázis felosztást érintő hatásainak vizsgálata balatoni halakon.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46222
típus K
Vezető kutató Specziár András
magyar cím Az egyedfejlődés során bekövetkező táplálékváltások és azok növekedést, illetve táplálékbázis felosztást érintő hatásainak vizsgálata balatoni halakon.
Angol cím Ontogenetic diet shifts and their effects on growth and food resource partioning in fish in Lake Balaton.
zsűri Ökológia és evolúció 1
Kutatóhely Balatoni Limnológiai Intézet (HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont)
résztvevők Bíró Péter
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.379
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Pályázatunk célja volt, hogy elemezzük 15 gyakori halfaj (bodorka, vörösszárnyú keszeg, balin, küsz, karika keszeg, dévérkeszeg, garda, ezüstkárász, ponty, naphal, sügér, vágódurbincs, fogassüllő, kősüllő és folyami géb) táplálkozásában megfigyelhető méretfüggő folyamatokat természetes életterükben, a Balatonban. Kutatásaink során leírtuk e halfajok táplálék összetételében tapasztalható méretfüggő változásokat a táplálkozás megkezdésétől a legidősebb példányokig. Meghatározásra kerültek fajonként az egyedfejlődés során fellépő táplálékváltások, értékeltük azok határozottságát és alternatíváit. Leírtuk az egyedfejlődés során bekövetkező táplálékváltások hatását a fajon belüli (méretcsoportok közötti) táplálékfelosztásra és eredményeinket újszerű grafikus eljárással szemléltettük. Meghatároztuk a vizsgált halközösségen belül fennálló funkcionális táplálkozási csoportokat figyelembe véve a táplálékváltásokat is. Részletesen értékeltük a fajok közötti táplálékmegosztást és leírtuk a potenciálisan versengő csoportokat. A növekedési mutatok, a táplálékfejlődés és a táplálékkészlet alapján értékeltük az egyes halfajok életfeltételeit a Balatonban. Végül, az eredmények tükrében javaslatot tettünk a fogassüllő és a ponty célszerű telepítési méretére vonatkozóan is.
kutatási eredmények (angolul)
Aim of this project was to analyse size-dependent patterns in feeding ecology of 15 common fish species (roach, rudd, asp, bleak, white bream, common bream, razor fish, gibel, common carp, pumpkinseed sunfish, perch, ruffe, pikeperch, Volga pikeperch and monkey gobby) under natural circumstances, in Lake Balaton. We described size-related changes in the diet of these species from the beginning of exogenous feeding to their oldest age groups. We defined ontogenetic diet shifts in each species, assessed their flexibility/rigidity and their alternatives. We described effects of the ontogenetic diet shifts on inter-specific (among size groups) food partitioning and we visualised these results with a novel graphical method. We analysed the functional feeding guild structure of the studied fish assemblage considering also size-dependent processes as well as ontogenetic diet shifts. Inter-specific diet partitioning was studied in details and potential competitive relationships were characterised. According to growth parameters, diet ontogeny patterns and food resources we discussed living conditions of specific fish species in Lake Balaton. Finally, based on our findings we gave suggestions for optimal stocking sizes of pikeperch and common carp in Lake Balaton.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1341/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Specziár A: Lomg term patterns of first year cohort dynamics of fish in Lake Balaton, In: Shallow Lakes 2005, Dalfsen: 2005. pp. 59., 2005
Rezsu E; Specziár A: A naphal (Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)) táplálékának változása a növekedés során a Balaton keszthelyi medencéjében, Hidrológiai Közlöny 85 (6): 114-116, 2005
Specziár A: First year cohort dynamics and ontogenetic diet patterns of some common fishes in Lake Balaton., In: XI European Congress ofIchthyology, Tallinn: 2004. pp. 142-143., 2004
Specziár A: Őshonos halfajok ivadékának táplálkozási stratégiája, trofikus kapcsolatai, növekedése és túlélési esélye a Balatonban., In: Mahunka S. és Banczerowski J. (szerk.), A Balaton kutatásának 2005. évi eredményei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. pp. 84-92., 2006
Rezsu E; Specziár A; Nagy SA; Dévai Gy: A sügér (Perca fluviatilis) és a vágódurbincs (Gymnocephalus cernuus) táplálékának változás az egyedfejlődés során., Hidrológiai Közlöny 84(5-6): 128-129., 2004
Specziár A: Az árvaszúnyog fauna hosszú távú változásai és a halak táplálkozása a Balatonban., In: Fenyvesi O (szerk.), Tudományos előadások 2004. MTA Veszprémi területi Bizottsága, Veszprém. pp. 69-85., 2004
Specziár A: Őshonos halfajok ivadékának táplálkozási stratégiája, trofikus kapcsolatai, növekedése és túlélési esélye a Balatonban., In: Mahunka S. és Banczerowski J. (szerk.), A Balaton kutatásának 2004. évi eredményei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. pp. 102-110., 2005
Specziár A, Bíró P: Őshonos halfajok ivadékának táplálkozási stratégiája, trofikus kapcsolatai, növekedése és túlélési esélye a Balatonban., In: Mahunka S. és Banczerowski J. (szerk.), A Balaton kutatásának 2003. évi eredményei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. pp. 99-107., 2004
Specziár A; Bíró P; Tátrai I: Tavaink halállománya az EU VKI görbe tükrében, Hidrológiai Közlöny 87(6): 156-158., 2007
Rezsu E; Specziár A: Ontogenetic diet profiles and size-dependent diet partitioning of ruffe Gymnocephalus cernuus, perch Perca fluviatilis and pumpkinseed Lepomis gibbosus in Lake Balaton., Ecology of Freshwater Fishes 15: 339-349., 2006
Specziár A: First year ontogenetic diet patterns in two coexisting Sander species, Sander lucioperca and S. volgensis in Lake Balaton, Hydrobiologia 549: 115-130, 2005
Specziár A; T-Rezsu E: A halak egyedfejlődését kísérő táplálékváltások és azok kihatása a fajon belüli és fajok közötti táplálékfelosztásra a Balatonban., Hidrológiai Közlöny (közlésre elküldve), 2008
Specziár A: A halak egyedfejlődése során bekövetkező táplálékváltások, illetve azok növekedést és táplálékbázis felosztást érintő hatásainak vizsgálata a Balatonban., In: Fenyvesi O. (szerk.), Tudományos előadások 2007. MTA Veszprémi Területi Bizottsága, Veszprém, pp. 127-135., 2007
Specziár A: Néhány halfaj ivadékkori állomány-dinamikája és táplálkozása a Balatonban, Hidrológiai Közlöny 85 (6): 124-126, 2005
Specziár A: A fogassüllő és a kősüllő szaporulata a Balatonban, Halászatfejlesztés 29: 113-124., 2004
Rezsu E; Specziár A; Nagy SA: A naphal (Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)) táplálkozása a Balaton két eltérő trofitásu térségében., Halászat 98 (1): 30-36., 2005
Specziár A; Bíró P: A fogassüllő (Sander lucioperca) ivadékkori kannibalizmusának jellemzői a Balatonban., Hidrológiai Közlöny, 2004
Specziár A; Turcsányi B: A telepített ponty és fogassüllő elterjedése, növekedése és visszafogása a Balatonban., Halászat, 2007
vissza »