One step towards the sustainable infrastructure - combined solar energy and natural gas systems at domestic customers  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46224
Type K
Principal investigator Csete, Jenő
Title in Hungarian Egy lépés a fenntartható infrastruktúra felé - napelemekkel kombinált földgázellátó rendszer háztartási fogyasztóknál
Title in English One step towards the sustainable infrastructure - combined solar energy and natural gas systems at domestic customers
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Gázmérnöki Tanszék (University of Miskolc)
Participants Horánszky, Beáta
Szunyog, István
Tihanyi, László
Starting date 2004-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 4.630
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás első fázisában összegyűjtöttük és feldolgoztuk a témára vonatkozó szakirodalmat és műszaki – gazdasági információkat. A kombinált földgáz – szolár termikus energiaellátó rendszerek elterjesztése környezetterhelési és gazdasági oldalról egyaránt fontos cél mind az Európai Unióban, mind pedig Magyarországon. Saját adatfelvételek birtokában elemeztük a tipikus magyar háztartási fogyasztók gázfelhasználásának mennyiségi és minőségi jellegzetességeit, és meghatároztuk a földgázfelhasználással összefüggő környezeti terheléseket. A következő lépésben részletesen feldolgoztuk a termikus szolár rendszereket, és kimutattuk az alkalmazásukkal összefüggő műszaki – jogi szabályozási problémákat. Végül kialakítottuk a kombinált földgáz – szolár termikus energiaellátó rendszer modelljét, és értékeltük az elterjesztésével járó gazdasági és környezetvédelmi előnyöket. A projekt eredményeit beépítettük a graduális és posztgraduális gázmérnök-képzés tananyagába.
Results in English
In the first phase of the project the technical and economic publication and information were gathered and elaborated. The dissemination of the hybrid natural gas and solar thermal supplying systems is an essential goal in the European Union and Hungary too, because of their advantages in the aspects of environmental protection and economic as well. The characteristic signs of the gas consumption of Hungarian gas customers have been analysed in the basis of own data- and information-collection. The flue gas emission of the natural gas utilization also has been determined. In the next step of this project several details of the solar systems were worked out and revealed the barriers of the technical regulation and legislation. Finally the model of the hybrid system has been developed and examined from economic and environmental respects. The results of the project were built into the curriculum of graduate and post graduate levels of natural gas engineering education.
Full text http://real.mtak.hu/1343/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Horánszky B.: A napenergia-felhasználás új motorja: a zöldhő, Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet könyvtára; http://www.gas.uni-miskolc.hu, 2006
Horánszky B.: Az Európai Unió és Magyarország energiapolitikája - különös tekintettel a megújuló energiaforrásokra, Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet könyvtára; http://www.gas.uni-miskolc.hu, 2004
Szunyog I.: Átfolyó-rendszerű gázvízmelegíő teljesítményének és hatásfokának meghatározása gazdaságossági számításokhoz, Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet könyvtára; http://www.gas.uni-miskolc.hu, 2005
Horánszky B.: A termikus napenergia-felhasználás alkalmazási lehetőségei, Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet könyvtára; http://www.gas.uni-miskolc.hu, 2005
Szunyog I.: Háztartási fogyasztók földgázellátó rendszerei, Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet könyvtára; http://www.gas.uni-miskolc.hu, 2004
Csete J. - Horánszky B. - Szunyog I.: A lakossági energiafelhasználás környezetterhelése, Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet könyvtára; http://www.gas.uni-miskolc.hu, 2005
Csete J. - Horánszky B. - Szunyog I.: A lakossági energiafelhasználás környezetterhelése, Energiagazdálkodás, 2005. 5. 19-25, 2005
Horánszky B.: A napenergia-felhasználás új motorja: a zöldhő, Energiagazdálkodás, 2006. 4. 24-28., 2006
Back »