Atlantisz filozófiai könyvprogram  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46233
típus K
Vezető kutató Kontler László
magyar cím Atlantisz filozófiai könyvprogram
Angol cím Atlantisz Publishing Project for Philosophy
zsűri Kultúra
Kutatóhely ATLANTISZ Alapítvány
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.114
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A támogatás időtartama alatt elvégzett feladatok, kutatások eredményei érdemben járultak hozzá a magyar társadalomtudományi kultúra és felsőoktatás fejlesztéséhez. A publikált művek a hazai egyetemek, főiskolák tananyagai lettek. Olyan szerzők életművével, korábban magyarul hozzáférhetetlen alapművekkel gazdagodott a felsőoktatás, melyek a következő évtizedek kutatásait is döntően meghatározzák. A hiánypótló alapművek: Platón: Phaidrosz; A szofista; I. Kant: A tiszta ész kritkája, G. W. F. Hegel: Előadások a művészetfilozófiájáról c. kötete, F. Nietzsche: Korszerűtlen elmélkedéseinek első teljes magyar kiadása, F. Schiller: Művészet- és történelemfilozófiai írások, E. Cassirer: A felvilágosodás filozófiája. A vallásfilozófia alapszövege, D. Hume: Beszélgetések a természetes vallásról c. műve Ludassy Mária tanulmányával jelent meg, a pszichiátria születéstörténetét feltáró M. Foucault-mű: A bolondság története több diszciplína alapkönyve lett. Megjelent a 20. századi német történelemfilozófia két, Magyarországon korábban ismeretlen gondolkodójának egy-egy fontos kötete: H. Blumenberg: Hajótörés nézővel, J. Ritter: Szubjektivitás. A francia történettudomány nagy hatású professzorának középkorról írt fontos művének: Európa születése a középkorban érdemi munkái is befejeződtek. A magyar társadalomtudományi gondolkodásban meghatározó szerzők művei: Parlando, valamint Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés c. kötetében kerültek összefoglalásra.
kutatási eredmények (angolul)
During the period of support, the tasks and research agendas we have completed contributed to the progress of Hungarian higher education and social science research to a considerable extent. The titles we have published are on the reading lists of major universities and colleges. The editions of authors whose oeuvre or individual works have been made available for the first time to Hungarian readers will determine trends in the decades to come. They include Phaidros and The Sophist by Plato; The Critique of Pure Reason by Kant; Lectures on the Philosophy of Art by Hegel; the first full Hungarian edition of Untimely Reflections by Nietzsche; Essays on the History and Philosophy of Art by Schiller; The Philosophy of Enlightenment by Cassirer. Hume's classic work on the philosophy of religion, Dialogues on Natural Religion, came out with an introduction by Maria Ludassy, while Foucault's History of Madness, an exploration of the birth of psychiatry, is becoming a basic text for students of several disciplines. We have also published two important twentieth-century German works in the philosophy of history: Shipwreck with Spectators by Blumenberg, and Subjectivity by Ritter. The bulk of the editorial work on The Masking of Europe in the Middle Ages by Le Goff has also been completed. Important trends in Hungarian philosophical thought are represented by Parlando, as well as Experience and Expression by László Tengelyi.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1347/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hans Blumenberg: Paradigmák egy metaforológiához, Hans Blumenberg: Hajótörés nézővel, 2006
Hans Belting: A modernség a jelen tükrében - médiumok, elméletek és múzeumok, Hans Belting: A művészettörténet vége, 2006
Hans Blumenberg: Hajótörés nézővel, Hans Blumenberg: Hajótörés nézővel, 2006
Friedrich Schiller: A színház mint morális intézmény, Friedrich Schiller: Művészet- és történelemfilozófiai írások, 2005
Friedrich Schiller: Kallias, avagy a szépségről, Friedrich Schiller: Művészet- és történelemfilozófiai írások, 2005
Friedrich Schiller: A kellemről és a méltóságról, Friedrich Schiller: Művészet- és történelemfilozófiai írások, 2005
Friedrich Schiller: A patetikusról, Friedrich Schiller: Művészet- és történelemfilozófiai írások, 2005
Friedrich Schiller: Levelek az ember esztétikai neveléséről, Friedrich Schiller: Művészet- és történelemfilozófiai írások, 2005
Friedrich Schiller: A naiv és a szentimentális költészetről, Friedrich Schiller: Művészet- és történelemfilozófiai írások, 2005
Friedrich Schiller: A fenségesről, Friedrich Schiller: Művészet- és történelemfilozófiai írások, 2005
Friedrich Schiller: A kar felhasználása a tragédiában, Friedrich Schiller: Művészet- és történelemfilozófiai írások, 2005
Friedrich Schiller: Mi az egyetemes történelem, s mi végre is tanulmányozzuk?, Friedrich Schiller: Művészet- és történelemfilozófiai írások, 2005
Friedrich Schiller: Az emberi társadalom kezdeteiről a mózesi okirat vezérfonalán, Friedrich Schiller: Művészet- és történelemfilozófiai írások, 2005
Friedrich Schiller: Mózes küldetése, Friedrich Schiller: Művészet- és történelemfilozófiai írások, 2005
Friedrich Schiller: Lükurgosz és Szolón törvényei, Friedrich Schiller: Művészet- és történelemfilozófiai írások, 2005
Platón: A szofista, Platón: A szofista, 2006
Tengelyi László: Az élménytől a tapasztalatig, Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés, 2007
Tengelyi László: A mint-struktúra megkettőződése, Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés, 2007
Tengelyi László: Tapasztalat és kategoriális kifejezés, Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés, 2007
Tengelyi László: A tapasztalat és a valóság, Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés, 2007
Tengelyi László: Ellentétesség a tapasztalatban, Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés, 2007
Tengelyi László: A tapasztalat és a végtelen, Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés, 2007
Tengelyi László: Idő és ősbenyomás, Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés, 2007
Tengelyi László: Az ősbenyomás és a protenciók betöltődése, Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés, 2007
Tengelyi László: Önkonstitúció és élettörténet, Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés, 2007
Tengelyi László: Tapasztalat és önhasadás, Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés, 2007
Tengelyi László: Sartre és a vágy filozófiai felfedezése, Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés, 2007
Tengelyi László: A harmadik transzcendentális alakja, Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés, 2007
Tengelyi László: A kifejezés tapasztalata, Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés, 2007
Tengelyi László: Tapasztalat, cselekvés és elbeszélt történet, Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés, 2007
Tengelyi László: Történelmi tapasztalat, Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés, 2007
Tengelyi László: Időfenomenológia és időregény, Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés, 2007
Tengelyi László: Áttörés a kifejezéshez, Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés, 2007
Tengelyi László: Következtetések - A fenomenológia mint a tapasztalat kifejezése, Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés, 2007
Joachim Ritter: Az emberről szóló tan értelme és határa, Joachim Ritter: Szubjektivitás - Válogatott írások, 2007
Joachim Ritter: A nevetésről, Joachim Ritter: Szubjektivitás - Válogatott írások, 2007
Joachim Ritter: Szubjektivitás és ipari társadalom. A szubjektivitás hegeli elméletéről., Joachim Ritter: Szubjektivitás - Válogatott írások, 2007
Joachim Ritter: A táj. Az esztétikum funkciója a modern társadalomban., Joachim Ritter: Szubjektivitás - Válogatott írások, 2007
Joachim Ritter: Két exkurzus A táj című tanulmányhoz, Joachim Ritter: Szubjektivitás - Válogatott írások, 2007
Odo Marquard: Joachim Ritter, Joachim Ritter: Szubjektivitás - Válogatott írások, 2007
Ernst Cassirer: A felvilágosodás korának gondolkodásformája, Ernst Cassirer: A felvilágosodás filozófiája, 2007
Ernst Cassirer: Természet és természetmegismerés a felvilágosodás filozófiájának gondolkodásában, Ernst Cassirer: A felvilágosodás filozófiája, 2007
Ernst Cassirer: Pszichológia és ismeretelmélet, Ernst Cassirer: A felvilágosodás filozófiája, 2007
Ernst Cassirer: A vallás eszméje, Ernst Cassirer: A felvilágosodás filozófiája, 2007
Ernst Cassirer: A történeti világ meghódítása, Ernst Cassirer: A felvilágosodás filozófiája, 2007
Ernst Cassirer: Jog, állam és társadalom, Ernst Cassirer: A felvilágosodás filozófiája, 2007
Ernst Cassirer: Az esztétika alapkérdései, Ernst Cassirer: A felvilágosodás filozófiája, 2007
Ludassy Mária: Teremtés, tervezés, kétely, kritika, David Hume: Beszélgetések a természetes vallásról, 2006
G. W. F. Hegel: Előadások a művészet filozófiájáról, G. W. F. Hegel: Előadások a művészet filozófiájáról, 2004
Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája, Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája, Atlantisz Könyvkiadó, 2004
Michel Foucault: A bolondság története, Michel Foucault: A bolondság története, 2004
Platón: Phaidrosz, Platón: Phaidrosz, 2005
David Hume: Beszélgetések a természetes vallásról, David Hume: Beszélgetések a természetes vallásról, 2006
Hans Belting: "A művészettörténet vége?", Hans Belting: A művészettörténet vége, 2006
Hans Blumenberg: A mítosz valóságfogalma és hatóereje, Hans Blumenberg: Hajótörés nézővel, 2006
Joachim Ritter: A szellemtudományok feladata a modern társadalomban, Joachim Ritter: Szubjektivitás - Válogatott írások, 2007
Jacques Le Goff: Európa születése a középkorban, Jacques Le Goff: Európa születése a középkorban, 2008
vissza »