Ethnical, etnological and cultural phenomena among Hungarian in Croatia after the war in 1991  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46235
Type K
Principal investigator Lábadi, Károly
Title in Hungarian Etnikai, néprajzi és kulturális jelenségek a horvátországi magyarság körében az 1991-es déli szláv háború után
Title in English Ethnical, etnological and cultural phenomena among Hungarian in Croatia after the war in 1991
Panel Culture
Department or equivalent Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék (Szent István University)
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 2.262
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A horvátországi, drávaszögi magyarság életében sorsfordulót jelentett az 1992-97 közötti déli szláv háború. A reintegráció után szembe kellett nézni az újrakezdéssel, hiszen mind anyagiakban, mind emberéletben jelentős kárt szenvedtek. Intézmények, szervezetek tevékenysége, érdekképviseletek szűntek meg, melyek különösképpen a magyar kisebbség életében voltak nélkülözhetetlenek. A háború évek alat jelentős volt az elvándorlás. Akiket elűztek szülőföldjükről, visszatérve más világra leltek, akárcsak az otthon maradottak, akik a társas kapcsolatokban érezték meg a másságot. Nem lehetett ott folytatni, ahol abbahagyták. Mert átalakultak az életkörülmények, megváltoztak az emberek közötti viszonyok, a társas érintkezések formái, új szokások honosodtak meg, némelyek végképp eltűntek, de feledésbe merült régiek is feltámadtak. A megváltozott körülmények kapcsán jelentkező demográfiai, társadalmi, néprajzi vonatkozású megfigyelések eredményei, következtetései kerültek rögzítésre. A teljes mérleget azonban még lehetetlen megvonni, mert egyelőre csak homályosan lehet látni, hogy a kisebbségben élő magyarság életében, javaiban, kultúrájában okozott veszteségnek mekkora hányadát fedezi majd a talpra állással, a megváltozott körülményekkel járó hozadék.
Results in English
The Balkan war between 1992-97 brought a set-back to the Hungarian minority of Drávaszög in Croatia. They had to face the recommencement during the reintegration following the loss of their financial basis and the loss of many lives. Many institutions, organisations and representation of interest vanished those were particularly indispensable for the Hungarian minority. Migration was significant during the fights. The dispelled came back after the war and found a totally unknown world. Those who stayed could feel the transformation of the social contacts and communications. No one could continue his or her life as it was before. Life situations have changed so the relations. New customs have become generally accepted while some disappeared forever and other ancient ones appeared again. The results of the demographical, social and ethnographical observations of the transformed circumstances were recorded. Final conclusion cannot be made yet while it is still not clear how big damage was done in the life, wealth and culture of the Hungarian minority and how can the proceeds of the recover and the changed conditions cover it.
Full text http://real.mtak.hu/1349/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Lábadi Károly: Kulturális és nyelvi határok a horvátországi magyaroknál, Etnikai kontaktzónák a Kárpát-medencében a 20. század második felében, 2005
Lábadi Károly: A horvátországi magyarok és könyvkiadásuk (1990-2005), A határon túli magyar tudományos könyvkiadás. Forum Kisebbségkutató Intézet-Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja-Dunaszerdahely, 2005
Lábadi Károly: Nem derűs az ég... Drávaszögi beszélgetések, DVD, 2006

 

Events of the project

 
2016-03-03 08:40:09
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék (Szent István Egyetem), Új kutatóhely: Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék (Szent István Egyetem).
Back »