Regionalitás, modernitás és komplexitás: Magyarország európai uniós csatlakozásának rendszerszemléletű megközelítése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46237
típus K
Vezető kutató Lévai Imre
magyar cím Regionalitás, modernitás és komplexitás: Magyarország európai uniós csatlakozásának rendszerszemléletű megközelítése
Angol cím Regionality, Moderity and Complexity: A Systems Prspective of Hungary's Accession to the European Union
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Politikatudományi Intézet (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.710
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás az eredeti programnak megfelelően 2005. december 31-én lezárult. Öszesen egy folyóiratcikk, három könyvfejezet és egy monográfia tartalmazza a kutatás eredményeit. A kutatás két éve során három nemzetközi tanácskozáson ismertettem és bocsátottam vitára a részeredményeket angol nyelven. Magyar nyelven az Eszmélet Akadémia vitasorozatában ismertettem kutatásaim főbb következtetéseit. Egy idegen nyelvű 2004. évi előadásom (''Small States in the Complex World System and the European Sub-System'') külföldi, esetleg hazai publikálásának lehetősége még fennáll.
kutatási eredmények (angolul)
The research project was closed on December 31, 2005, in accordance with the original programme. The results of the research were published in one article of a Hungarian academic periodical, in one Hungarian and two English language chapters of books, and in one Hungarian languge monograph. During the two year period of the project the major parts of the research were made public and discussed in three international conferences. The main clonclusions of the study were revealed in Hungarian in the Eszmélet Academy, Budapest. Publishing an English language paper, presented at an international conference in 2004, is still pending.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1350/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lévai Imre: Globalitás - regionalitás, modernitás - komplexitás: a globális és regionális politikai gazdaságtan alapvonalai, Műhelytanulmányok, 2005/6. MTA PTI, Budapest. http://buster.mtapti.hu/mtapti/templates/mtlevmark.pdf, 2005
Lévai Imre: A komplex világrendszer evolúciója. A globális és regionális politikai gazdaságtan alapvonalai, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006
Lévai Imre: Az Európai Alkotmány egyes vitatott kérdésinek rendezése magyar szempontból, Vezetéstudomány, 35. évf. 12. sz., 2004
Lévai Imre: Global Governance and Regional Integration: A Research Note on Divergent and Convergent Patterns of Global Social Evolution, Integration Studies, No. 16 (MTA PTI), 2005
Lévai Imre: Globalisation: Evolution of the Complex World System, ANNALS of the International Business School, Budapest, 2005

 

Projekt eseményei

 
2012-01-09 11:41:01
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont), Új kutatóhely: Politikatudományi Intézet (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont).
vissza »