Regionality, Moderity and Complexity: A Systems Prspective of Hungary's Accession to the European Union  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46237
Type K
Principal investigator Lévai, Imre
Title in Hungarian Regionalitás, modernitás és komplexitás: Magyarország európai uniós csatlakozásának rendszerszemléletű megközelítése
Title in English Regionality, Moderity and Complexity: A Systems Prspective of Hungary's Accession to the European Union
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Institute for Political Science (Center for Social Sciences)
Starting date 2004-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 1.710
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás az eredeti programnak megfelelően 2005. december 31-én lezárult. Öszesen egy folyóiratcikk, három könyvfejezet és egy monográfia tartalmazza a kutatás eredményeit. A kutatás két éve során három nemzetközi tanácskozáson ismertettem és bocsátottam vitára a részeredményeket angol nyelven. Magyar nyelven az Eszmélet Akadémia vitasorozatában ismertettem kutatásaim főbb következtetéseit. Egy idegen nyelvű 2004. évi előadásom (''Small States in the Complex World System and the European Sub-System'') külföldi, esetleg hazai publikálásának lehetősége még fennáll.
Results in English
The research project was closed on December 31, 2005, in accordance with the original programme. The results of the research were published in one article of a Hungarian academic periodical, in one Hungarian and two English language chapters of books, and in one Hungarian languge monograph. During the two year period of the project the major parts of the research were made public and discussed in three international conferences. The main clonclusions of the study were revealed in Hungarian in the Eszmélet Academy, Budapest. Publishing an English language paper, presented at an international conference in 2004, is still pending.
Full text http://real.mtak.hu/1350/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Lévai Imre: Globalitás - regionalitás, modernitás - komplexitás: a globális és regionális politikai gazdaságtan alapvonalai, Műhelytanulmányok, 2005/6. MTA PTI, Budapest. http://buster.mtapti.hu/mtapti/templates/mtlevmark.pdf, 2005
Lévai Imre: A komplex világrendszer evolúciója. A globális és regionális politikai gazdaságtan alapvonalai, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006
Lévai Imre: Az Európai Alkotmány egyes vitatott kérdésinek rendezése magyar szempontból, Vezetéstudomány, 35. évf. 12. sz., 2004
Lévai Imre: Global Governance and Regional Integration: A Research Note on Divergent and Convergent Patterns of Global Social Evolution, Integration Studies, No. 16 (MTA PTI), 2005
Lévai Imre: Globalisation: Evolution of the Complex World System, ANNALS of the International Business School, Budapest, 2005

 

Events of the project

 
2012-01-09 11:41:01
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont), Új kutatóhely: Politikatudományi Intézet (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont).
Back »