A földi árapály és a vele kapcsolatos geodinamikai jelenségek mérési módszereinek továbbfejlesztése, a Pannon-medencében regisztrált adatok feldolgozása és komplex értelmezése.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46264
típus K
Vezető kutató Mentes Gyula
magyar cím A földi árapály és a vele kapcsolatos geodinamikai jelenségek mérési módszereinek továbbfejlesztése, a Pannon-medencében regisztrált adatok feldolgozása és komplex értelmezése.
Angol cím Further development of measuring methods of Earth tide and the one of relevant geodynamical phenonema, processing and complex interpretation of the data recorded in the Pannonian-basin
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet
résztvevők Eperné Pápai Ildikó
Süle Bálint
Varga Péter
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.825
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
További műszerfejlesztéseket hajtottunk végre a Pannon-medence extenzométeres hálózatában. Új kalibráló módszert fejlesztettünk ki, amelynek segítségével megdupláztuk az extenzométerek in-situ kalibrálásának eddigi pontosságát. Új matematikai módszereket fejlesztettünk ki a hőmérséklet- és a légnyomásváltozások hatásának csökkentésére. Részletesen kiértékeltük az összes obszervatórium extenzométeres adatait. Az össze állomás esetében meghatároztuk az átlagos tektonikai sebességeket és ezeket összehasonlítottuk a GPS, a geodéziai és a geofizikai mérésekből kapott sebességekkel. A Sopronbánfalván (16 év) és a Pécsett (9 év) mért hosszú adatsorokból azt a következtetést vontuk le, hogy a tektonikai mozgások sebessége nem állandó a tektonikai és a hegységképző erők kölcsönhatása miatt. Az extenzométeres mérések jelentősen hozzájárultak a Pannon-medence recens tektonikai folyamatainak a megértéséhez. Két módszert fejlesztettünk ki az árapálykutatás gyakorlati alkalmazására: -hidrológiai és hidrogeológiai paraméterek meghatározása zárt rétegvizek környezetében a rétegvízbe behatoló megfigyelőkutakban mért vízszintváltozások árapály-analízise segítségével, -árapály mérések és analízis alkalmazása nagy objektumok egészségi állapotának monitorozására és földrengés veszélyeztetettségének becslésére.
kutatási eredmények (angolul)
Further instrumental developments were carried out in the extensometric network of the Pannonian Basin. A new calibration method was developed and the earlier accuracy of the in-situ calibration of the extensometers was doubled. New mathematical methods were elaborated for the elimination of the influence of the temperature and air pressure variations. The extensometric data series of all stations were analysed in details. At all extensometric stations the average rate of the tectonic movements was determined and compared with the rates obtained by GPS, geodetic and geophysical measurements. From the long data series measured in Sopronbánfalva (16 years) and in Pécs (9 years) it was concluded that the rate of the tectonic movements is not constant due to the interaction between the tectonic and orogenic forces. The extensometric measurements contributed considerably to the understanding of the recent tectonic processes in the Pannonian Basin. Two methods were developed for the practical application of the tidal research: -a method to determine the hydrological and hydrogeological parameters in the vicinity of confined aquifers by tidal analysis of water level variations in wells penetrating into the aquifer, -a method to use tidal measurements and analysis for health monitoring and earthquake risk assessment of large objects.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1363/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mentes Gy.: Measurement and Analysis of Cyclic Deformations of the TV Tower in Sopron, 1st FIG Intern. Symp. on Engineering Surveys for ConstructionWorks and Structural Engineering. Nottingham, UK. 28 June - 1 July, CD. International Federation of Surveyors, 2004
Mentes Gy.: Health Monitoring of Structures Using Natural Effects as Excitation Signal, Proceedings of the 3rd International Conference on Engineering Surveying and FIG Regional Conference for Central and Eastern Europe INGEO 2004. November 11-13, 2004, Brat, 2004
Mentes Gy.: Investigation of the deformation and movements of the TV tower in Sopron influenced by weather variations and ground motions, In. Eds.: R. Flesh, H. Irschik, M. Krommer: Proceedings of the Third Europian Conference on Structural Control. Vienna, Austria, July 2004, Schriftenreihe der Technische, 2005
Mentes Gy.: Role of Tidal Phenomenon in Measurements for Structural Control of Objects, Proceedings of the SAMCO Summer Academy on Structural Assessment, Monitoring and Control. CD. VCE Holding GmBh, Vienna, pp.1-10., 2005
Mentes Gy.: Results of Tidal Research., Acta Geod. Geoph. Hung., Vol. 40(3-4), pp. 293-305., 2005
Eperné Pápai I.: Az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet extenzométerekkel végzett vizsgálatai, Geomatikai Közlemények VIII. MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet , Sopron, pp. 151-158., 2005
Mentes Gy. Eper-Pápai I. Kis M. Újvári G.:: New results of the extensometric measurements at Budapest observatory, Marées Terrestres Bulletin d’Information, Bruxelles, No. 141, pp. 11263-11269, 2006
Mentes Gy. Berta Zs. Eper-Pápai I.:: Stability investigation of the new three-dimensional extensometric observatory in Bakonya, Hungary, Marées Terrestres Bulletin d’Information, Bruxelles, (2006), No. 141, pp. 11253-11262., 2006
Mentes Gy.:: Extensometric measurements in Hungary, Abstracts of the Workshop on International Gravity Field Research 2006, Smolenice, Slovakia, May 8-9, 2006. CD, Szlovák Tudományos Akadémia, Geofizikai Intézet, Pozsony,, 2006
Mentes Gy.:: Investigation of the deformation and movements of objects caused by Earth tides., In: Kahmen H. Chrzanowski A. (Eds.): Proceedings of the 3rd IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering, 12th FIG Symposium on Deformation Measur, 2006
Mentes Gy, Újvári G: Extensometric measurements in Hungary., Contribution to Geophysics and Geodesy.Geophysical Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 36, Special Issue, 43-59., 2006
Varga P. Mentes Gy.: Strain data and seismicity, Marées Terrestres Bulletin d’Information, Bruxelles, No. 141, pp. 11263-11269, 2006
Mentes Gy. Eper-Pápai I.: Investigation of meteorological effects on strain measurements at two stations in Hungary., Journal of Geodynamics, 41/1-3, pp. 259-267., 2006
Rotár-Szalkai Á. Eper-Pápai I. Mentes Gy.: Well level data analysis in Hungary near a fault region, Journal of Geodynamics, 41/1-3, pp. 183-189., 2006
Mentes Gy.: Observation of recent tectonic movements by extensometers in the Pannonian Basin, Journal of Geodynamics, (2007), doi:10.1016/j.jog.2007.10.001, 2007
Mentes Gy.: Detection of tidal signals on large objects and in their surroundings, Journal of Applied Geodesy 1 (2007), 45-52. (de Gruyter 2007 DOI 10.1515/JAG.2007.006)., 2007
Mentes Gy.: Investigation of the Possibility of Using Tidal Signals for Health Monitoring of Objects, Acta Geod. Geoph. Hung., Vol. 40(3-4), pp. 367-378., 2005
vissza »